Povinne zverejňované dokumenty « späť

Povinne zverejňované dokumenty

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↑
dátum
účinnosti
501. faktúra fa č.68/2013 T - com 45,02 14.06.2013 14.06.2013
502. faktúra fa č.67/2013 FURA s.r.o. 24,00 14.06.2013 14.06.2013
503. faktúra fa č.66/2013 FURA s.r.o. 438,85 14.06.2013 14.06.2013
504. faktúra fa č.65/2013 Gabriel Zahorčák KARLO 458,94 14.06.2013 14.06.2013
505. faktúra fa č.64/2013 Faktúra za ELEKTRINU 524,00 14.06.2013 14.06.2013
506. zmluva č.01/2013 Zámená zmluva 0,00 11.06.2013 11.06.2013
507. zmluva 097/2.1 MP/2013 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2262253,18 23.05.2013 23.05.2013
508. zmluva 097/2.1 MP/2013 VZP k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 0,00 23.05.2013 23.05.2013
509. zmluva 097/2.1 MP/2013 Predmet podpory NFP 0,00 23.05.2013 23.05.2013
510. faktúra fa č.63/2013 Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 84,36 16.05.2013 16.05.2013
511. faktúra fa č.62/2013 FURA s.r.o. 14,40 16.05.2013 16.05.2013
512. faktúra fa č.61/2013 SCVČ Ptičie 336,96 16.05.2013 16.05.2013
513. faktúra fa č.60/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 591,44 16.05.2013 16.05.2013
514. faktúra fa č.59/2013 DXa s.r.o. 64,26 16.05.2013 16.05.2013
515. faktúra fa č.58/2013 REKOS spol. s.r.o. 2842,44 16.05.2013 16.05.2013
516. faktúra fa č.57/2013 Ing. Pavol Kapráľ KAPA AUDIO 12,49 16.05.2013 16.05.2013
517. faktúra fa č.56/2013 AGROLUK s.r.o. 111,60 16.05.2013 16.05.2013
518. faktúra fa č.55/2013 ORANGE s.r.o. 75,60 16.05.2013 16.05.2013
519. faktúra fa č.54/2013 MAS Pod Vihorlatom o.z. 150,00 16.05.2013 16.05.2013
520. faktúra fa č.53/2013 SCVČ Ptičie 1010,88 16.05.2013 16.05.2013
521. faktúra fa č.52/2013 Milan Harvilik 90,00 16.05.2013 16.05.2013
522. faktúra fa č.51/2013 T - com 45,02 16.05.2013 16.05.2013
523. faktúra fa č.49/2013 Ingrid Bakajsová BENET 91,74 16.05.2013 16.05.2013
524. faktúra fa č.48/2013 Faktúra za zemný plyn 316,00 16.05.2013 16.05.2013
525. faktúra fa č.46-47/2013 FURA s.r.o. 677,35 16.05.2013 16.05.2013
526. faktúra fa č.45/2013 Jozef Cihý 329,67 16.05.2013 16.05.2013
527. faktúra fa č.43-44/2013 Ingrid Bakajsová BENET 106,48 26.04.2013 26.04.2013
528. faktúra fa č.42/2013 Faktúra za vodné a stočné 123,54 26.04.2013 26.04.2013
529. faktúra fa č.41/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 876,84 26.04.2013 26.04.2013
530. faktúra fa č.40/2013 AGROLUK s.r.o. 111,60 26.04.2013 26.04.2013
531. faktúra fa č.39/2013 SOZA 20,40 26.04.2013 26.04.2013
532. faktúra fa č.38/2013 ORANGE s.r.o. 75,04 26.04.2013 26.04.2013
533. faktúra fa č.37/2013 IFOsoft v.o.s. 11,76 26.04.2013 26.04.2013
534. faktúra fa č.36/2013 PhDr Blažej Slabý, CSc - project management 1,00 26.04.2013 26.04.2013
535. faktúra fa č.34/2013 Faktúra za zemný plyn 316,00 26.04.2013 26.04.2013
536. faktúra fa č.31-32/2013 FURA s.r.o. 463,65 26.04.2013 26.04.2013
537. faktúra fa č.30/2013 T - com 45,02 26.04.2013 26.04.2013
538. faktúra fa č. 28/2013 IFOsoft v.o.s. 194,30 26.04.2013 26.04.2013
539. zmluva   Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 0,00 19.04.2013 19.04.2013
540. zmluva   Zmluva o nájme dopravného prostriedku 0,00 19.04.2013 19.04.2013
541. zmluva   Nájomná zmluva 2 0,00 16.04.2013 16.04.2013
542. zmluva   Nájomná zmluva 0,00 16.04.2013 16.04.2013
543. zmluva č.1/2013 CVČ Zmluva o poskytnutí z dotácie rozpočtu obce Modra nad Cirochou 0,00 08.04.2013 08.04.2013
544. zmluva 213/2013 Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností 0,00 22.03.2013 22.03.2013
545. faktúra fa č.92012 Obec Modra nad Cirochou 91,28 15.03.2013 15.03.2013
546. faktúra fa č.82012 Obec Modra nad Cirochou 604,14 15.03.2013 15.03.2013
547. faktúra fa č.72012 Obec Modra nad Cirochou 98,31 15.03.2013 15.03.2013
548. faktúra fa č.175/2012 Ing. Štefan SENAJ - PROJEKCIA 150,00 15.03.2013 15.03.2013
549. faktúra fa č.173/2012 Faktúra za vodné a stočné 107,40 15.03.2013 15.03.2013
550. faktúra fa č.172/2012 Ján Harakaľ 348,79 15.03.2013 15.03.2013
551. faktúra fa č.171/2012 Ján Pľuta 275,76 15.03.2013 15.03.2013
552. faktúra fa č.170/2012 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 1,00 15.03.2013 15.03.2013
553. faktúra fa č.169/2012 Milan Harvilik 90,00 15.03.2013 15.03.2013
554. faktúra fa č.168/2012 Základná škola Kudlovská 700,00 15.03.2013 15.03.2013
555. faktúra fa č.167/2012 ORANGE s.r.o. 103,54 15.03.2013 15.03.2013
556. faktúra fa č.166/2012 CBS spol. s.r.o. 419,04 15.03.2013 15.03.2013
557. faktúra fa č.165/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 99,00 15.03.2013 15.03.2013
558. faktúra fa č.164/2012 T - com 35,58 15.03.2013 15.03.2013
559. faktúra fa č.162/2012 Faktúra za zemný plyn 317,00 15.03.2013 15.03.2013
560. faktúra fa č.161-163/2012 FURA s.r.o. 472,41 15.03.2013 15.03.2013
561. faktúra fa č.158/2012 Obec Belá nad Cirochou 391,76 15.03.2013 15.03.2013
562. faktúra fa č.157/2012 FLEO s.r.o. 143,00 15.03.2013 15.03.2013
563. faktúra fa č.156/2012 JUDR Igor Kršiak s.r.o. 15,90 15.03.2013 15.03.2013
564. faktúra fa č.155/2012 Obec Belá nad Cirochou 186,69 15.03.2013 15.03.2013
565. faktúra fa č.154/2012 ORANGE s.r.o. 97,87 15.03.2013 15.03.2013
566. faktúra fa č.153/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 752,52 15.03.2013 15.03.2013
567. faktúra fa č.151-152/2012 FURA s.r.o. 468,75 15.03.2013 15.03.2013
568. faktúra fa č.150/2012 Faktúra za zemný plyn 316,00 15.03.2013 15.03.2013
569. faktúra fa č.149/2012 T - com 35,72 15.03.2013 15.03.2013
570. faktúra fa č.148/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 15.03.2013 15.03.2013
571. faktúra fa č.147/2012 IURA EDITION spol. s.r.o. 64,66 15.03.2013 15.03.2013
572. faktúra fa č.145/2012 REKOS spol. s.r.o. 1651,00 15.03.2013 15.03.2013
573. faktúra fa č.143/2012 ORANGE s.r.o. 135,78 15.03.2013 15.03.2013
574. faktúra fa č.139/2012 Milan Harvilik 90,00 15.03.2013 15.03.2013
575. faktúra fa č.138/2012 T - com 35,88 15.03.2013 15.03.2013
576. faktúra fa č.137/2012 Faktúra za zemný plyn 316,00 15.03.2013 15.03.2013
577. faktúra fa č.132012 Obec Modra nad Cirochou 217,90 15.03.2013 15.03.2013
578. faktúra fa č.132/2012 Obec Belá nad Cirochou 198,12 15.03.2013 15.03.2013
579. faktúra fa č.130/2012 Faktúra za vodné a stočné 12,28 15.03.2013 15.03.2013
580. faktúra fa č.112012 Obec Modra nad Cirochou 10,50 15.03.2013 15.03.2013
581. faktúra fa č.102012 Obec Modra nad Cirochou 101,53 15.03.2013 15.03.2013
582. faktúra fa č. 133/2012 Ing Ján Struňák 929,00 15.03.2013 15.03.2013
583. faktúra fa jún /2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1620,69 14.03.2013 14.03.2013
584. faktúra fa č.99/2012 Milan Harvilik 90,00 14.03.2013 14.03.2013
585. faktúra fa č.98/2012 T - com 36,37 14.03.2013 14.03.2013
586. faktúra fa č.97/2012 Foklórný súbor STŘEŠŇA O.S. 1100,00 14.03.2013 14.03.2013
587. faktúra fa č.96-97-105/2012 FURA s.r.o. 485,15 14.03.2013 14.03.2013
588. faktúra fa č.91/2012 Obecný úrad Belá nad Cirochou 154,34 14.03.2013 14.03.2013
589. faktúra fa č.90/2012 Faktúra za vodné a stočné 67,52 14.03.2013 14.03.2013
590. faktúra fa č.89/2012 štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 33,19 14.03.2013 14.03.2013
591. faktúra fa č.87/2012 Ladislav Pouchan - LAMA 33,19 14.03.2013 14.03.2013
592. faktúra fa č.85/2012 Ing. Štefan Barančík ČIKO 110,00 14.03.2013 14.03.2013
593. faktúra fa č.84/2012 ORANGE s.r.o. 95,56 14.03.2013 14.03.2013
594. faktúra fa č.81/2012 Jaroslav Kopčák JARKOP 3101,84 14.03.2013 14.03.2013
595. faktúra fa č.80/2012 WCS s.r.o. 100,00 14.03.2013 14.03.2013
596. faktúra fa č.78/2012 Faktúra za zemný plyn 253,00 14.03.2013 14.03.2013
597. faktúra fa č.77/2012 T - com 43,01 14.03.2013 14.03.2013
598. faktúra fa č.74-75/2012 FURA s.r.o. 471,41 14.03.2013 14.03.2013
599. faktúra fa č.72/2012 AUDIT Consult CD s.r.o. 624,00 14.03.2013 14.03.2013
600. faktúra fa č.71-76/2012 IFOsoft v.o.s. 61,38 14.03.2013 14.03.2013
Kalendár
  «   Október   »  
  «   2023   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

meniny má Stela


Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5332486
Počet návštev dnes: 1849
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou