Slovenská verzia » Aktuality « späť

Aktuality

Čerstvé informácie zo života v našej obci…

« späť

Požehnané, pokojné a radostné Veľkonočné sviatky

dátum aktualizácie: 08.04.2023 | počet zobrazení: 2 453

Slávime Veľkonočné trojdnie.....

„Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme ti..... lebo si svojím krížom vykúpil svet.“ Veľkopiatková krížová cesta

dátum aktualizácie: 07.04.2023 | počet zobrazení: 4 208

Modra nad Cirochou bude mať celkom nový zberný dvor so všetkým čo k tomu patrí

V stredu 4. apríla 2023 sme dostali ROZHODNUTIE O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

dátum aktualizácie: 07.04.2023 | počet zobrazení: 2 461

Už čoskoro sa začne s rekonštrukciou obecného úradu a kultúrneho domu

Obec získala dotáciu na zateplenie budovy a strechy obecného úradu a kultúrneho domu a výmenu strechy

dátum aktualizácie: 07.04.2023 | počet zobrazení: 2 431

Takto brigádovali dobrovoľníci z obce ....

dátum aktualizácie: 19.03.2023 | počet zobrazení: 4 266

Takto sme fašiangovali...

Fašiangy sú časom zábavy a hodovania pred začiatkom pôstu. Inak to nie je ani v našej dedinke. V sobotu 18. februára sme sa v hojnom počte zišli na Fašiangových hodoch, kde mal každý možnosť dosýta si pochutiť na mäsových dobrotách či chutných šiškách, ktoré napiekli šikovné žienky z obce. Na začiatku všetkých prítomných privítal a prihovoril sa starosta obce Ondrej Milčo, oboznámil s programom a poprial príjemnú zábavu. Obsluhu zabezpečovali poslanci Obecného zastupiteľstva spolu s kontrolórom obce, zamestnankyne obecného úradu a šikovné ženy z MnM. O kultúrny program sa postarala naša folklórna skupina Modranka. Pod vedením pani Anny Ontkocovej si pripravili autentické pásmo „Páranie peria“, kde nám priblížili fašiangové tradície z minulosti. Starší sa tak s úsmevom vrátili do čias mladosti a mladší mali možnosť spoznať zvyky a obyčaje svojich rodičov a starých rodičov. Podujatie bolo zavŕšené veselicou, kde sa zabávali starší i mladší. O hudobný program sa postaral Dano Volovský. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tejto úžasnej akcii akýmkoľvek spôsobom pričinili a pomohli a aj tým, ktorí prišli.

dátum aktualizácie: 22.02.2023 | počet zobrazení: 17 742

Novoročné prianie

dátum aktualizácie: 31.12.2022 | počet zobrazení: 3 409

REFERENDUM 2023

Informácie o vyhlásení referenda. Informácie pre voliča. Určenie volebného obvodu. Žiadosť o voľbu poštou Vymenovanie zapisovateľa Zverejnenie emailovej adresy na zasielanie

dátum aktualizácie: 16.11.2022 | počet zobrazení: 2 619

Výsledky Volieb do orgánov samosprávy obcí 2022

Zápisnica z výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí :

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov

dátum aktualizácie: 30.10.2022 | počet zobrazení: 3 426

Návrh Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Modra nad Cirochou

Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Modra nad Cirochou

Verejné prerokovanie s odborným výkladom pre dotknutú verejnosť spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie Návrhu Z a D č.3 ÚPN–O Modra nad Cirochou Ing. arch. Evou Mačákovou sa uskutoční dňa:

11.10.2022 t.j. v utorok o 15:00 hod.
v budove Obecného úradu Modra nad Cirochou 111.

Na prevzatie:
Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce (formát PDF, veľkosť 66,9 kB)

dátum aktualizácie: 05.10.2022 | počet zobrazení: 299

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5331481
Počet návštev dnes: 844
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou