Povinne zverejňované dokumenty « späť

Povinne zverejňované dokumenty

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dokumenty 1 - 100 / 765

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↑
dátum
účinnosti
1. faktúra 7/2023 Zoznam došlých faktúr 7/2023 0,00 15.08.2023 15.08.2023
2. faktúra 6/2023 Zoznam došlých faktúr 6/2023 0,00 10.07.2023 10.07.2023
3. faktúra 5/2023 Zoznam došlých faktúr 5/2023 0,00 09.06.2023 09.06.2023
4. faktúra 4/2023 Zoznam došlých faktúr 4/2023 0,00 10.05.2023 10.05.2023
5. faktúra 3/2023 Zoznam došlých faktúr 3/2023 0,00 14.04.2023 14.04.2023
6. faktúra 2/2023 Zoznam došlých faktúr 2/2023 0,00 14.03.2023 14.03.2023
7. zmluva 1/2023 Zmluva o dielo-príloha rozpočet 202853,72 28.02.2023 01.03.2023
8. zmluva 1/2023 Zmluva o dielo 202853,72 28.02.2023 01.03.2023
9. faktúra 1/2023 Zoznam došlých faktúr 1/2023 0,00 08.02.2023 08.02.2023
10. faktúra 12/2022 Zoznam došlých faktúr 12/2022 0,00 09.01.2023 09.01.2023
11. faktúra 11/2022 Zoznam došlých faktúr 11/2022 0,00 09.12.2022 09.12.2022
12. faktúra 10/2022 Zoznam došlých faktúr 10/2022 0,00 07.11.2022 07.11.2022
13. faktúra 9/2022 Zoznam došlých faktúr 9/2022 0,00 06.10.2022 06.10.2022
14. faktúra 8/2022 Zoznam došlých faktúr 8/2022 0,00 09.09.2022 09.09.2022
15. faktúra 7/2022 Zoznam došlých faktúr 7/2022 0,00 08.08.2022 08.08.2022
16. faktúra 6/2022 Zoznam došlých faktúr 6/2022 0,00 10.07.2022 10.07.2022
17. faktúra 5/2022 Zoznam došlých faktúr 5/2022 0,00 08.06.2022 08.06.2022
18. faktúra 4/2022 Zoznam došlých faktúr 4/2022 0,00 09.05.2022 09.05.2022
19. faktúra 2022/3 Zoznam došlých faktúr 0,00 08.04.2022 08.04.2022
20. zmluva   Zmluva o nájme pozemku_Packeta s.r.o. 0,00 28.03.2022 29.03.2022
21. zmluva   Zmluva o nájme pozemku 0,00 28.03.2022 29.03.2022
22. faktúra 2/2022 Zoznam došlých faktúr 0,00 15.03.2022 15.03.2022
23. objednávka 2/2022 Zoznam odoslaných objednávok 2022-2 0,00 08.03.2022 08.03.2022
24. zmluva 1/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2500,00 01.03.2022 02.03.2022
25. zmluva 2/2022 Zmluva o dielo 4560,00 28.02.2022 01.03.2022
26. zmluva 3/2022 Kúpna zmluva Priložky 3 0,00 16.02.2022 17.02.2022
27. zmluva 2/2021 Kúpna zmluva Priložky 2 0,00 16.02.2022 17.02.2022
28. zmluva 1/2021 Kúpna zmluva Priložky 1 0,00 16.02.2022 17.02.2022
29. faktúra 1/2022 Zoznam došlých faktúr 1/2022 0,00 07.02.2022 07.02.2022
30. objednávka 1-2022 Zoznam odoslaných objednávok 2022-1 0,00 07.02.2022 07.02.2022
31. faktúra 12-2021 Zoznam došlých faktúr 12/2021 0,00 09.01.2022 09.01.2022
32. zmluva 21/35/010/117 Dohoda uzatvorená podľa § 10 o pomoci v hmotnej núdzi 0,00 13.12.2021 14.12.2021
33. faktúra 11/2021 Zoznam došlých faktúr 2021-11 0,00 05.12.2021 05.12.2021
34. faktúra 10/2021 Zoznam došlých faktúr 2021-10 0,00 10.11.2021 10.11.2021
35. objednávka 10/2021 Zoznam odoslaných objednávok 0,00 10.11.2021 10.11.2021
36. zmluva   Dodatok č.1 k mandátnej zmluve "Projektový manažér - externý" 0,00 09.11.2021 10.11.2021
37. zmluva   Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Modra nad Cirochou 14992,80 02.11.2021 03.11.2021
38. faktúra 9(2021 Zoznam došlých faktúr 9/2021 0,00 08.10.2021 08.10.2021
39. objednávka 9/2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-9 0,00 08.10.2021 08.10.2021
40. faktúra 8/2021 Zoznam došlých faktúr 8/2021 0,00 10.09.2021 10.09.2021
41. objednávka 8/2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-8 0,00 10.09.2021 10.09.2021
42. faktúra 7-2021 Zoznam došlých faktúr 7/2021 0,00 09.08.2021 09.08.2021
43. objednávka 7-2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-7 0,00 09.08.2021 09.08.2021
44. zmluva   Dohoda o ukončení zmluvy 0,00 09.08.2021 10.08.2021
45. faktúra 6-2021 Zoznam došlých faktúr 6/2021 0,00 09.07.2021 09.07.2021
46. objednávka 6-2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-6 0,00 09.07.2021 09.07.2021
47. zmluva   Mandátna zmluva 4116,00 25.06.2021 26.06.2021
48. faktúra 5-2021 Zoznam došlých faktúr 5/2021 0,00 10.06.2021 10.06.2021
49. objednávka 5-2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-5 0,00 10.06.2021 10.06.2021
50. faktúra 4/2021 Zoznam došlých faktúr 4/2021 0,00 08.05.2021 08.05.2021
51. objednávka 4/2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-4 0,00 08.05.2021 08.05.2021
52. zmluva KZ003/2021 Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 4 0,00 07.05.2021 08.05.2021
53. zmluva KZ003/2021 Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 3 0,00 07.05.2021 08.05.2021
54. zmluva KZ003/2021 Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 2 0,00 07.05.2021 08.05.2021
55. zmluva KZ003/2021 Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 1 0,00 07.05.2021 08.05.2021
56. zmluva 145/2021 Kúpna zmluva č. predávajúceho: KZ003/2021 167916,00 07.05.2021 08.05.2021
57. zmluva 12/2021 ZMLUVA ODCHYT TÚLAVÝCH PSOV 0,00 01.05.2021 02.05.2021
58. zmluva 1/2021/MA Mandátna zmluva 300,00 28.04.2021 29.04.2021
59. zmluva 2/2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2/2021 2000,00 20.04.2021 21.04.2021
60. zmluva 1190000631 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštát. zdr.zariadeni 120,00 13.04.2021 13.04.2021
61. zmluva 1/2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2021 7000,00 12.04.2021 13.04.2021
62. faktúra 3/2021 Zoznam došlých faktúr 3/2021 0,00 07.04.2021 07.04.2021
63. objednávka 3/2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-3 0,00 07.04.2021 07.04.2021
64. zmluva 2/2021/DI Zmluva o dielo č. 2/2021/DI 90926,29 19.03.2021 20.03.2021
65. faktúra 2/2021 Zoznam došlých faktúr 2/2021 0,00 15.03.2021 15.03.2021
66. objednávka 2/2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-2 0,00 15.03.2021 15.03.2021
67. zmluva 1/2021/DI Zmluva o dielo 0,00 01.03.2021 02.03.2021
68. zmluva 1190000630 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštát. zdr.zariadeni 80,00 23.02.2021 24.02.2021
69. faktúra 1/2021 Zoznam došlých faktúr 1/2021 0,00 10.02.2021 10.02.2021
70. objednávka 1/2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-1 0,00 10.02.2021 10.02.2021
71. faktúra 12/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-12 0,00 30.01.2021 30.01.2021
72. zmluva   Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti na COVID 19 80,00 22.01.2021 23.01.2021
73. objednávka 12/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-12 0,00 10.01.2021 10.01.2021
74. zmluva   Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 0,00 06.01.2021 07.01.2021
75. zmluva 20/35/012/105 Dohoda uzatvorená podľa § 12 0,00 23.12.2020 24.12.2020
76. zmluva 20/35/010/145 Dohoda uzatvorená podľa § 10 0,00 23.12.2020 24.12.2020
77. zmluva   Zmluva o poskytovaní právnych služieb na rok 2021 0,00 20.12.2020 21.12.2020
78. zmluva   Zmluva o výpožičke tabletov a SIM kariet k SODB 2021 0,00 11.12.2020 12.12.2020
79. faktúra 11/2020 Zoznam došlých faktúr 11-2020 0,00 10.12.2020 10.12.2020
80. objednávka 2020-11 Zoznam odoslaných objednávok 2020-11 0,00 10.12.2020 10.12.2020
81. zmluva 1/2020/NZ Nájomná zmluva 0,00 30.11.2020 01.12.2020
82. zmluva 1/2020 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 1440,00 23.11.2020 24.11.2020
83. faktúra 10/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-10 0,00 06.11.2020 06.11.2020
84. objednávka 2020-10 Zoznam odoslaných objednávok 2020-10 0,00 06.11.2020 06.11.2020
85. faktúra 9/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-9 0,00 01.10.2020 01.10.2020
86. objednávka 9/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-9 0,00 01.10.2020 01.10.2020
87. zmluva 1/2020/MA Mandátna zmluva 300,00 14.09.2020 15.09.2020
88. faktúra 8/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-8 0,00 13.09.2020 13.09.2020
89. objednávka 8/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-8 0,00 13.09.2020 13.09.2020
90. zmluva 2/2020/DI Zmluva o budúcej zmluve o dielo č. 2/2020/DI 0,00 11.09.2020 12.09.2020
91. zmluva 1/2020/PS Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2020/PS 0,00 11.09.2020 12.09.2020
92. zmluva 1/2020/NZ Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 11.09.2020 12.09.2020
93. zmluva 1/2020/DI Zmluva o dielo č. 1/2020/DI 0,00 11.09.2020 12.09.2020
94. zmluva   Zmluva o poskytovaní právnych služieb 0,00 09.09.2020 10.09.2020
95. faktúra 7/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-7 0,00 10.08.2020 10.08.2020
96. objednávka 7/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-7 0,00 03.08.2020 03.08.2020
97. objednávka 6/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-6 0,00 14.07.2020 14.07.2020
98. zmluva 2/2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2000,00 14.07.2020 15.07.2020
99. faktúra 6/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-6 0,00 02.07.2020 02.07.2020
100. faktúra 2020-5 Zoznam došlých faktúr 2020-5 0,00 05.06.2020 05.06.2020
Dokumenty 1 - 100 / 765

Kalendár
  «   September   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5321599
Počet návštev dnes: 533
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou