Povinne zverejňované dokumenty « späť

Povinne zverejňované dokumenty

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ ↓ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
601. faktúra fa č.37/2012 ORANGE s.r.o. 89,69 12.03.2013 12.03.2013
602. faktúra fa č.37/2013 IFOsoft v.o.s. 11,76 26.04.2013 26.04.2013
603. faktúra fa č.37/2014 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 23,00 11.04.2014 11.04.2014
604. faktúra fa č.38/2012 SLACK s.r.o. 74,45 12.03.2013 12.03.2013
605. faktúra fa č.38/2013 ORANGE s.r.o. 75,04 26.04.2013 26.04.2013
606. faktúra fa č.38/2014 ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 74,93 11.04.2014 11.04.2014
607. faktúra fa č.39/2012 Helena Zvalčaková 469,00 12.03.2013 12.03.2013
608. faktúra fa č.39/2013 SOZA 20,40 26.04.2013 26.04.2013
609. faktúra fa č.39/2014 Faktúra za vodné a stočné 117,90 11.04.2014 11.04.2014
610. faktúra fa č.4/2014 ORANGE Slovensko a.s. 76,93 12.02.2014 12.02.2014
611. faktúra fa č.40/2012 SOZA 20,40 12.03.2013 12.03.2013
612. faktúra fa č.40/2013 AGROLUK s.r.o. 111,60 26.04.2013 26.04.2013
613. faktúra fa č.40/2014 Faktúra za vodné a stočné 18,86 11.04.2014 11.04.2014
614. faktúra fa č.41/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 876,84 26.04.2013 26.04.2013
615. faktúra fa č.41/2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 18,00 11.04.2014 11.04.2014
616. faktúra fa č.42/2013 Faktúra za vodné a stočné 123,54 26.04.2013 26.04.2013
617. faktúra fa č.42/2014 SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o. 8,64 11.04.2014 11.04.2014
618. faktúra fa č.42013 Obec Modra nad Circhou 21,00 14.01.2014 14.01.2014
619. faktúra fa č.43-44/2013 Ingrid Bakajsová BENET 106,48 26.04.2013 26.04.2013
620. faktúra fa č.43/2012 Faktúra za vodné a stočné 114,29 12.03.2013 12.03.2013
621. faktúra fa č.43/2014 SOZA 20,40 11.04.2014 11.04.2014
622. faktúra fa č.44/2012 Faktúra DHZ 93,84 12.03.2013 12.03.2013
623. faktúra fa č.44/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 133,44 26.05.2014 26.05.2014
624. faktúra fa č.45/2013 Jozef Cihý 329,67 16.05.2013 16.05.2013
625. faktúra fa č.45/2014 SLOVGRAM 33,50 26.05.2014 26.05.2014
626. faktúra fa č.46-47/2013 FURA s.r.o. 677,35 16.05.2013 16.05.2013
627. faktúra fa č.46/2012 T - com 45,19 13.03.2013 13.03.2013
628. faktúra fa č.46/2014 Faktúra za zemný plyn 293,00 26.05.2014 26.05.2014
629. faktúra fa č.47/2012 Faktúra za zemný plyn 253,00 13.03.2013 13.03.2013
630. faktúra fa č.47/2014 FURA s.r.o. 441,05 26.05.2014 26.05.2014
631. faktúra fa č.48-49-58/2012 FURA s.r.o. 439,95 13.03.2013 13.03.2013
632. faktúra fa č.48/2013 Faktúra za zemný plyn 316,00 16.05.2013 16.05.2013
633. faktúra fa č.48/2014 Slovak Telekom a.s. 30,20 26.05.2014 26.05.2014
634. faktúra fa č.49/2013 Ingrid Bakajsová BENET 91,74 16.05.2013 16.05.2013
635. faktúra fa č.49/2014 Milan Harvilik 90,00 26.05.2014 26.05.2014
636. faktúra fa č.5/2014 Soft-Tech, s.r.o. 34,17 12.02.2014 12.02.2014
637. faktúra fa č.50/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 140,86 08.07.2013 08.07.2013
638. faktúra fa č.50/2014 IFOsoft v.o.s. 20,76 26.05.2014 26.05.2014
639. faktúra fa č.51/2013 T - com 45,02 16.05.2013 16.05.2013
640. faktúra fa č.51/2014 Daniel Orendáč 525,00 26.05.2014 26.05.2014
641. faktúra fa č.52/2013 Milan Harvilik 90,00 16.05.2013 16.05.2013
642. faktúra fa č.52/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 24,97 26.05.2014 26.05.2014
643. faktúra fa č.52012 Obec Modra nad CIROCHOU 101,53 14.03.2013 14.03.2013
644. faktúra fa č.53/2012 ORANGE s.r.o. 87,22 13.03.2013 13.03.2013
645. faktúra fa č.53/2013 SCVČ Ptičie 1010,88 16.05.2013 16.05.2013
646. faktúra fa č.53/2014 Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. 83,55 26.05.2014 26.05.2014
647. faktúra fa č.54/2013 MAS Pod Vihorlatom o.z. 150,00 16.05.2013 16.05.2013
648. faktúra fa č.54/2014 Stanislav Staš 405,00 26.05.2014 26.05.2014
649. faktúra fa č.55/2013 ORANGE s.r.o. 75,60 16.05.2013 16.05.2013
650. faktúra fa č.55/2014 ORANGE Slovensko a.s. 82,83 26.05.2014 26.05.2014
651. faktúra fa č.56-59/2012 FURA s.r.o. 30,00 13.03.2013 13.03.2013
652. faktúra fa č.56/2013 AGROLUK s.r.o. 111,60 16.05.2013 16.05.2013
653. faktúra fa č.56/2014 FURA s.r.o. 14,40 26.05.2014 26.05.2014
654. faktúra fa č.57/2013 Ing. Pavol Kapráľ KAPA AUDIO 12,49 16.05.2013 16.05.2013
655. faktúra fa č.57/2014 Soft-Tech, s.r.o. 32,79 26.05.2014 26.05.2014
656. faktúra fa č.58/2013 REKOS spol. s.r.o. 2842,44 16.05.2013 16.05.2013
657. faktúra fa č.58/2014 DXa, s.r.o. 59,82 26.05.2014 26.05.2014
658. faktúra fa č.59/2013 DXa s.r.o. 64,26 16.05.2013 16.05.2013
659. faktúra fa č.59/2014 Spoločný obecný úrad Ptičie 201,40 26.05.2014 26.05.2014
660. faktúra fa č.6/2014 IFOsoft v.o.s. 43,68 12.02.2014 12.02.2014
661. faktúra fa č.60/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 13.03.2013 13.03.2013
662. faktúra fa č.60/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 591,44 16.05.2013 16.05.2013
663. faktúra fa č.60/2014 ORANGE Slovensko a.s. 8,00 26.05.2014 26.05.2014
664. faktúra fa č.61/2012 Viktória - HÁMOR, s.r.o. 104,40 13.03.2013 13.03.2013
665. faktúra fa č.61/2013 SCVČ Ptičie 336,96 16.05.2013 16.05.2013
666. faktúra fa č.61/2014 FURA s.r.o. 120,00 26.05.2014 26.05.2014
667. faktúra fa č.62/2013 FURA s.r.o. 14,40 16.05.2013 16.05.2013
668. faktúra fa č.62/2014 IKAS, s.r.o. 85,00 26.05.2014 26.05.2014
669. faktúra fa č.62012 Obec Modra nad CIROCHOU 84,71 14.03.2013 14.03.2013
670. faktúra fa č.63/2012 Faktúra za zemný plyn 253,00 13.03.2013 13.03.2013
671. faktúra fa č.63/2013 Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 84,36 16.05.2013 16.05.2013
672. faktúra fa č.63/2014 Faktúra za elektrinu 567,00 19.06.2014 19.06.2014
673. faktúra fa č.64/2012 T - com 39,23 13.03.2013 13.03.2013
674. faktúra fa č.64/2013 Faktúra za ELEKTRINU 524,00 14.06.2013 14.06.2013
675. faktúra fa č.64/2014 Slovak Telekom a.s. 31,38 19.06.2014 19.06.2014
676. faktúra fa č.65/2012 Jozef Cihý 25,75 13.03.2013 13.03.2013
677. faktúra fa č.65/2013 Gabriel Zahorčák KARLO 458,94 14.06.2013 14.06.2013
678. faktúra fa č.65/2014 FURA s.r.o. 439,46 19.06.2014 19.06.2014
679. faktúra fa č.66/2013 FURA s.r.o. 438,85 14.06.2013 14.06.2013
680. faktúra fa č.66/2014 Faktúra za zemný plyn 293,00 19.06.2014 19.06.2014
681. faktúra fa č.67/2012 ORANGE s.r.o. 109,63 13.03.2013 13.03.2013
682. faktúra fa č.67/2013 FURA s.r.o. 24,00 14.06.2013 14.06.2013
683. faktúra fa č.67/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 150,12 19.06.2014 19.06.2014
684. faktúra fa č.68/2013 T - com 45,02 14.06.2013 14.06.2013
685. faktúra fa č.68/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 40,86 19.06.2014 19.06.2014
686. faktúra fa č.69/2012 Andrej Jakubov 55,00 13.03.2013 13.03.2013
687. faktúra fa č.69/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 180,38 08.07.2013 08.07.2013
688. faktúra fa č.69/2014 ORANGE Slovensko a.s. 76,50 19.06.2014 19.06.2014
689. faktúra fa č.7/2014 Dušan Paško, Podvihorlatská tlačiareň 21,60 12.02.2014 12.02.2014
690. faktúra fa č.70/2012 Agáta Gajdošová 33,00 13.03.2013 13.03.2013
691. faktúra fa č.70/2013 Faktúra za zemný plyn 316,00 14.06.2013 14.06.2013
692. faktúra fa č.70/2014 Obec Belá nad Cirochou 293,80 19.06.2014 19.06.2014
693. faktúra fa č.71-76/2012 IFOsoft v.o.s. 61,38 14.03.2013 14.03.2013
694. faktúra fa č.71/2013 SCVČ Ptičie 336,96 14.06.2013 14.06.2013
695. faktúra fa č.71/2014 Obec Belá nad Cirochou 217,48 19.06.2014 19.06.2014
696. faktúra fa č.72/2012 AUDIT Consult CD s.r.o. 624,00 14.03.2013 14.03.2013
697. faktúra fa č.72/2012 DXa s.r.o. 53,52 12.03.2013 12.03.2013
698. faktúra fa č.72/2013 Ingrid Bakajsová BENET 78,54 14.06.2013 14.06.2013
699. faktúra fa č.72/2014 Obec Belá nad Cirochou 205,38 19.06.2014 19.06.2014
700. faktúra fa č.72012 Obec Modra nad Cirochou 98,31 15.03.2013 15.03.2013
Kalendár
  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5549996
Počet návštev dnes: 546
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou