Povinne zverejňované dokumenty « späť

Povinne zverejňované dokumenty

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↑
dátum
účinnosti
101. zmluva 1/2020/DI Zmluva o dielo č. 1/2020/DI 0,00 11.09.2020 12.09.2020
102. zmluva   Zmluva o poskytovaní právnych služieb 0,00 09.09.2020 10.09.2020
103. faktúra 7/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-7 0,00 10.08.2020 10.08.2020
104. objednávka 7/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-7 0,00 03.08.2020 03.08.2020
105. objednávka 6/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-6 0,00 14.07.2020 14.07.2020
106. zmluva 2/2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2000,00 14.07.2020 15.07.2020
107. faktúra 6/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-6 0,00 02.07.2020 02.07.2020
108. faktúra 2020-5 Zoznam došlých faktúr 2020-5 0,00 05.06.2020 05.06.2020
109. objednávka 2020-5 Zoznam odoslaných objednávok 2020-5 0,00 05.06.2020 05.06.2020
110. zmluva 1/2020/ZD Zmluva o dielo 13193,28 05.06.2020 06.06.2020
111. faktúra 5/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-5 0,00 01.06.2020 01.06.2020
112. zmluva OAKZ-Z-310031AA76 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 164370,26 28.05.2020 29.05.2020
113. zmluva 0935/VSD/2020 Zmluva o výpožičke podperných bodov NN vedenia 0,00 19.05.2020 20.05.2020
114. faktúra 4/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-4 0,00 02.05.2020 02.05.2020
115. objednávka 4/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-4 0,00 02.05.2020 02.05.2020
116. faktúra 3/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-3 0,00 08.04.2020 08.04.2020
117. objednávka 3/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-3 0,00 08.04.2020 08.04.2020
118. faktúra 2/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-2 0,00 01.03.2020 01.03.2020
119. objednávka 2/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-2 0,00 01.03.2020 01.03.2020
120. zmluva 3/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie SCVČ Laura 150,00 27.02.2020 28.02.2020
121. faktúra 2020-1 Zoznam došlých faktúr 2020--1 0,00 09.02.2020 09.02.2020
122. objednávka 1/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-1 0,00 09.02.2020 09.02.2020
123. zmluva 1/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce 1/2020 7000,00 07.02.2020 08.02.2020
124. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo GDPR 27,50 23.01.2020 24.01.2020
125. zmluva   Zmluva o budúcej zmluve o výpožičke podperných bodov NN vedenia 0,00 20.01.2020 21.01.2020
126. zmluva   Zmluva o dodaní tovarov "Wifi pre teba" 15000,00 19.01.2020 20.01.2020
127. faktúra 12 Zoznam došlých faktúr 12-2019 0,00 15.01.2020 15.01.2020
128. objednávka 12 Zoznam odoslaných objednávok 12-2019 0,00 07.01.2020 07.01.2020
129. zmluva   Zámenná zmluva 0,00 11.12.2019 12.12.2019
130. faktúra 11 Zoznam došlých faktúr 11-2019 0,00 02.12.2019 02.12.2019
131. objednávka 11 Zoznam odoslaných objednávok 11-2019 0,00 02.12.2019 02.12.2019
132. zmluva   Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment 990,00 28.11.2019 28.11.2019
133. zmluva 1-KS/2019 Zmluva o dielo 19911,00 26.11.2019 26.11.2019
134. zmluva   Zmluva o dielo - obstarávateľská činnosť 500,00 14.11.2019 15.11.2019
135. zmluva   Dohoda o výkone konciliačných, facilitačných a negociačných služieb 160,00 11.11.2019 12.11.2019
136. zmluva 1/2019/MO Mandátna zmluva 400,00 07.11.2019 08.11.2019
137. zmluva   Zmluva o poskytnutí NFP "Wifi pre teba" 14250,00 06.11.2019 06.11.2019
138. faktúra 10 Zoznam došlých faktúr 10-2019 0,00 04.11.2019 04.11.2019
139. objednávka 10 Zoznam odoslaných objednávok 10-2019 0,00 03.11.2019 03.11.2019
140. zmluva   Príkazná zmluva 400,00 28.10.2019 29.10.2019
141. zmluva   Zmluva o spolupráci pri zbere textilu 0,00 24.10.2019 25.10.2019
142. zmluva   Zmluva o dielo vyhotovenie PD kanalizácia a vodovod 2800,00 16.10.2019 17.10.2019
143. faktúra   Zoznam došlých faktúr 9-2019 0,00 30.09.2019 30.09.2019
144. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 9-2019 0,00 30.09.2019 30.09.2019
145. faktúra   Zoznam došlých faktúr 8-2019 0,00 05.09.2019 05.09.2019
146. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 8-2019 0,00 05.09.2019 05.09.2019
147. faktúra   Zoznam došlých faktúr 7-2019 0,00 01.08.2019 01.08.2019
148. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 7-2019 0,00 01.08.2019 01.08.2019
149. zmluva 2/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Modra nad Cirochou v roku 2019 2700,00 08.07.2019 09.07.2019
150. zmluva 1/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Modra nad Cirochou v roku 2019 3000,00 08.07.2019 09.07.2019
151. faktúra   Zoznam došlých faktúr 6-2019 0,00 01.07.2019 01.07.2019
152. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 6-2019 0,00 01.07.2019 01.07.2019
153. zmluva   Kúpno-predajná zmluva 50,24 11.06.2019 12.06.2019
154. faktúra   Zoznam došlých faktúr 5-2019 0,00 03.06.2019 03.06.2019
155. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 5-2019 0,00 03.06.2019 03.06.2019
156. zmluva 5/2019 Mandátna zmluva 0,00 31.05.2019 01.06.2019
157. zmluva   Zmluva o dielo 750,00 09.05.2019 10.05.2019
158. zmluva   Zmluva o dielo 637,00 09.05.2019 10.05.2019
159. faktúra   Zoznam došlých faktúr 4-2019 0,00 03.05.2019 03.05.2019
160. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 4-2019 0,00 02.05.2019 02.05.2019
161. faktúra   Zoznam došlých faktúr 3-2019 0,00 04.04.2019 04.04.2019
162. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 3-2019 0,00 03.04.2019 03.04.2019
163. faktúra   Zoznam došlých faktúr 2-2019 0,00 06.03.2019 06.03.2019
164. faktúra   Zoznam došlých faktúr 1-2019 0,00 06.03.2019 06.03.2019
165. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 2-2019 0,00 01.03.2019 01.03.2019
166. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 1-2019 0,00 31.01.2019 31.01.2019
167. faktúra   Zoznam došlých faktúr 12-2018 0,00 29.01.2019 29.01.2019
168. faktúra   Zoznam došlých faktúr 11-2018 0,00 29.01.2019 29.01.2019
169. faktúra   Zoznam došlých faktúr 10-2018 0,00 12.11.2018 12.11.2018
170. faktúra   Zoznam došlých faktúr 09/2018 0,00 01.10.2018 01.10.2018
171. faktúra   Zoznam došlých faktúr 08-2018 0,00 04.09.2018 04.09.2018
172. zmluva   Kúpno-predajná zmluva 1500,00 20.08.2018 21.08.2018
173. faktúra   Zoznam došlých faktúr 06-2018 0,00 14.08.2018 14.08.2018
174. faktúra   Zoznam došlých faktúr 03-2018 0,00 14.08.2018 14.08.2018
175. faktúra   Zoznam došlých faktúr 02-2018 0,00 14.08.2018 14.08.2018
176. zmluva 1/2018 Dodatok 1/20018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 0,00 07.08.2018 08.08.2018
177. faktúra   Zoznam došlých faktúr 07-2018 0,00 01.08.2018 01.08.2018
178. zmluva   Zmluva o dielo 30998,51 18.07.2018 19.07.2018
179. faktúra   Zoznam došlých faktúr 05-2018 0,00 12.06.2018 12.06.2018
180. faktúra   Zoznam došlých faktúr 04_2018 0,00 02.05.2018 02.05.2018
181. zmluva   Dodatok č. 1 k Zmluve VSE 0,00 20.03.2018 20.03.2018
182. faktúra   Zoznam došlých faktúr 01_2018 0,00 02.02.2018 02.02.2018
183. faktúra   Zoznam došlých faktúr 12_2017 0,00 18.01.2018 18.01.2018
184. faktúra   Zoznam došlých faktúr 11_2017 0,00 03.12.2017 03.12.2017
185. faktúra   Zoznam došlých faktúr 10/2017 0,00 02.11.2017 02.11.2017
186. faktúra   Zoznam došlých faktúr 09/2017 0,00 02.11.2017 02.11.2017
187. zmluva   Zmluva o dielo - PD Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice 3500,00 20.09.2017 20.09.2017
188. faktúra   Zoznam došlých faktúr 08_2017 0,00 05.09.2017 05.09.2017
189. faktúra   Zoznam došlých faktúr 07_2017 0,00 05.09.2017 05.09.2017
190. faktúra   Zoznam došlých faktúr 06_2017 0,00 03.07.2017 03.07.2017
191. faktúra   Zoznam došlých faktúr 05_2017 0,00 01.06.2017 01.06.2017
192. faktúra   Zoznam došlých faktúr 04_2017 0,00 04.05.2017 04.05.2017
193. zmluva   Zmluva o dielo - vypracovanie PHSR 499,00 19.04.2017 19.04.2017
194. faktúra   Zoznam došlých faktúr 03_2017 0,00 11.04.2017 11.04.2017
195. faktúra   Zoznam došlých faktúr 02_2017 0,00 01.03.2017 01.03.2017
196. faktúra   Zoznam došlých faktúr 12_2016 0,00 21.02.2017 21.02.2017
197. faktúra   Zoznam došlých faktúr 11_2016 0,00 21.02.2017 21.02.2017
198. faktúra   Zoznam došlých faktúr 01_2017 0,00 21.02.2017 21.02.2017
199. faktúra   Zoznam došlých faktúr 10/2016 0,00 02.11.2016 02.11.2016
200. zmluva 86/POD-ZD2-58/16 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 5000,00 28.10.2016 29.10.2016
Kalendár
  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5547247
Počet návštev dnes: 684
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou