Slovenská verzia » Samospráva » Zasadnutia obecného zastupiteľstva » Uznesenia OZ zo dňa 30.09.2011 « späť

Uznesenia OZ zo dňa 30.09.2011

dátum aktualizácie: 22.01.2012 | počet zobrazení: 25 920

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 30.09.2011

Uznesenie č. 49/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Modre nad Cirochou.

prítomní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 50/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
určuje

  1. Bc. Hančarovú Máriu za zapisovateľku zápisnice,
  2. Ing. Bončikovú Zuzanu a Ontkoca Slavomíra do Návrhovej komisie,
  3. Ing. Mika Štefana a Ing. Harakaľa Viliama za overovateľov zápisnice.

prítomní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 51/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
berie na vedomie kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ.

Uznesenie č. 52/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
berie na vedomie správu o výsledkoch následnej finančnej kontroly Obecného úradu v Modre nad Cirochou, za 1. polrok 2011.

Uznesenie č. 53/2011:

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
berie na vedomie informáciu starostu obce o vykonanej kontrole k projektu Rekonštrukcie miestnych chodníkov a komunikácii a informáciu o aktivitách obce.

Uznesenie č. 54/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje návrh sadzobníka poplatkov za prenájom majetku obce.

prítomní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 55/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.

prítomní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 56/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje návrh VZN o dotácií z rozpočtu obce.

prítomní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 57/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje návrh VZN o opatrovateľskej službe.

prítomní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 58/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje návrh doplnenia členov do Sociálno-právnej komisie:

  • Harvanovú Ľudmilu,
  • Bc. Harakaľa Dávida.

prítomní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 59/2001

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
odporúča riešiť sťažnosti sťažovateľov p. Evy Harakaľovej a Margity Račkovej žalobou na súde.

prítomní: 6
hlasovali za: 5
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 1

Uznesenie č. 60/2001

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
odporúča pripraviť podklady do nasledujúceho OZ pre zmenu vlastníckych práv k parcele číslo 748/1, pre p. Annu Ontkocovú.

prítomní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0


V Modre nad Cirochou, dňa 30.09.2011

Ing. Hančar Jozef
starosta obce

« späť

Kalendár
  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5553752
Počet návštev dnes: 404
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou