Slovenská verzia » Samospráva » Zasadnutia obecného zastupiteľstva » Uznesenia OZ zo dňa 21.10.2011 « späť

Uznesenia OZ zo dňa 21.10.2011

dátum aktualizácie: 22.01.2012 | počet zobrazení: 22 952

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 21.10.2011

Uznesenie č. 61/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Modre nad Cirochou.

prítomní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 62/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
určuje

  1. Bc. Hančarovú Máriu za zapisovateľku zápisnice,
  2. Ing. Miko Štefan, Ing. Harviliková Lenka do návrhovej komisie,
  3. Ing. Hančar Ján, Ing. Harakaľ Viliam za overovateľov zápisnice.

prítomní: 8
hlasovali za: 8
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 63/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ.

Uznesenie č. 64/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje návrh príspevku pre seniorov, nad 62 rokov a občanov poberajúcich plný invalidný dôchodok vo výške 10 €, formou poukážky na zakúpenie tovaru v miestnych obchodných prevádzkach.

prítomní: 8
hlasovali za: 8
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 65/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
berie na vedomie informáciu p. Andreja Lojana, zástupcu firmy Excel Plus o možnosti zdokumentovania historických údajov o obci a odporúča zahrnúť do kaukulácie rozpočtu obce na rok 2012 o finančnú položku zdokumentovania histórie obce.

Uznesenie č. 66/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
odporúča zistiť cenové ponuky na viac účelné využitie snežnej frézy, alebo pluhu na čistenie chodníkov.

Uznesenie č. 67/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje návrh úpravy rozpočtu.

prítomní: 8
hlasovali za: 8
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 68/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
odporúča rozšíriť výzvu na vypracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie, úpravy strechy a vykurovania ZŠ a MŠ a vypracovať projektovú dokumentáciu napojenia ZŠ a MŠ na kanalizáciu.

Uznesenie č. 69/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje návrh na vybudovanie parkoviska pri cintoríne v areáli školy.

prítomní: 8
hlasovali za: 7
hlasovali proti: 1
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 70/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje návrh príspevku pre Občianske združenie dôchodcov a invalidov – VOŇARKA 66 € na registráciu.

prítomní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0


V Modre nad Cirochou, dňa 21.10.2011

Ing. Hančar Jozef
starosta obce

« späť

Kalendár
  «   Apríl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5521322
Počet návštev dnes: 828
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou