Povinne zverejňované dokumenty « späť

Povinne zverejňované dokumenty

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ ↓ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
101. zmluva 1/2021 Kúpna zmluva Priložky 1 0,00 16.02.2022 17.02.2022
102. zmluva 1/2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2021 7000,00 12.04.2021 13.04.2021
103. zmluva 1/2021/DI Zmluva o dielo 0,00 01.03.2021 02.03.2021
104. zmluva 1/2021/MA Mandátna zmluva 300,00 28.04.2021 29.04.2021
105. zmluva 1/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2500,00 01.03.2022 02.03.2022
106. zmluva 1/2023 Zmluva o dielo 202853,72 28.02.2023 01.03.2023
107. zmluva 1/2023 Zmluva o dielo-príloha rozpočet 202853,72 28.02.2023 01.03.2023
108. zmluva 1190000630 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštát. zdr.zariadeni 80,00 23.02.2021 24.02.2021
109. zmluva 1190000631 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštát. zdr.zariadeni 120,00 13.04.2021 13.04.2021
110. zmluva 12/2021 ZMLUVA ODCHYT TÚLAVÝCH PSOV 0,00 01.05.2021 02.05.2021
111. zmluva 145/2021 Kúpna zmluva č. predávajúceho: KZ003/2021 167916,00 07.05.2021 08.05.2021
112. zmluva 1891/3030/2015 El. sieť Modra nad Cirochou 5501,20 13.05.2016 13.05.2016
113. zmluva 2/2016 Kúpna zmluva pán Mitrík 1416,14 10.02.2016 10.02.2016
114. zmluva 2/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Modra nad Cirochou v roku 2019 2700,00 08.07.2019 09.07.2019
115. zmluva 2/2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2000,00 14.07.2020 15.07.2020
116. zmluva 2/2020/DI Zmluva o budúcej zmluve o dielo č. 2/2020/DI 0,00 11.09.2020 12.09.2020
117. zmluva 2/2021 Kúpna zmluva Priložky 2 0,00 16.02.2022 17.02.2022
118. zmluva 2/2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2/2021 2000,00 20.04.2021 21.04.2021
119. zmluva 2/2021/DI Zmluva o dielo č. 2/2021/DI 90926,29 19.03.2021 20.03.2021
120. zmluva 2/2022 Zmluva o dielo 4560,00 28.02.2022 01.03.2022
121. zmluva 20/35/010/145 Dohoda uzatvorená podľa § 10 0,00 23.12.2020 24.12.2020
122. zmluva 20/35/012/105 Dohoda uzatvorená podľa § 12 0,00 23.12.2020 24.12.2020
123. zmluva 21/35/010/117 Dohoda uzatvorená podľa § 10 o pomoci v hmotnej núdzi 0,00 13.12.2021 14.12.2021
124. zmluva 213/2013 Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností 0,00 22.03.2013 22.03.2013
125. zmluva 26463 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 2000,00 01.04.2016 01.04.2016
126. zmluva 3/2016 Kúpna zmluva pán Ontkoc 3846,50 12.02.2016 12.02.2016
127. zmluva 3/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie SCVČ Laura 150,00 27.02.2020 28.02.2020
128. zmluva 3/2022 Kúpna zmluva Priložky 3 0,00 16.02.2022 17.02.2022
129. zmluva 323250/PO1726 Zamestnávateľská zmluva - ING Tatry Sympatia, d d s, a.s. 0,00 01.01.2011 01.01.2011
130. zmluva 4/2016 Kúpna zmluva pani Hančarová 4405,42 26.02.2016 26.02.2016
131. zmluva 4410013380 Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová1 539,95 03.07.2015 03.07.2015
132. zmluva 4410013380 Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová2cast 539,95 03.07.2015 03.07.2015
133. zmluva 5/2019 Mandátna zmluva 0,00 31.05.2019 01.06.2019
134. zmluva 86/POD-ZD2-58/16 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 5000,00 28.10.2016 29.10.2016
135. zmluva A12/42/24/11 Zmluva o dielo - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice 0,00 19.04.2011 19.04.2011
136. zmluva č.01/2013 Zámená zmluva 0,00 11.06.2013 11.06.2013
137. zmluva č.1/2013 CVČ Zmluva o poskytnutí z dotácie rozpočtu obce Modra nad Cirochou 0,00 08.04.2013 08.04.2013
138. zmluva č.293/2014/ORHC Zmluva o poskytnutie dotácie z PSK 1800,00 11.08.2014 11.08.2014
139. zmluva KZ003/2021 Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 1 0,00 07.05.2021 08.05.2021
140. zmluva KZ003/2021 Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 2 0,00 07.05.2021 08.05.2021
141. zmluva KZ003/2021 Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 3 0,00 07.05.2021 08.05.2021
142. zmluva KZ003/2021 Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 4 0,00 07.05.2021 08.05.2021
143. zmluva OAKZ-Z-310031AA76 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 164370,26 28.05.2020 29.05.2020
144. zmluva RL07/2015 Zmluva o poskytovaní služieb 35607,84 15.10.2015 16.10.2015
145. zmluva ZOP/2013/273-BZ Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 0,00 09.10.2013 09.10.2013
146. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 1-2019 0,00 31.01.2019 31.01.2019
147. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 2-2019 0,00 01.03.2019 01.03.2019
148. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 3-2019 0,00 03.04.2019 03.04.2019
149. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 4-2019 0,00 02.05.2019 02.05.2019
150. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 5-2019 0,00 03.06.2019 03.06.2019
151. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 6-2019 0,00 01.07.2019 01.07.2019
152. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 7-2019 0,00 01.08.2019 01.08.2019
153. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 8-2019 0,00 05.09.2019 05.09.2019
154. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 9-2019 0,00 30.09.2019 30.09.2019
155. objednávka 1-2022 Zoznam odoslaných objednávok 2022-1 0,00 07.02.2022 07.02.2022
156. objednávka 1/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-1 0,00 09.02.2020 09.02.2020
157. objednávka 1/2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-1 0,00 10.02.2021 10.02.2021
158. objednávka 10 Zoznam odoslaných objednávok 10-2019 0,00 03.11.2019 03.11.2019
159. objednávka 10/2021 Zoznam odoslaných objednávok 0,00 10.11.2021 10.11.2021
160. objednávka 11 Zoznam odoslaných objednávok 11-2019 0,00 02.12.2019 02.12.2019
161. objednávka 11/2023 Zoznam odoslaných objednávok 11/2023 0,00 07.12.2023 07.12.2023
162. objednávka 12 Zoznam odoslaných objednávok 12-2019 0,00 07.01.2020 07.01.2020
163. objednávka 12/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-12 0,00 10.01.2021 10.01.2021
164. objednávka 2/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-2 0,00 01.03.2020 01.03.2020
165. objednávka 2/2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-2 0,00 15.03.2021 15.03.2021
166. objednávka 2/2022 Zoznam odoslaných objednávok 2022-2 0,00 08.03.2022 08.03.2022
167. objednávka 2020-10 Zoznam odoslaných objednávok 2020-10 0,00 06.11.2020 06.11.2020
168. objednávka 2020-11 Zoznam odoslaných objednávok 2020-11 0,00 10.12.2020 10.12.2020
169. objednávka 2020-5 Zoznam odoslaných objednávok 2020-5 0,00 05.06.2020 05.06.2020
170. objednávka 3/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-3 0,00 08.04.2020 08.04.2020
171. objednávka 3/2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-3 0,00 07.04.2021 07.04.2021
172. objednávka 4/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-4 0,00 02.05.2020 02.05.2020
173. objednávka 4/2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-4 0,00 08.05.2021 08.05.2021
174. objednávka 5-2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-5 0,00 10.06.2021 10.06.2021
175. objednávka 6-2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-6 0,00 09.07.2021 09.07.2021
176. objednávka 6/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-6 0,00 14.07.2020 14.07.2020
177. objednávka 7-2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-7 0,00 09.08.2021 09.08.2021
178. objednávka 7/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-7 0,00 03.08.2020 03.08.2020
179. objednávka 8/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-8 0,00 13.09.2020 13.09.2020
180. objednávka 8/2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-8 0,00 10.09.2021 10.09.2021
181. objednávka 9/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-9 0,00 01.10.2020 01.10.2020
182. objednávka 9/2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-9 0,00 08.10.2021 08.10.2021
183. faktúra   faktúry 2015 II.časť 0,00 15.01.2016 15.01.2016
184. faktúra   faktúry, objednávky 2015 0,00 17.06.2015 17.06.2015
185. faktúra   faktúry, objednávky zmluvy 2014 0,00 25.05.2015 25.05.2015
186. faktúra   FURA s.r.o. 14,28 31.12.2010 31.12.2010
187. faktúra   ORANGE s.r.o. 71,87 11.03.2013 11.03.2013
188. faktúra   Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 200,00 01.04.2011 01.04.2011
189. faktúra   Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 386,00 01.02.2011 01.02.2011
190. faktúra   Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 398,00 01.01.2011 01.01.2011
191. faktúra   Zoznam došlých faktúr 01_2017 0,00 21.02.2017 21.02.2017
192. faktúra   Zoznam došlých faktúr 01_2018 0,00 02.02.2018 02.02.2018
193. faktúra   Zoznam došlých faktúr 01/2016 0,00 01.02.2016 01.02.2016
194. faktúra   Zoznam došlých faktúr 02_2017 0,00 01.03.2017 01.03.2017
195. faktúra   Zoznam došlých faktúr 02-2018 0,00 14.08.2018 14.08.2018
196. faktúra   Zoznam došlých faktúr 02/2016 0,00 01.03.2016 01.03.2016
197. faktúra   Zoznam došlých faktúr 03_2017 0,00 11.04.2017 11.04.2017
198. faktúra   Zoznam došlých faktúr 03-2018 0,00 14.08.2018 14.08.2018
199. faktúra   Zoznam došlých faktúr 03/2016 0,00 01.04.2016 01.04.2016
200. faktúra   Zoznam došlých faktúr 04_2017 0,00 04.05.2017 04.05.2017
Kalendár
  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5549971
Počet návštev dnes: 521
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou