Slovenská verzia » Samospráva » Zasadnutia obecného zastupiteľstva » Uznesenia OZ zo dňa 20.04.2011 « späť

Uznesenia OZ zo dňa 20.04.2011

dátum aktualizácie: 02.04.2012 | počet zobrazení: 24 765

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 20.04.2011

Uznesenie č. 15/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Modre nad Cirochou.

prítomní: 5
hlasovali za: 5
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 16/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
určuje

  1. Ing. Harakaľa Ľubomíra za zapisovateľa zápisnice,
  2. Ing. Hančara Jána a Hančara Mareka za overovateľov.

prítomní: 5
hlasovali za: 5
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 17/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev.

Uznesenie č. 18/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
berie na vedomie správu starostu obce o výsledku kontroly projektu „Revitalizácia centra obce Modra nad Cirochou.“

Uznesenie č. 19/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje návrh opatrení na úpravu zistených nedostatkov.

prítomní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 20/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
berie na vedomie informáciu o činnosti obce a stave investičných aktivít.

Uznesenie č. 21/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje návrh zmeny zásad odmeňovania poslancov v ods. 4. odmena zástupcu starostu sa vypláca raz štvrťročne.

prítomní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 22/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje výšku dotácie a príspevok na prevádzku MŠ a školských zariadení v znení Region%C3%A1lny+­%C3%BArad+verej­n%C3%A9ho+zdra­votn%C3%ADctva±+de%C5%­88+otvoren%C3%BDch+­dver%C3%ADatku č. 1 VZN 3/2010 aj na rok 2011.

prítomní: 5
hlasovali za: 5
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 23/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
odporúča starostovi obce upraviť sadzobník cien za prenájom zariadení.

Uznesenie č. 24/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
odporúča vyhovieť žiadostiam o zriadenie káblovej prípojky osamote žijúcim občanom nad 70 rokov za úhradu priamych nákladov.


V Modre nad Cirochou, dňa 20.04.2011

Ing. Jozef Hančar
starosta obce

« späť

Kalendár
  «   Jún   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5570533
Počet návštev dnes: 817
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou