Slovenská verzia » Obecný úrad » Uložené zásielky » Ján Holp - narodený v roku 1973 « späť

Ján Holp - narodený v roku 1973

dátum aktualizácie: 20.06.2024 | počet zobrazení: 1 331

Občan Ján Holp, narodený v roku 1973 ,s trvalým pobytom na obci Modra nad Cirochou 111mal dňa 03.06.2024 na Obec Modra nad Cirochou doručené oznámenie o uložení zásielky – úradná zásielka.

1.Odosielateľ: Exekútorský úrad Stropkov

ďalšia zásielka: 2.Odosielateľ: Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava Zásielka doručená :14.06.2024

3.Odosielateľ : RVD
P.O.BOX 18
81008
Bratislava 18 Zásielka doručená 20.06.2024

Adresát si môže uvedené oznámenie o uložení zásielky vyzdvihnúť na obecnom úrade počas úradných hodín v lehote 18 dní od vyvesenia.

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce Modra nad Cirochou

« späť

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5601158
Počet návštev dnes: 581
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou