Povinne zverejňované dokumenty « späť

Povinne zverejňované dokumenty

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ ↓ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
201. faktúra   Zoznam došlých faktúr 04_2018 0,00 02.05.2018 02.05.2018
202. faktúra   Zoznam došlých faktúr 04/2016 0,00 01.05.2016 01.05.2016
203. faktúra   Zoznam došlých faktúr 05_2017 0,00 01.06.2017 01.06.2017
204. faktúra   Zoznam došlých faktúr 05-2018 0,00 12.06.2018 12.06.2018
205. faktúra   Zoznam došlých faktúr 05/2016 0,00 01.06.2016 01.06.2016
206. faktúra   Zoznam došlých faktúr 06_2017 0,00 03.07.2017 03.07.2017
207. faktúra   Zoznam došlých faktúr 06-2018 0,00 14.08.2018 14.08.2018
208. faktúra   Zoznam došlých faktúr 06/2016 0,00 04.07.2016 04.07.2016
209. faktúra   Zoznam došlých faktúr 07_2017 0,00 05.09.2017 05.09.2017
210. faktúra   Zoznam došlých faktúr 07-2018 0,00 01.08.2018 01.08.2018
211. faktúra   Zoznam došlých faktúr 07/2016 0,00 01.08.2016 01.08.2016
212. faktúra   Zoznam došlých faktúr 08_2017 0,00 05.09.2017 05.09.2017
213. faktúra   Zoznam došlých faktúr 08-2018 0,00 04.09.2018 04.09.2018
214. faktúra   Zoznam došlých faktúr 08/2015 - 12/2015 0,00 03.01.2016 03.01.2016
215. faktúra   Zoznam došlých faktúr 08/2016 0,00 07.09.2016 07.09.2016
216. faktúra   Zoznam došlých faktúr 09/2016 0,00 30.09.2016 30.09.2016
217. faktúra   Zoznam došlých faktúr 09/2017 0,00 02.11.2017 02.11.2017
218. faktúra   Zoznam došlých faktúr 09/2018 0,00 01.10.2018 01.10.2018
219. faktúra   Zoznam došlých faktúr 1-2019 0,00 06.03.2019 06.03.2019
220. faktúra   Zoznam došlých faktúr 10-2018 0,00 12.11.2018 12.11.2018
221. faktúra   Zoznam došlých faktúr 10/2016 0,00 02.11.2016 02.11.2016
222. faktúra   Zoznam došlých faktúr 10/2017 0,00 02.11.2017 02.11.2017
223. faktúra   Zoznam došlých faktúr 11_2016 0,00 21.02.2017 21.02.2017
224. faktúra   Zoznam došlých faktúr 11_2017 0,00 03.12.2017 03.12.2017
225. faktúra   Zoznam došlých faktúr 11-2018 0,00 29.01.2019 29.01.2019
226. faktúra   Zoznam došlých faktúr 12_2016 0,00 21.02.2017 21.02.2017
227. faktúra   Zoznam došlých faktúr 12_2017 0,00 18.01.2018 18.01.2018
228. faktúra   Zoznam došlých faktúr 12-2018 0,00 29.01.2019 29.01.2019
229. faktúra   Zoznam došlých faktúr 2-2019 0,00 06.03.2019 06.03.2019
230. faktúra   Zoznam došlých faktúr 3-2019 0,00 04.04.2019 04.04.2019
231. faktúra   Zoznam došlých faktúr 4-2019 0,00 03.05.2019 03.05.2019
232. faktúra   Zoznam došlých faktúr 5-2019 0,00 03.06.2019 03.06.2019
233. faktúra   Zoznam došlých faktúr 6-2019 0,00 01.07.2019 01.07.2019
234. faktúra   Zoznam došlých faktúr 7-2019 0,00 01.08.2019 01.08.2019
235. faktúra   Zoznam došlých faktúr 8-2019 0,00 05.09.2019 05.09.2019
236. faktúra   Zoznam došlých faktúr 9-2019 0,00 30.09.2019 30.09.2019
237. faktúra 01/2011 Ing. Jozef Kováč 33,19 02.01.2011 02.01.2011
238. faktúra 02/2011 Slovak Telekom, a.s. 56,43 03.01.2011 03.01.2011
239. faktúra 05/2011 FURA s.r.o. 391,71 31.12.2010 31.12.2010
240. faktúra 06/2011 Websupport, s.r.o. 93,96 13.01.2011 13.01.2011
241. faktúra 07/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31,44 07.01.2011 07.01.2011
242. faktúra 08/2011 Východoslovenská energetika a.s. 238,30 05.01.2011 05.01.2011
243. faktúra 09/2011 Dexia banka Slovensko a.s. 39,50 30.12.2010 30.12.2010
244. faktúra 1/2021 Zoznam došlých faktúr 1/2021 0,00 10.02.2021 10.02.2021
245. faktúra 1/2022 Zoznam došlých faktúr 1/2022 0,00 07.02.2022 07.02.2022
246. faktúra 1/2023 Zoznam došlých faktúr 1/2023 0,00 08.02.2023 08.02.2023
247. faktúra 1/2024 Zoznam došlých faktúr 1/2024 0,00 09.02.2024 09.02.2024
248. faktúra 10 Zoznam došlých faktúr 10-2019 0,00 04.11.2019 04.11.2019
249. faktúra 10/2011 Orange Slovensko, a.s. 109,54 11.01.2011 11.01.2011
250. faktúra 10/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-10 0,00 06.11.2020 06.11.2020
251. faktúra 10/2021 Zoznam došlých faktúr 2021-10 0,00 10.11.2021 10.11.2021
252. faktúra 10/2022 Zoznam došlých faktúr 10/2022 0,00 07.11.2022 07.11.2022
253. faktúra 10/2023 Zoznam došlých faktúr 10/2023 0,00 10.11.2023 10.11.2023
254. faktúra 11 Zoznam došlých faktúr 11-2019 0,00 02.12.2019 02.12.2019
255. faktúra 11/2011 FURA s.r.o. 90,44 31.12.2010 31.12.2010
256. faktúra 11/2020 Zoznam došlých faktúr 11-2020 0,00 10.12.2020 10.12.2020
257. faktúra 11/2021 Zoznam došlých faktúr 2021-11 0,00 05.12.2021 05.12.2021
258. faktúra 11/2022 Zoznam došlých faktúr 11/2022 0,00 09.12.2022 09.12.2022
259. faktúra 11/2023 Zoznam došlých faktúr 0,00 13.12.2023 13.12.2023
260. faktúra 12 Zoznam došlých faktúr 12-2019 0,00 15.01.2020 15.01.2020
261. faktúra 12-2021 Zoznam došlých faktúr 12/2021 0,00 09.01.2022 09.01.2022
262. faktúra 12/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-12 0,00 30.01.2021 30.01.2021
263. faktúra 12/2022 Zoznam došlých faktúr 12/2022 0,00 09.01.2023 09.01.2023
264. faktúra 12/2023 Zoznam došlých faktúr 12/2023 0,00 19.01.2024 19.01.2024
265. faktúra 13/2011 FURA s.r.o. 67,32 31.01.2011 31.01.2011
266. faktúra 14/2011 Východoslovenská energetika a.s. 764,00 25.01.2011 25.01.2011
267. faktúra 144/2011 Fura s.r.o 446,29 21.03.2012 21.03.2012
268. faktúra 147/2011 T-com 40,21 21.03.2012 21.03.2012
269. faktúra 15/2011 IFOSoft v.o.s. 47,28 26.01.2011 26.01.2011
270. faktúra 16/2011 SAMNET - informačný systém samosprávy 32,86 31.01.2011 31.01.2011
271. faktúra 17/2011 Slovak Telekom, a.s. 46,53 04.02.2011 04.02.2011
272. faktúra 18/2011 FURA s.r.o. 440,45 31.01.2011 31.01.2011
273. faktúra 19/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 86,78 04.02.2011 04.02.2011
274. faktúra 2/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-2 0,00 01.03.2020 01.03.2020
275. faktúra 2/2021 Zoznam došlých faktúr 2/2021 0,00 15.03.2021 15.03.2021
276. faktúra 2/2022 Zoznam došlých faktúr 0,00 15.03.2022 15.03.2022
277. faktúra 2/2023 Zoznam došlých faktúr 2/2023 0,00 14.03.2023 14.03.2023
278. faktúra 2/2024 Zoznam došlých faktúr 2/2024 0,00 08.03.2024 08.03.2024
279. faktúra 20/2011 Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ 131,85 08.02.2011 08.02.2011
280. faktúra 2020-1 Zoznam došlých faktúr 2020--1 0,00 09.02.2020 09.02.2020
281. faktúra 2020-5 Zoznam došlých faktúr 2020-5 0,00 05.06.2020 05.06.2020
282. faktúra 2022/3 Zoznam došlých faktúr 0,00 08.04.2022 08.04.2022
283. faktúra 21/2011 Orange Slovensko, a.s. 103,00 09.02.2011 09.02.2011
284. faktúra 22/2011 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 745,96 23.02.2011 23.02.2011
285. faktúra 23/2011 AUDIT Consult CD, s.r.o. 780,00 25.02.2011 25.02.2011
286. faktúra 24/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 364,00 01.03.2011 01.03.2011
287. faktúra 26/2011 Slovak Telekom, a.s. 39,69 03.03.2011 03.03.2011
288. faktúra 27/2011 Ing. Ján Rusinko - GEODET 200,00 23.02.2011 23.02.2011
289. faktúra 28/2011 FURA s.r.o. 443,34 28.02.2011 28.02.2011
290. faktúra 29/2011 Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ 146,95 09.03.2011 09.03.2011
291. faktúra 3/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-3 0,00 08.04.2020 08.04.2020
292. faktúra 3/2021 Zoznam došlých faktúr 3/2021 0,00 07.04.2021 07.04.2021
293. faktúra 3/2023 Zoznam došlých faktúr 3/2023 0,00 14.04.2023 14.04.2023
294. faktúra 30/2011 IFOSoft v.o.s. 58,80 14.03.2011 14.03.2011
295. faktúra 31/2011 IFOSoft v.o.s. 166,56 10.03.2011 10.03.2011
296. faktúra 32/2011 Orange Slovensko, a.s. 116,44 15.03.2011 15.03.2011
297. faktúra 33/2011 IFOSoft v.o.s. 59,40 17.03.2011 17.03.2011
298. faktúra 35/2011 FURA s.r.o. 136,80 23.03.2011 23.03.2011
299. faktúra 36/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 7,45 30.03.2011 30.03.2011
300. faktúra 38/2011 FURA s.r.o. 442,01 31.03.2011 31.03.2011
Kalendár
  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5549967
Počet návštev dnes: 517
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou