Povinne zverejňované dokumenty « späť

Povinne zverejňované dokumenty

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dokumenty 1 - 100 / 775

r. typ ↓ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
1. zmluva   Cedačná zmluva 0,00 29.05.2012 29.05.2012
2. zmluva   Darovacia zmluva 0,00 08.08.2013 08.08.2013
3. zmluva   Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Modra nad Cirochou 14992,80 02.11.2021 03.11.2021
4. zmluva   Dodatok č. 1 k Zmluve VSE 0,00 20.03.2018 20.03.2018
5. zmluva   Dodatok č.1 k mandátnej zmluve "Projektový manažér - externý" 0,00 09.11.2021 10.11.2021
6. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 0,00 30.04.2015 30.04.2015
7. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 II.časť 0,00 30.04.2015 30.04.2015
8. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 III.časť 0,00 29.05.2015 29.05.2015
9. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo č. A12/42/10/12 0,00 14.06.2012 14.06.2012
10. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo GDPR 27,50 23.01.2020 24.01.2020
11. zmluva   Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu 0,00 08.01.2016 08.01.2016
12. zmluva   Dohoda č.13/XX/2013/§54 o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XX,, 0,00 05.03.2013 05.03.2013
13. zmluva   Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 0,00 05.01.2016 05.01.2016
14. zmluva   Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 13554,18 29.07.2013 29.07.2013
15. zmluva   Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov 0,00 10.12.2015 10.12.2015
16. zmluva   Dohoda o ukončení zmluvy 0,00 09.08.2021 10.08.2021
17. zmluva   Dohoda o výkone konciliačných, facilitačných a negociačných služieb 160,00 11.11.2019 12.11.2019
18. zmluva   Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 0,00 19.07.2013 19.07.2013
19. zmluva   Dohoda o zabezpečí podmienok vykonávania aktivačnej činnosti 0,00 05.01.2016 05.01.2016
20. zmluva   Dohoda o zriadení chráneného pracoviska 0,00 12.09.2012 12.09.2012
21. zmluva   Komunálna poisťovňa, a.s. 13,00 11.03.2014 11.03.2014
22. zmluva   Kúpna zmluva 744,18 22.10.2014 22.10.2014
23. zmluva   kúpna zmluva 1580,00 04.02.2014 04.02.2014
24. zmluva   Kupna zmluva - p. Zvalčaková 1814,92 04.11.2015 04.11.2015
25. zmluva   Kúpno-predajná zmluva 50,24 11.06.2019 12.06.2019
26. zmluva   Kúpno-predajná zmluva 1500,00 20.08.2018 21.08.2018
27. zmluva   Mandátna zmluva 0,00 19.07.2013 19.07.2013
28. zmluva   Mandátna zmluva 4116,00 25.06.2021 26.06.2021
29. zmluva   Nájomná zmluva 0,00 16.04.2013 16.04.2013
30. zmluva   Nájomná zmluva - Andrej Harakaľ 1,00 04.01.2012 04.01.2012
31. zmluva   Nájomná zmluva - Jolana Petríková 1,00 03.04.2012 03.04.2012
32. zmluva   Nájomná zmluva 2 0,00 16.04.2013 16.04.2013
33. zmluva   odstupenie od zmluvy 0,00 13.07.2015 13.07.2015
34. zmluva   Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti na COVID 19 80,00 22.01.2021 23.01.2021
35. zmluva   Príkazná zmluva 400,00 28.10.2019 29.10.2019
36. zmluva   Zámenná zmluva 0,00 11.12.2019 12.12.2019
37. zmluva   Zmluva o budúcej zmluve o výpožičke podperných bodov NN vedenia 0,00 20.01.2020 21.01.2020
38. zmluva   Zmluva o dielo 0,00 09.01.2014 09.01.2014
39. zmluva   Zmluva o dielo 550,00 26.05.2016 26.05.2016
40. zmluva   Zmluva o dielo 637,00 09.05.2019 10.05.2019
41. zmluva   Zmluva o dielo 750,00 09.05.2019 10.05.2019
42. zmluva   Zmluva o dielo 8953,14 11.02.2015 11.02.2015
43. zmluva   Zmluva o dielo 9628,00 24.06.2013 24.06.2013
44. zmluva   Zmluva o dielo 30998,51 18.07.2018 19.07.2018
45. zmluva   Zmluva o dielo - vypracovanie PHSR 499,00 19.04.2017 19.04.2017
46. zmluva   Zmluva o dielo - "Rekonštrukcia strechy ZŠ Modra nad Cirochou" 67935,60 20.09.2016 21.09.2016
47. zmluva   Zmluva o dielo - obstarávateľská činnosť 500,00 14.11.2019 15.11.2019
48. zmluva   Zmluva o dielo - PD Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice 3500,00 20.09.2017 20.09.2017
49. zmluva   Zmluva o dielo Bezpečnostný projekt 100,00 09.07.2015 09.07.2015
50. zmluva   Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o poskytnutie finanč. príspevku z Programu cezhraničnej spolup 1080,00 20.09.2016 21.09.2016
51. zmluva   Zmluva o dielo vyhotovenie PD kanalizácia a vodovod 2800,00 16.10.2019 17.10.2019
52. zmluva   Zmluva o dielo Vypracovanie zmien a doplnkov UPN-O 7500,00 30.06.2015 30.06.2015
53. zmluva   zmluva o dielo zhotovenia zámeru 0,00 23.10.2012 01.10.2012
54. zmluva   zmluva o dielo zhotovenia zámeru 2 0,00 23.10.2012 01.10.2012
55. zmluva   Zmluva o dodaní tovarov "Wifi pre teba" 15000,00 19.01.2020 20.01.2020
56. zmluva   Zmluva o nájme dopravného prostriedku 0,00 19.04.2013 19.04.2013
57. zmluva   Zmluva o nájme pozemku 0,00 28.03.2022 29.03.2022
58. zmluva   Zmluva o nájme pozemku_Packeta s.r.o. 0,00 28.03.2022 29.03.2022
59. zmluva   Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 0,00 19.04.2013 19.04.2013
60. zmluva   Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR 4900,00 20.09.2016 21.09.2016
61. zmluva   Zmluva o poskytnutí NFP "Wifi pre teba" 14250,00 06.11.2019 06.11.2019
62. zmluva   zmluva o poskytnutí služby 1680,00 19.03.2015 19.03.2015
63. zmluva   Zmluva o poskytnutí technickej služby 0,00 10.07.2015 10.07.2015
64. zmluva   Zmluva o poskytovaní konzultačných činností a služieb 2200,00 01.02.2012 01.02.2012
65. zmluva   Zmluva o poskytovaní právnych služieb 0,00 09.09.2020 10.09.2020
66. zmluva   Zmluva o poskytovaní právnych služieb na rok 2021 0,00 20.12.2020 21.12.2020
67. zmluva   Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment 990,00 28.11.2019 28.11.2019
68. zmluva   Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 0,00 06.01.2021 07.01.2021
69. zmluva   Zmluva o predaji pozemku 439,60 27.04.2012 27.04.2012
70. zmluva   Zmluva o pripojení k inform. systému 0,00 27.08.2015 27.08.2015
71. zmluva   Zmluva o spolupráci pri zbere textilu 0,00 24.10.2019 25.10.2019
72. zmluva   Zmluva o terminovanom úvere 0,00 19.07.2013 19.07.2013
73. zmluva   Zmluva o úprave vzájomných záväzkových vzťahov 248,90 01.02.2012 01.02.2012
74. zmluva   Zmluva o vykonávaní činnosti technika PO a technika BOZP 30,00 30.12.2010 30.12.2010
75. zmluva   Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-070/2015 0,00 08.01.2016 08.01.2016
76. zmluva   Zmluva o výpožičke tabletov a SIM kariet k SODB 2021 0,00 11.12.2020 12.12.2020
77. zmluva   Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi občanov 0,00 07.06.2016 07.06.2016
78. zmluva 01/04/2016 Zmluva o dielo 0,00 26.07.2016 27.07.2016
79. zmluva 01/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 1500,00 30.09.2015 30.09.2015
80. zmluva 01/MO/2016 Zmluva o dielo 5263,75 24.05.2016 24.05.2016
81. zmluva 05/TU/15 Zmluva o dielo Voniarsky potok 1316376,13 29.06.2015 29.06.2015
82. zmluva 08/§50j/2011 Dodatok č. 1 k Dohode č. 08/§50j/2011 0,00 08.06.2011 08.06.2011
83. zmluva 08/§50j/2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti 0,00 05.05.2011 05.05.2011
84. zmluva 0935/VSD/2020 Zmluva o výpožičke podperných bodov NN vedenia 0,00 19.05.2020 20.05.2020
85. zmluva 097/2.1 MP/2013 Predmet podpory NFP 0,00 23.05.2013 23.05.2013
86. zmluva 097/2.1 MP/2013 VZP k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 0,00 23.05.2013 23.05.2013
87. zmluva 097/2.1 MP/2013 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2262253,18 23.05.2013 23.05.2013
88. zmluva 1-KS/2019 Zmluva o dielo 19911,00 26.11.2019 26.11.2019
89. zmluva 1/2016 Kúpna zmluva pani Sokyrová 709,64 10.02.2016 10.02.2016
90. zmluva 1/2018 Dodatok 1/20018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 0,00 07.08.2018 08.08.2018
91. zmluva 1/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce 1/2020 7000,00 07.02.2020 08.02.2020
92. zmluva 1/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Modra nad Cirochou v roku 2019 3000,00 08.07.2019 09.07.2019
93. zmluva 1/2019/MO Mandátna zmluva 400,00 07.11.2019 08.11.2019
94. zmluva 1/2020 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 1440,00 23.11.2020 24.11.2020
95. zmluva 1/2020/DI Zmluva o dielo č. 1/2020/DI 0,00 11.09.2020 12.09.2020
96. zmluva 1/2020/MA Mandátna zmluva 300,00 14.09.2020 15.09.2020
97. zmluva 1/2020/NZ Nájomná zmluva 0,00 30.11.2020 01.12.2020
98. zmluva 1/2020/NZ Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 11.09.2020 12.09.2020
99. zmluva 1/2020/PS Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2020/PS 0,00 11.09.2020 12.09.2020
100. zmluva 1/2020/ZD Zmluva o dielo 13193,28 05.06.2020 06.06.2020
Dokumenty 1 - 100 / 775

Kalendár
  «   Jún   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5575414
Počet návštev dnes: 741
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou