Slovenská verzia » Aktuality « späť

Aktuality

Čerstvé informácie zo života v našej obci…

« späť

Články 1 - 10 / 74

Farské listy 3. veľkonočná nedeľa rok B

Farské listy na stiahnutie

dátum aktualizácie: 14.04.2024 | počet zobrazení: 49

Urbársko - pasienková spoločnosť

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV

dátum aktualizácie: 12.04.2024 | počet zobrazení: 504

Zápis detí do 1. ročníka - školský rok 2024/2025

ZÁPIS SA USKUTOČNÍ 08.04.2024 O 14:00 V ŠKOLE

dátum aktualizácie: 26.03.2024 | počet zobrazení: 968

Opatrenia k ochrane lesov pre rok 2024

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE OCHRANY LESOV PRED POŽIARMI

dátum aktualizácie: 20.03.2024 | počet zobrazení: 1 169

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Modra nad Cirochou“

Strategický dokument „Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Modra nad Cirochou“je uverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR https://www.enviroportal.sk/…d-cirochou-1

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín na obecnom úrade.

Vyvesené: 15. 03. 2024

dátum aktualizácie: 15.03.2024 | počet zobrazení: 1 308

Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie

dátum aktualizácie: 13.03.2024 | počet zobrazení: 1 426

Zmena úradných hodín od 15. marca 2024

dátum aktualizácie: 10.03.2024 | počet zobrazení: 2 084

Zberné miesto v obci

Zberné miesto v obci je otvorené každú sobotu od 13.00 – 14.00 h a počas pracovných dní pondelok – štvrtok od 8.00 – 16.00 h a v piatok od 8.00 – 12.00 h. Na zberné miesto môžete priviezť odpad veľkokapacitný (ako napr. nábytok). Na zberné miesto nepatria plasty, sklo, elektroodpad, papier, rôzny komunálny odpad – tieto zložky odpadu sa zbierajú z každej domácnosti podľa Harmonogramu zberu odpadu, ktorý dostala každá domácnosť na začiatku roka. Nový zberný dvor bude uvedený do prevádzky po schválení Prevádzkového poriadku, o čom budete informovaní.

dátum aktualizácie: 08.03.2024 | počet zobrazení: 1 163

Oznámenie o začatí prerokovania

Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Modra nad Cirochou je zverejnené na webovom sídle obce v záložke „Úradná tabuľa“.

https://www.modranadcirochou.sk/…ad-Cirochou/

dátum aktualizácie: 04.03.2024 | počet zobrazení: 1 191

Nové dôležité informácie o výluke

V dôsledku výlukových prác bude zavedená náhradná autobusová doprava (NAD) na uvedených úsekoch

dátum aktualizácie: 27.02.2024 | počet zobrazení: 2 832

Články 1 - 10 / 74

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5513345
Počet návštev dnes: 731
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou