Slovenská verzia » Aktuality » Systém zberu a vývozu odpadu v obci Modra nad Cirochou « späť

Systém zberu a vývozu odpadu v obci Modra nad Cirochou

dátum aktualizácie: 07.07.2024 | počet zobrazení: 717

Na zberný miesto a zberný dvor je zakázané odovzdávať tie zložky triedeného odpadu, ktoré sa zbierajú z jednotlivých domácností:

  • plasty (žltá nádoba + vrecia) – patrí tu aj polystyrén
  • sklo (zelená nádoba + vrecia)
  • papier a VKM (vrecia – osobitne na papier a osobitne na VKM)
  • elektroodpad (podľa harmonogramu vývozu, je potrebné vyložiť pred dom ráno v deň vývozu)
  • komunálny odpad (čierne nádoby a vrecia s názvom FÚRA)
  • nebezpečný odpad (plechovky od olejov a farieb, tonery, žiarovky – zbiera sa 2× ročne podľa harmonogramu a odovzdáva sa priamo vodičovi)

NA ZBERNÉ MIESTO PATRÍ IBA:

  • veľkoobjemový odpad (nábytok, gauče, kreslá – rozbitý, nie v celku, wc, umývadlá)
  • drobný stavebný odpad od 1.8.2024 sa bude vážiť a zbierať na novom zbernom dvore – iba fyzické osoby s trvalým pobytom, nie podnikatelia a živnostníci max 3 tony/domácnosť

PNEUMATIKY sa v obci nezbierajú vôbec, keďže zberové spoločnosti to nevyvážajú!!!

« späť

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5601106
Počet návštev dnes: 529
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou