Slovenská verzia » Samospráva » Úradná tabuľa « späť

Úradná tabuľa

Oznamy obecného úradu

« späť

Články 1 - 8 / 8

Rozšírenie vodovodu na ulici Lúky

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania Stavba „Rozšírenie vodovodu na ulici Lúky“

dátum aktualizácie: 15.08.2023 | počet zobrazení: 2 208

Kanalizácia obce Modra nad Cirochou

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania Stavba „Kanalizácia obce Modra nad Cirochou – ulica Krátka a ulica Lúky“

dátum aktualizácie: 15.08.2023 | počet zobrazení: 2 216

Návrh Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Modra nad Cirochou

Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Modra nad Cirochou

Verejné prerokovanie s odborným výkladom pre dotknutú verejnosť spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie Návrhu Z a D č.3 ÚPN–O Modra nad Cirochou Ing. arch. Evou Mačákovou sa uskutoční dňa:

11.10.2022 t.j. v utorok o 15:00 hod.
v budove Obecného úradu Modra nad Cirochou 111.

Na prevzatie:
Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce (formát PDF, veľkosť 66,9 kB)

dátum aktualizácie: 05.10.2022 | počet zobrazení: 11 026

Zmeny a doplnky ÚPN Obce Modra nad Cirochou č. 1

Zmeny a doplnky ÚPN Obce Modra nad Cirochou čistopis

dátum aktualizácie: 15.02.2017 | počet zobrazení: 21 586

Profil verejného obstarávateľa

Podľa § 49a Zákona č. 95/2013 Z.z. zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa typu zákazky. V ľavom menu je potom možné prejsť na zoznam zákaziek podľa jednotlivých typov.

dátum aktualizácie: 01.07.2014 | počet zobrazení: 1 797

Články 1 - 8 / 8

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5335812
Počet návštev dnes: 407
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou