Slovenská verzia » Samospráva » Zasadnutia obecného zastupiteľstva » Uznesenia OZ zo dňa 29.03.2012 « späť

Uznesenia OZ zo dňa 29.03.2012

dátum aktualizácie: 27.04.2016 | počet zobrazení: 27 320

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.03.2012

Uznesenie č.04 /2012

Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir.
schvaľuje upravený program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Modre n/Cir.

prítomní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č.05 /2012

Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir.
určuje a) Bc. Máriu Hančarovú za zapisovateľku zápisnice
b) Ing. Martina Vlasáková, Ing. Lenka Harviliková do návrhovej komisie
c) Ing. Ján Hančar, Ing. Michal Simčo za overovateľov zápisnice

prítomní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č.06 /2012

Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir. berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca OZ p. Mareka Hančara a zloženie poslaneckého sľubu Ing. Martiny Vlasákovej, dňa 24. 02. 2012 pred starostom obce Ing. Jozefom Hančarom

Uznesenie č.07 /2012

Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir. berie na vedomie menovanie za zástupcu starostu obce Ing. Jána Hančara

Uznesenie č.08 /2012

Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir. berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ

Uznesenie č.09 /2012

Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir.
berie na vedomie informáciu o výsledkoch inventarizácie majetku obce

Uznesenie č.10 /2012

Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir.
schvaľuje likvidačnú komisiu v tomto zložení:

Predseda : Ing. Martina Vlasáková
Členovia : Ing. Michal Simčo
Ing. Ján Hančar

prítomní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č.11 /2012

Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir. schvaľuje
zámenu majetku obce Modra nad Cir. :

 • parcela č. 777/1vo výmere 1 487m2, LV 617 , druh pozemku ,,C“ v cene 5888,52 € – parcela č. 777/2 vo výmere 246 m2 , LV 617, druh pozemku,,C“ v cene 974,16 €
 • parcela č. 778 vo výmere 246 m2 , LV 617, druh pozemku,,C“ v cene 1065,24 €
 • budova fary a KMC vo vlastníctve obce v podiele ½ , LV 1088 v cene 39 846,84 €

za pozemky rímsko katolíckej cirkvi podľa GP č. 37002341–132/2011 , GP č. 37002341–133/2011

Pozemky: GP 132/2011

 • P.č. 672/1, LV 1046 p. č. 430/500 (4 386m2) v cene7149,18€
 • P.č. 802/1, LV 1171 p. č. 27/502 (1 135m2) v cene1850,05€
 • P.č. 974/2, LV 1046 p. č. 27/2 (352m2) v cene573,79€

Pozemky: GP 133/2011

 • P.č. 738/33, LV 1046 p. č. 744/502 (30m2) v cene 69,60€
 • P.č. 738/32, LV 1171 p. č. 744/501 (215m2) v cene 498,80€
 • P.č. 739/19, LV 1171 p. č. 744/501 (98m2) v cene 227,36€
 • P.č. 738/30, LV 1171 p. č. 744/501 (40m2) v cene 92,80€
 • P.č. 739/2, LV 1171 p. č. 744/501 (90m2) v cene 208.80€
 • P.č. 738/29, LV 1171 p. č. 744/501 (41m2) v cene 95.12€
 • P.č. 739/16, LV 1171 p. č. 744/501 (190m2) v cene 440,80€
 • P.č. 738/27, LV 1171 p. č. 744/501 (100m2) v cene 232,00€
 • P.č. 739/4, LV 1171 p. č. 744/501 (89m2) v cene 206,48€
 • P.č. 738/18, LV 1171 p. č. 744/501(109m2) v cene 252,88€
 • P.č. 739/5, LV 1171 p. č. 744/501 (190m2) v cene 440,80€
 • P.č. 738/25, LV 1171 p. č. 744/501 (91m2) v cene 211,12€
 • P.č. 744/3, LV 1046 p. č. 744/501 (670m2) v cene 1554,40€
 • P.č.747/7, LV 1046 p. č. 744/501 (3m2) v cene 6,96€
 • P.č. 745/3, LV 1046 p. č. 744/501 (48m2) v cene 111,36€
 • P.č. 747/6, LV 1046 p. č. 744/503 (25m2) v cene 58,00€
 • P.č. 968/3, LV 1046 p. č. 744/1 (8 869m2) v cene 20576,08€
 • P.č. 743/5, LV 1046 p. č. 744/1 (3 571m2) v cene 8284,72€
 • P.č. 968/6, LV 1046 p. č. 745/1 ( 1 123m2) v cene 2605,36€
 • P.č. 738/35, LV 1171 p. č. 745/501 (144m2) v cene 334,08€
 • P.č. 968/2, LV 1046 p. č. 744/1 (88m2) v cene 204,16€
 • P.č. 968/8, LV 1046 P. č. 744/1 (1 090m2) v cene 2528,80€

Ceny sú určené podľa znaleckého posudku č. 28/2012, vyhotoveného znalcom Ing. Miroslavom Dudkom

prítomní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č.12 /2012

Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir. schvaľuje záverečný účet obce Modra nad Cirochou za rok 2011

prítomní: 8
hlasovali za: 8
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č.13 /2012

Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir.
berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Modra nad Cirochou

Uznesenie č.14 /2012

Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir. schvaľuje úpravu rozpočtu obce Modra nad Cirochou č.1 na rok 2012

prítomní: 8
hlasovali za: 8
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č.15 /2012

Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir.
berie na vedomie správu kontrolóra obce o vykonaných kontrolách za rok 2011

Uznesenie č.16 /2012

Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir. schvaľuje aby sa odmeny poslancov a zástupcovi starostu vyplácali raz polročne

prítomní: 8
hlasovali za: 8
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0


V Modre nad Cirochou, dňa 29.03.2012

Ing. Hančar Jozef
starosta obce

« späť

Kalendár
  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Iľja, Eliáš


Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5607179
Počet návštev dnes: 1253
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou