Slovenská verzia » Samospráva » Všeobecne záväzné nariadenia, zásady a smernice obce « späť

Všeobecne záväzné nariadenia, zásady a smernice obce

Zoznam všeobecne záväzných nariadení obce, zásad a smerníc obce

« späť

Články 1 - 10 / 22

VZN 8/2022

Všeobecne záväzné nariadenie 8/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Modra nad Cirochou

dátum aktualizácie: 05.10.2022 | počet zobrazení: 168

VZN 7/2022

Všeobecné záväzné nariadenie 7/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení

dátum aktualizácie: 05.10.2022 | počet zobrazení: 153

VZN 6/2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Modra nad Cirochou 6/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

dátum aktualizácie: 05.10.2022 | počet zobrazení: 143

VZN 5/2022

dátum aktualizácie: 05.10.2022 | počet zobrazení: 164

VZN 4/2022

dátum aktualizácie: 05.10.2022 | počet zobrazení: 145

VZN 3/2022

dátum aktualizácie: 05.10.2022 | počet zobrazení: 147

Články 1 - 10 / 22

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5244257
Počet návštev dnes: 766
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou