Povinne zverejňované dokumenty « späť

Povinne zverejňované dokumenty

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↑
dátum
účinnosti
601. faktúra fa č.84/2012 ORANGE s.r.o. 95,56 14.03.2013 14.03.2013
602. faktúra fa č.81/2012 Jaroslav Kopčák JARKOP 3101,84 14.03.2013 14.03.2013
603. faktúra fa č.80/2012 WCS s.r.o. 100,00 14.03.2013 14.03.2013
604. faktúra fa č.78/2012 Faktúra za zemný plyn 253,00 14.03.2013 14.03.2013
605. faktúra fa č.77/2012 T - com 43,01 14.03.2013 14.03.2013
606. faktúra fa č.74-75/2012 FURA s.r.o. 471,41 14.03.2013 14.03.2013
607. faktúra fa č.72/2012 AUDIT Consult CD s.r.o. 624,00 14.03.2013 14.03.2013
608. faktúra fa č.71-76/2012 IFOsoft v.o.s. 61,38 14.03.2013 14.03.2013
609. faktúra fa č.62012 Obec Modra nad CIROCHOU 84,71 14.03.2013 14.03.2013
610. faktúra fa č.52012 Obec Modra nad CIROCHOU 101,53 14.03.2013 14.03.2013
611. faktúra fa č.22012 Obec Modra nad CIROCHOU 738,80 14.03.2013 14.03.2013
612. faktúra fa č.131/2012 IFOsoft v.o.s. 26,00 14.03.2013 14.03.2013
613. faktúra fa č.129/2012 JUDR. Jaroslava Plažáková 200,00 14.03.2013 14.03.2013
614. faktúra fa č.128/2012 Faktúra za vodné a stočné 112,01 14.03.2013 14.03.2013
615. faktúra fa č.127/2012 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 60,00 14.03.2013 14.03.2013
616. faktúra fa č.126/2012 ORANGE s.r.o. 112,96 14.03.2013 14.03.2013
617. faktúra fa č.125/2012 Obecný úrad Ptičie 30,00 14.03.2013 14.03.2013
618. faktúra fa č.124/2012 GeoReal East s.r.o. 150,50 14.03.2013 14.03.2013
619. faktúra fa č.123/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1411,20 14.03.2013 14.03.2013
620. faktúra fa č.122/2012 Faktúra za zemný plyn 316,00 14.03.2013 14.03.2013
621. faktúra fa č.12012 Obec Modra nad CIROCHOU 7,00 14.03.2013 14.03.2013
622. faktúra fa č.120/2012 T - com 36,53 14.03.2013 14.03.2013
623. faktúra fa č.118-119/2012 FURA s.r.o. 683,42 14.03.2013 14.03.2013
624. faktúra fa č.117/2012 Faktúra za ELEKTRINU 51,94 14.03.2013 14.03.2013
625. faktúra fa č.116/2012 PORADCA s.r.o. 48,80 14.03.2013 14.03.2013
626. faktúra fa č.115/2012 PORADCA s.r.o. 24,40 14.03.2013 14.03.2013
627. faktúra fa č.114/2012 ORANGE s.r.o. 90,28 14.03.2013 14.03.2013
628. faktúra fa č.113/2012 T - com 39,06 14.03.2013 14.03.2013
629. faktúra fa č.112/2012 Faktúra za zemný plyn 316,00 14.03.2013 14.03.2013
630. faktúra fa č.110-111/2012 FURA s.r.o. 30,00 14.03.2013 14.03.2013
631. faktúra fa č.109/2012 Faktúra za pripojenie OM 45,30 14.03.2013 14.03.2013
632. faktúra fa č.107/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 14.03.2013 14.03.2013
633. faktúra fa č.106/2012 IFOsoft v.o.s. 19,08 14.03.2013 14.03.2013
634. faktúra fa č.104/2012 Vihorlat PRESS s.r.o. 24,00 14.03.2013 14.03.2013
635. faktúra fa č.103/2012 Faktúra za zemný plyn 829,32 14.03.2013 14.03.2013
636. faktúra fa č.102/2012 Inovea s.r.o. 40,00 14.03.2013 14.03.2013
637. faktúra fa č. 100/2012 ORANGE s.r.o. 90,39 14.03.2013 14.03.2013
638. faktúra fa č.70/2012 Agáta Gajdošová 33,00 13.03.2013 13.03.2013
639. faktúra fa č.69/2012 Andrej Jakubov 55,00 13.03.2013 13.03.2013
640. faktúra fa č.67/2012 ORANGE s.r.o. 109,63 13.03.2013 13.03.2013
641. faktúra fa č.65/2012 Jozef Cihý 25,75 13.03.2013 13.03.2013
642. faktúra fa č.64/2012 T - com 39,23 13.03.2013 13.03.2013
643. faktúra fa č.63/2012 Faktúra za zemný plyn 253,00 13.03.2013 13.03.2013
644. faktúra fa č.61/2012 Viktória - HÁMOR, s.r.o. 104,40 13.03.2013 13.03.2013
645. faktúra fa č.60/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 13.03.2013 13.03.2013
646. faktúra fa č.56-59/2012 FURA s.r.o. 30,00 13.03.2013 13.03.2013
647. faktúra fa č.53/2012 ORANGE s.r.o. 87,22 13.03.2013 13.03.2013
648. faktúra fa č.48-49-58/2012 FURA s.r.o. 439,95 13.03.2013 13.03.2013
649. faktúra fa č.47/2012 Faktúra za zemný plyn 253,00 13.03.2013 13.03.2013
650. faktúra fa č.46/2012 T - com 45,19 13.03.2013 13.03.2013
651. faktúra fa č. 73/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 955,36 13.03.2013 13.03.2013
652. faktúra fa č. 66/2012 SLOVAGRAM 33,19 13.03.2013 13.03.2013
653. faktúra fa č. 51/2012 Milan Harvilik 90,00 13.03.2013 13.03.2013
654. faktúra fa č. 45/2012 IFOsoft v.o.s. 10,38 13.03.2013 13.03.2013
655. faktúra fa č.72/2012 DXa s.r.o. 53,52 12.03.2013 12.03.2013
656. faktúra fa č.44/2012 Faktúra DHZ 93,84 12.03.2013 12.03.2013
657. faktúra fa č.43/2012 Faktúra za vodné a stočné 114,29 12.03.2013 12.03.2013
658. faktúra fa č.40/2012 SOZA 20,40 12.03.2013 12.03.2013
659. faktúra fa č.39/2012 Helena Zvalčaková 469,00 12.03.2013 12.03.2013
660. faktúra fa č.38/2012 SLACK s.r.o. 74,45 12.03.2013 12.03.2013
661. faktúra fa č.37/2012 ORANGE s.r.o. 89,69 12.03.2013 12.03.2013
662. faktúra fa č.35-41/2012 IFOsoft v.o.s. 194,30 12.03.2013 12.03.2013
663. faktúra fa č.34/2012 Faktúra za zemný plyn 253,00 12.03.2013 12.03.2013
664. faktúra fa č.33/2012 T - com 48,01 12.03.2013 12.03.2013
665. faktúra fa č.31/2012 Ing Miroslav Dutko 420,00 12.03.2013 12.03.2013
666. faktúra fa č.30-32/2012 FURA s.r.o. 474,33 12.03.2013 12.03.2013
667. faktúra fa č.3 /2012 Faktúra za zemný plyn 253,00 12.03.2013 12.03.2013
668. faktúra fa č.28/2012 Ján Timko 60,00 12.03.2013 12.03.2013
669. faktúra fa č.25/2012 Danka Tkáčová DM - SERVIS 34,00 12.03.2013 12.03.2013
670. faktúra fa č.23/2012 ORANGE s.r.o. 92,39 12.03.2013 12.03.2013
671. faktúra fa č.21/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1014,42 12.03.2013 12.03.2013
672. faktúra fa č.2 /2012 SAMNET - informačný systém samosprávy 32,86 12.03.2013 12.03.2013
673. faktúra fa č.18/2012 Faktúra za zemný plyn 253,00 12.03.2013 12.03.2013
674. faktúra fa č.16/2012 T - com 51,66 12.03.2013 12.03.2013
675. faktúra fa č.15/2012 Obec Belá nad Cirochou 258,99 12.03.2013 12.03.2013
676. faktúra fa č.148/2011 Faktúra za ELEKTRINU 411,06 12.03.2013 12.03.2013
677. faktúra fa č.146/2011 Dexia banka Slovensko a.s. 39,96 12.03.2013 12.03.2013
678. faktúra fa č.145/2011 ORANGE s.r.o. 85,84 12.03.2013 12.03.2013
679. faktúra fa č.14/2012 FURA s.r.o. 673,64 12.03.2013 12.03.2013
680. faktúra fa č.13/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 12.03.2013 12.03.2013
681. faktúra fa č.11/2012 ARDSYSTEM s.r.o. 295,75 12.03.2013 12.03.2013
682. faktúra fa č.10/2012 PhDr Blažej Slabý, CSc - project management 1200,00 12.03.2013 12.03.2013
683. faktúra fa č.08/2012 IFOsoft v.o.s. 58,20 12.03.2013 12.03.2013
684. faktúra fa č.07/2012 Gabriel Zahorčák KARLO 205,92 12.03.2013 12.03.2013
685. faktúra fa č.04/2012 EXCO - HN s.r.o. 100,00 12.03.2013 12.03.2013
686. faktúra fa č.27/2013 MVS s.r.o. 120,00 11.03.2013 11.03.2013
687. faktúra fa č.20/2013 Skolska jedalen pri ZS a MS 151,42 11.03.2013 11.03.2013
688. faktúra fa č.19/2013 Faktúra za zemný plyn 316,00 11.03.2013 11.03.2013
689. faktúra fa č.18/2013 T - com 45,02 11.03.2013 11.03.2013
690. faktúra fa č.14/2013 AGROLUK s.r.o. 78,00 11.03.2013 11.03.2013
691. faktúra fa č.13/2013 BRAPA BUILDING COMPANY s.r.o. 2400,00 11.03.2013 11.03.2013
692. faktúra fa č. 24/2013 Obecný úrad Ptičie 154,35 11.03.2013 11.03.2013
693. faktúra fa č. 17/2013 Faktúra za ELEKTRINU 524,00 11.03.2013 11.03.2013
694. faktúra   ORANGE s.r.o. 71,87 11.03.2013 11.03.2013
695. faktúra fa č.9/2013 ORANGE s.r.o. 73,26 08.03.2013 08.03.2013
696. faktúra fa č.180/2012 Faktúra za ELEKTRINU 307,32 08.03.2013 08.03.2013
697. faktúra fa č.179/2012 PRIMA banka s.r.o. 39,96 08.03.2013 08.03.2013
698. faktúra fa č.177-78/2012 Fúra s.r.o. 471,14 08.03.2013 08.03.2013
699. faktúra fa č.11/2013 Vihorlat PRESS s.r.o. 24,00 08.03.2013 08.03.2013
700. faktúra fa č.1/2013 ARDSYSTEM s.r.o. 119,88 08.03.2013 08.03.2013
Kalendár
  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5547252
Počet návštev dnes: 689
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou