Slovenská verzia » Samospráva » Zasadnutia obecného zastupiteľstva » Uznesenia OZ zo dňa 21.01.2011 « späť

Uznesenia OZ zo dňa 21.01.2011

dátum aktualizácie: 22.01.2012 | počet zobrazení: 21 542

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 21.01.2011

Uznesenie č. 4/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Modre nad Cirochou.

prítomní: 8
hlasovali za: 8
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 5/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
volí návrhovú komisiu v zložení:

 • Ing. Bončíková Zuzana,
 • Ing. Miko Štefan,
 • Ontkoc Slavomír

Uznesenie č. 6/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
určuje:

 1. Ing. Harakaľa Ľubomíra za zapisovateľa zápisnice,
 2. Ing. Simča, p. Havriškovú za overovateľov.

prítomní: 8
hlasovali za: 8
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 7/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
berie na vedomie menovanie zástupcu starostu p. Hančára Mareka.

Uznesenie č. 8/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
volí za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií, týchto poslancov:

 • Havrišková Mária (SNS)
 • Ontkoc Slavomír (nezávislý)- predseda
 • Hančár Marek (SMER)
 • Ing. Harakaľ Viliam (KDH)
 • Ing. Miko Štefan (SDKÚ-DS)
 • Ing. Hančar Ján (Strana zelených)

prítomní: 8
hlasovali za: 8
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 9/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou

 1. odvoláva delegovaných zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri ZŠ s MŠ v Modre nad Cirochou,

  v zmysle § 25, ods. 12, písm. h zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe školstva a školskej samosprávy v znení neskorších predpisov:
  1) Kapuscinského Jána,
  2) Ing. Harakaľa Viliama,
  3) Kovalčínovú Evu

  prítomní: 8
  hlasovali za: 8
  hlasovali proti: 0
  zdržali sa hlasovania: 0

 2. deleguje za zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri ZŠ s MŠ v Modre nad Cirochou,

  v zmysle § 25, ods. 1,4,5,7 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe školstva a školskej samosprávy v znení neskorších predpisov:
  1) Ing. Bončíková Zuzana,
  2) Ing. Harviliková Lenka,
  3) Kovalčínová Eva,
  4) Mgr. Harvanová Ľudmila

  prítomní: 8
  hlasovali za: 8
  hlasovali proti: 0
  zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 10/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje štatút obce.

prítomní: 9
hlasovali za: 9
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 11/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
berie na vedomie informáciu starostu obce o organizačných opatreniach a príprave organizačného a pracovného poriadku.

Uznesenie č. 12/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje nákup osobného motorového vozidla značky DACIA LOGAN MVS, 7 miestne.

prítomní: 9
hlasovali za: 6
hlasovali proti: 1
zdržali sa hlasovania: 2

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
odporúča podpísanie leasingovej zmluvy na obstaranie osobného motorového vozidla DACIA LOGAN MVS v hodnote 10 640 EUR podľa návrhu leasingových splátok pri 30 % akontácií a 48 mesačných splátkach.

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
súhlasí s odpredajom starého obecného vozidla OPEL Vectra.

prítomní: 9
hlasovali za: 9
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje upraviť rozpočet obce podľa podmienok leasingovej zmluvy a mesačných leasingových splátok.

Uznesenie č. 13/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
odporúča starostovi obce započať s prípravami plesu.

Uznesenie č. 14/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
odporúča starostovi obce zabezpečiť vymeranie uličky na obecnom cintoríne.


V Modre nad Cirochou, dňa 21.01.2011

Ing. Jozef Hančar
starosta obce

« späť

Kalendár
  «   Apríl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5521330
Počet návštev dnes: 836
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou