Slovenská verzia » Samospráva » Zasadnutia obecného zastupiteľstva » Uznesenia OZ zo dňa 30.06.2011 « späť

Uznesenia OZ zo dňa 30.06.2011

dátum aktualizácie: 22.01.2012 | počet zobrazení: 21 901

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 30.06.2011

Uznesenie č. 41/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Modre nad Cirochou.

prítomní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 42/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
určuje

  1. Ing. Harakaľa Ľubomíra za zapisovateľa zápisnice,
  2. Ing. Mika Štefana a Hančara Mareka za overovateľov zápisnice.

prítomní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 43/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje návrh úpravy rozpočtu č. 2 na rok 2011.

prítomní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 44/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
berie na vedomie informáciu starostu obce o aktivitách obce.

Uznesenie č. 45/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje smernicu č. 1/2011 o postupe pri zákazkách s nízkou hodnotou, ktorá nadobúda platnosť 01.07.2011.

prítomní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 46/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje plat starostu obce s účinnosťou od 01.06.2011 podľa § 3 ods. 1. zák č. 253/1994 Z.z. 1523 €, podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšený o 20 %.

prítomní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 47/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
navrhuje starostovi obce zvolať verejné zhromaždenie do konca júla 2011.


V Modre nad Cirochou, dňa 30.06.2011

Ing. Hančar Jozef
starosta obce

« späť

Kalendár
  «   Január   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5519419
Počet návštev dnes: 532
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou