Povinne zverejňované dokumenty « späť

Povinne zverejňované dokumenty

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ ↓ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
301. faktúra 39/2011 Milan Harvilik 90,00 01.04.2011 01.04.2011
302. faktúra 4/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-4 0,00 02.05.2020 02.05.2020
303. faktúra 4/2021 Zoznam došlých faktúr 4/2021 0,00 08.05.2021 08.05.2021
304. faktúra 4/2022 Zoznam došlých faktúr 4/2022 0,00 09.05.2022 09.05.2022
305. faktúra 4/2023 Zoznam došlých faktúr 4/2023 0,00 10.05.2023 10.05.2023
306. faktúra 40/2011 IFOSoft v.o.s. 71,92 31.03.2011 31.03.2011
307. faktúra 41/2011 DXa, s.r.o. 238,45 31.03.2011 31.03.2011
308. faktúra 42/2011 Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ 181,94 08.04.2011 08.04.2011
309. faktúra 43/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 68,53 07.04.2011 07.04.2011
310. faktúra 44/2011 Spoločný obecný úrad PTIČIE 103,60 09.04.2011 09.04.2011
311. faktúra 45/2011 Slovak Telekom, a.s. 87,04 03.04.2011 03.04.2011
312. faktúra 46/2011 Orange Slovensko, a.s. 105,41 15.04.2011 15.04.2011
313. faktúra 47/2011 Obec Belá nad Cirochou 131,95 15.04.2011 15.04.2011
314. faktúra 48/2011 Margita Vajsová POLYGRAFIA 20,00 20.04.2011 20.04.2011
315. faktúra 49/2011 FURA s.r.o. 14,40 31.03.2011 31.03.2011
316. faktúra 5-2021 Zoznam došlých faktúr 5/2021 0,00 10.06.2021 10.06.2021
317. faktúra 5/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-5 0,00 01.06.2020 01.06.2020
318. faktúra 5/2022 Zoznam došlých faktúr 5/2022 0,00 08.06.2022 08.06.2022
319. faktúra 5/2023 Zoznam došlých faktúr 5/2023 0,00 09.06.2023 09.06.2023
320. faktúra 50/2011 Danka Tkáčová DM - SERVIS 34,00 26.04.2011 26.04.2011
321. faktúra 6-2021 Zoznam došlých faktúr 6/2021 0,00 09.07.2021 09.07.2021
322. faktúra 6/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-6 0,00 02.07.2020 02.07.2020
323. faktúra 6/2022 Zoznam došlých faktúr 6/2022 0,00 10.07.2022 10.07.2022
324. faktúra 6/2023 Zoznam došlých faktúr 6/2023 0,00 10.07.2023 10.07.2023
325. faktúra 7-2021 Zoznam došlých faktúr 7/2021 0,00 09.08.2021 09.08.2021
326. faktúra 7/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-7 0,00 10.08.2020 10.08.2020
327. faktúra 7/2022 Zoznam došlých faktúr 7/2022 0,00 08.08.2022 08.08.2022
328. faktúra 7/2023 Zoznam došlých faktúr 7/2023 0,00 15.08.2023 15.08.2023
329. faktúra 8/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-8 0,00 13.09.2020 13.09.2020
330. faktúra 8/2021 Zoznam došlých faktúr 8/2021 0,00 10.09.2021 10.09.2021
331. faktúra 8/2022 Zoznam došlých faktúr 8/2022 0,00 09.09.2022 09.09.2022
332. faktúra 8/2023 Zoznam došlých faktúr 8/2023 0,00 08.09.2023 08.09.2023
333. faktúra 9(2021 Zoznam došlých faktúr 9/2021 0,00 08.10.2021 08.10.2021
334. faktúra 9/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-9 0,00 01.10.2020 01.10.2020
335. faktúra 9/2022 Zoznam došlých faktúr 9/2022 0,00 06.10.2022 06.10.2022
336. faktúra 9/2023 Zoznam došlých faktúr 9/2023 0,00 09.10.2023 09.10.2023
337. faktúra DFA č.2/2014 Faktúra za zemný plyn 273,68 20.08.2014 20.08.2014
338. faktúra fa č. 03/2013 T - com 41,35 08.03.2013 08.03.2013
339. faktúra fa č. 1/2013 DHZ 94,30 08.03.2013 08.03.2013
340. faktúra fa č. 100/2012 ORANGE s.r.o. 90,39 14.03.2013 14.03.2013
341. faktúra fa č. 102/2013 TOI TOI A DIXI 108,00 21.08.2013 21.08.2013
342. faktúra fa č. 104/2013 PORADCA s.r.o. 24,90 21.08.2013 21.08.2013
343. faktúra fa č. 133/2012 Ing Ján Struňák 929,00 15.03.2013 15.03.2013
344. faktúra fa č. 17/2013 Faktúra za ELEKTRINU 524,00 11.03.2013 11.03.2013
345. faktúra fa č. 24/2013 Obecný úrad Ptičie 154,35 11.03.2013 11.03.2013
346. faktúra fa č. 28/2013 IFOsoft v.o.s. 194,30 26.04.2013 26.04.2013
347. faktúra fa č. 45/2012 IFOsoft v.o.s. 10,38 13.03.2013 13.03.2013
348. faktúra fa č. 51/2012 Milan Harvilik 90,00 13.03.2013 13.03.2013
349. faktúra fa č. 66/2012 SLOVAGRAM 33,19 13.03.2013 13.03.2013
350. faktúra fa č. 73/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 955,36 13.03.2013 13.03.2013
351. faktúra fa č. II.13 Obec Modra nad Circhou 187,20 14.01.2014 14.01.2014
352. faktúra fa č.02/2013 Faktúra za zemný plyn 316,00 08.03.2013 08.03.2013
353. faktúra fa č.04/2012 EXCO - HN s.r.o. 100,00 12.03.2013 12.03.2013
354. faktúra fa č.04/2013 Gabriel Zahorčák KARLO 531,16 08.03.2013 08.03.2013
355. faktúra fa č.07/2012 Gabriel Zahorčák KARLO 205,92 12.03.2013 12.03.2013
356. faktúra fa č.07/2013 Faktúra Alfa Print s.r.o. 38,76 08.03.2013 08.03.2013
357. faktúra fa č.08/2012 IFOsoft v.o.s. 58,20 12.03.2013 12.03.2013
358. faktúra fa č.08/2013 PORADCA s.r.o. 24,40 08.03.2013 08.03.2013
359. faktúra fa č.1/2013 ARDSYSTEM s.r.o. 119,88 08.03.2013 08.03.2013
360. faktúra fa č.1/2014 Faktúra za zemný plyn 293,00 12.02.2014 12.02.2014
361. faktúra fa č.10/2012 PhDr Blažej Slabý, CSc - project management 1200,00 12.03.2013 12.03.2013
362. faktúra fa č.10/2014 Slovak Telekom a.s. 28,48 12.03.2014 12.03.2014
363. faktúra fa č.100/2013 FURA s.r.o. 24,00 21.08.2013 21.08.2013
364. faktúra fa č.100/2014 Firma Košík siete, s.r.o. 0,00 09.07.2014 09.07.2014
365. faktúra fa č.101/2013 T - com 45,02 21.08.2013 21.08.2013
366. faktúra fa č.101/2014 Slovak Telekom a.s. 31,38 09.07.2014 09.07.2014
367. faktúra fa č.102/2012 Inovea s.r.o. 40,00 14.03.2013 14.03.2013
368. faktúra fa č.102/2014 Milan Harvilik 90,00 09.07.2014 09.07.2014
369. faktúra fa č.102012 Obec Modra nad Cirochou 101,53 15.03.2013 15.03.2013
370. faktúra fa č.103/2012 Faktúra za zemný plyn 829,32 14.03.2013 14.03.2013
371. faktúra fa č.103/2013 Peter Miko - PS HANDMADE 320,00 21.08.2013 21.08.2013
372. faktúra fa č.103/2014 Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. 54,40 20.08.2014 20.08.2014
373. faktúra fa č.104/2012 Vihorlat PRESS s.r.o. 24,00 14.03.2013 14.03.2013
374. faktúra fa č.104/2014 Soft-Tech, s.r.o. 32,88 20.08.2014 20.08.2014
375. faktúra fa č.105/2013 FURA s.r.o. 14,40 21.08.2013 21.08.2013
376. faktúra fa č.105/2014 audit consult CD, s.r.o. 624,00 20.08.2014 20.08.2014
377. faktúra fa č.106/2012 IFOsoft v.o.s. 19,08 14.03.2013 14.03.2013
378. faktúra fa č.106/2013 ORANGE s.r.o. 77,35 21.08.2013 21.08.2013
379. faktúra fa č.106/2014 Národné informačné stredisko Slov. republiky a.s. 132,00 20.08.2014 20.08.2014
380. faktúra fa č.107/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 14.03.2013 14.03.2013
381. faktúra fa č.107/2013 ASING s.r.o. 7377,60 21.08.2013 21.08.2013
382. faktúra fa č.107/2014 ORANGE Slovensko a.s. 75,58 20.08.2014 20.08.2014
383. faktúra fa č.108/2013 ASING s.r.o. 1113,60 21.08.2013 21.08.2013
384. faktúra fa č.108/2014 Slovak Telekom a.s. 6,00 20.08.2014 20.08.2014
385. faktúra fa č.109/2012 Faktúra za pripojenie OM 45,30 14.03.2013 14.03.2013
386. faktúra fa č.109/2013 EUROGASTROP s.r.o. 499,67 21.08.2013 21.08.2013
387. faktúra fa č.109/2014 FURA s.r.o. 14,40 20.08.2014 20.08.2014
388. faktúra fa č.11/2012 ARDSYSTEM s.r.o. 295,75 12.03.2013 12.03.2013
389. faktúra fa č.11/2013 Vihorlat PRESS s.r.o. 24,00 08.03.2013 08.03.2013
390. faktúra fa č.11/2014 Faktúra za zemný plyn 293,00 12.03.2014 12.03.2014
391. faktúra fa č.110-111/2012 FURA s.r.o. 30,00 14.03.2013 14.03.2013
392. faktúra fa č.110/2013 REKOS spol. s.r.o. 481,00 21.08.2013 21.08.2013
393. faktúra fa č.110/2014 RHEA SK., s.r.o. 91,00 20.08.2014 20.08.2014
394. faktúra fa č.111/2013 Faktúra za ELEKTRINU 50,70 05.09.2013 05.09.2013
395. faktúra fa č.111/2014 Dušan Paško Podvihorlatkská tlačiareň 99,60 20.08.2014 20.08.2014
396. faktúra fa č.112/2012 Faktúra za zemný plyn 316,00 14.03.2013 14.03.2013
397. faktúra fa č.112/2013 IFOsoft v.o.s. 19,08 21.08.2013 21.08.2013
398. faktúra fa č.112/2014 IFOsoft v.o.s. 20,28 20.08.2014 20.08.2014
399. faktúra fa č.112012 Obec Modra nad Cirochou 10,50 15.03.2013 15.03.2013
400. faktúra fa č.113/2012 T - com 39,06 14.03.2013 14.03.2013
Kalendár
  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5549962
Počet návštev dnes: 512
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou