Slovenská verzia » Samospráva » Zasadnutia obecného zastupiteľstva » Uznesenia OZ zo dňa 30.12.2011 « späť

Uznesenia OZ zo dňa 30.12.2011

dátum aktualizácie: 22.01.2012 | počet zobrazení: 27 978

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 30.12.2011

Uznesenie č. 88/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje upravený program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Modre nad Cirochou.

prítomní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 89/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
určuje

  1. Bc. Hančarovú Máriu za zapisovateľku zápisnice,
  2. Ing. Miko Štefan, Ing. Simčo Michal do návrhovej komisie,
  3. Ing. Harviliková Lenka, Ing. Bončiková Zuzana za overovateľov zápisnice.

prítomní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 90/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje odmenu poslancom OZ a hlavnému kontrolórovi obce za rok 2011 vo výške 200 € netto.

prítomní: 7
hlasovali za: 6
hlasovali proti: 1
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 91/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje úpravu rozpočtu v roku 2011.

prítomní: 8
hlasovali za: 8
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 92/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce pre:

  1. Telovýchovnú jednotu Modra nad Cirochou: 6 600 €
  2. Občianske združenie dôchodcov a invalidov Voňarka: 300 €
  3. Zväz Protifašistických bojovníkov, miestny spolok: 40 €
  4. Slovenský Červený kríž, miestny spolok: 185 €
  5. Občianske združenie Stoch: 150 €

prítomní: 8
hlasovali za: 8
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 93/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje bežný rozpočet na kalendárny rok 2012.

prítomní: 8
hlasovali za: 8
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 94/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2012.

Uznesenie č. 95/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje vstup obce do Občianskeho združenia akčná skupina MAS Pod Vihorlatom, o.z. a zaväzuje sa plniť všetky povinnosti, ktoré pre členov MAS Pod Vihorlatom vyplývajú z členstva, tak ako je to uvedené v stanovách.

prítomní: 8
hlasovali za: 7
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 1

Uznesenie č. 96/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje doplnok č. 1 k VZN č. 4/2010 o školskom obvode, poplatkoch v škole a školských zariadeniach a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

prítomní: 9
hlasovali za: 9
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 97/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje zvolať verejne zhromaždenie občanov na január 2012.

prítomní: 9
hlasovali za: 5
hlasovali proti: 3
zdržali sa hlasovania: 1


V Modre nad Cirochou, dňa 30.12.2011

Ing. Hančar Jozef
starosta obce

« späť

Kalendár
  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5599238
Počet návštev dnes: 840
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou