Kalendár
  «   Január   »  
  «   2022   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

« späť
Transparentná obec » Obecný úrad

Obecný úrad

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti ↓
601. zmluva   Kúpno-predajná zmluva 1500,00 20.08.2018 21.08.2018
602. faktúra   Zoznam došlých faktúr 08-2018 0,00 04.09.2018 04.09.2018
603. faktúra   Zoznam došlých faktúr 09/2018 0,00 01.10.2018 01.10.2018
604. faktúra   Zoznam došlých faktúr 10-2018 0,00 12.11.2018 12.11.2018
605. faktúra   Zoznam došlých faktúr 11-2018 0,00 29.01.2019 29.01.2019
606. faktúra   Zoznam došlých faktúr 12-2018 0,00 29.01.2019 29.01.2019
607. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 1-2019 0,00 31.01.2019 31.01.2019
608. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 2-2019 0,00 01.03.2019 01.03.2019
609. faktúra   Zoznam došlých faktúr 1-2019 0,00 06.03.2019 06.03.2019
610. faktúra   Zoznam došlých faktúr 2-2019 0,00 06.03.2019 06.03.2019
611. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 3-2019 0,00 03.04.2019 03.04.2019
612. faktúra   Zoznam došlých faktúr 3-2019 0,00 04.04.2019 04.04.2019
613. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 4-2019 0,00 02.05.2019 02.05.2019
614. faktúra   Zoznam došlých faktúr 4-2019 0,00 03.05.2019 03.05.2019
615. zmluva   Zmluva o dielo 637,00 09.05.2019 10.05.2019
616. zmluva   Zmluva o dielo 750,00 09.05.2019 10.05.2019
617. zmluva 5/2019 Mandátna zmluva 0,00 31.05.2019 01.06.2019
618. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 5-2019 0,00 03.06.2019 03.06.2019
619. faktúra   Zoznam došlých faktúr 5-2019 0,00 03.06.2019 03.06.2019
620. zmluva   Kúpno-predajná zmluva 50,24 11.06.2019 12.06.2019
621. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 6-2019 0,00 01.07.2019 01.07.2019
622. faktúra   Zoznam došlých faktúr 6-2019 0,00 01.07.2019 01.07.2019
623. zmluva 1/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Modra nad Cirochou v roku 2019 3000,00 08.07.2019 09.07.2019
624. zmluva 2/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Modra nad Cirochou v roku 2019 2700,00 08.07.2019 09.07.2019
625. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 7-2019 0,00 01.08.2019 01.08.2019
626. faktúra   Zoznam došlých faktúr 7-2019 0,00 01.08.2019 01.08.2019
627. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 8-2019 0,00 05.09.2019 05.09.2019
628. faktúra   Zoznam došlých faktúr 8-2019 0,00 05.09.2019 05.09.2019
629. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 9-2019 0,00 30.09.2019 30.09.2019
630. faktúra   Zoznam došlých faktúr 9-2019 0,00 30.09.2019 30.09.2019
631. zmluva   Zmluva o dielo vyhotovenie PD kanalizácia a vodovod 2800,00 16.10.2019 17.10.2019
632. zmluva   Zmluva o spolupráci pri zbere textilu 0,00 24.10.2019 25.10.2019
633. zmluva   Príkazná zmluva 400,00 28.10.2019 29.10.2019
634. objednávka 10 Zoznam odoslaných objednávok 10-2019 0,00 03.11.2019 03.11.2019
635. faktúra 10 Zoznam došlých faktúr 10-2019 0,00 04.11.2019 04.11.2019
636. zmluva   Zmluva o poskytnutí NFP "Wifi pre teba" 14250,00 06.11.2019 06.11.2019
637. zmluva 1/2019/MO Mandátna zmluva 400,00 07.11.2019 08.11.2019
638. zmluva   Dohoda o výkone konciliačných, facilitačných a negociačných služieb 160,00 11.11.2019 12.11.2019
639. zmluva   Zmluva o dielo - obstarávateľská činnosť 500,00 14.11.2019 15.11.2019
640. zmluva 1-KS/2019 Zmluva o dielo 19911,00 26.11.2019 26.11.2019
641. zmluva   Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment 990,00 28.11.2019 28.11.2019
642. objednávka 11 Zoznam odoslaných objednávok 11-2019 0,00 02.12.2019 02.12.2019
643. faktúra 11 Zoznam došlých faktúr 11-2019 0,00 02.12.2019 02.12.2019
644. zmluva   Zámenná zmluva 0,00 11.12.2019 12.12.2019
645. objednávka 12 Zoznam odoslaných objednávok 12-2019 0,00 07.01.2020 07.01.2020
646. faktúra 12 Zoznam došlých faktúr 12-2019 0,00 15.01.2020 15.01.2020
647. zmluva   Zmluva o dodaní tovarov "Wifi pre teba" 15000,00 19.01.2020 20.01.2020
648. zmluva   Zmluva o budúcej zmluve o výpožičke podperných bodov NN vedenia 0,00 20.01.2020 21.01.2020
649. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo GDPR 27,50 23.01.2020 24.01.2020
650. zmluva 1/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce 1/2020 7000,00 07.02.2020 08.02.2020
651. objednávka 1/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-1 0,00 09.02.2020 09.02.2020
652. faktúra 2020-1 Zoznam došlých faktúr 2020--1 0,00 09.02.2020 09.02.2020
653. zmluva 3/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie SCVČ Laura 150,00 27.02.2020 28.02.2020
654. objednávka 2/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-2 0,00 01.03.2020 01.03.2020
655. faktúra 2/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-2 0,00 01.03.2020 01.03.2020
656. objednávka 3/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-3 0,00 08.04.2020 08.04.2020
657. faktúra 3/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-3 0,00 08.04.2020 08.04.2020
658. objednávka 4/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-4 0,00 02.05.2020 02.05.2020
659. faktúra 4/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-4 0,00 02.05.2020 02.05.2020
660. zmluva 0935/VSD/2020 Zmluva o výpožičke podperných bodov NN vedenia 0,00 19.05.2020 20.05.2020
661. zmluva OAKZ-Z-310031AA76 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 164370,26 28.05.2020 29.05.2020
662. faktúra 5/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-5 0,00 01.06.2020 01.06.2020
663. objednávka 2020-5 Zoznam odoslaných objednávok 2020-5 0,00 05.06.2020 05.06.2020
664. faktúra 2020-5 Zoznam došlých faktúr 2020-5 0,00 05.06.2020 05.06.2020
665. zmluva 1/2020/ZD Zmluva o dielo 13193,28 05.06.2020 06.06.2020
666. faktúra 6/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-6 0,00 02.07.2020 02.07.2020
667. objednávka 6/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-6 0,00 14.07.2020 14.07.2020
668. zmluva 2/2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2000,00 14.07.2020 15.07.2020
669. objednávka 7/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-7 0,00 03.08.2020 03.08.2020
670. faktúra 7/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-7 0,00 10.08.2020 10.08.2020
671. zmluva   Zmluva o poskytovaní právnych služieb 0,00 09.09.2020 10.09.2020
672. zmluva 1/2020/DI Zmluva o dielo č. 1/2020/DI 0,00 11.09.2020 12.09.2020
673. zmluva 1/2020/NZ Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 11.09.2020 12.09.2020
674. zmluva 1/2020/PS Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2020/PS 0,00 11.09.2020 12.09.2020
675. zmluva 2/2020/DI Zmluva o budúcej zmluve o dielo č. 2/2020/DI 0,00 11.09.2020 12.09.2020
676. objednávka 8/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-8 0,00 13.09.2020 13.09.2020
677. faktúra 8/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-8 0,00 13.09.2020 13.09.2020
678. zmluva 1/2020/MA Mandátna zmluva 300,00 14.09.2020 15.09.2020
679. objednávka 9/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-9 0,00 01.10.2020 01.10.2020
680. faktúra 9/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-9 0,00 01.10.2020 01.10.2020
681. objednávka 2020-10 Zoznam odoslaných objednávok 2020-10 0,00 06.11.2020 06.11.2020
682. faktúra 10/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-10 0,00 06.11.2020 06.11.2020
683. zmluva 1/2020 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 1440,00 23.11.2020 24.11.2020
684. zmluva 1/2020/NZ Nájomná zmluva 0,00 30.11.2020 01.12.2020
685. objednávka 2020-11 Zoznam odoslaných objednávok 2020-11 0,00 10.12.2020 10.12.2020
686. faktúra 11/2020 Zoznam došlých faktúr 11-2020 0,00 10.12.2020 10.12.2020
687. zmluva   Zmluva o výpožičke tabletov a SIM kariet k SODB 2021 0,00 11.12.2020 12.12.2020
688. zmluva   Zmluva o poskytovaní právnych služieb na rok 2021 0,00 20.12.2020 21.12.2020
689. zmluva 20/35/010/145 Dohoda uzatvorená podľa § 10 0,00 23.12.2020 24.12.2020
690. zmluva 20/35/012/105 Dohoda uzatvorená podľa § 12 0,00 23.12.2020 24.12.2020
691. zmluva   Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 0,00 06.01.2021 07.01.2021
692. objednávka 12/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-12 0,00 10.01.2021 10.01.2021
693. zmluva   Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti na COVID 19 80,00 22.01.2021 23.01.2021
694. faktúra 12/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-12 0,00 30.01.2021 30.01.2021
695. objednávka 1/2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-1 0,00 10.02.2021 10.02.2021
696. faktúra 1/2021 Zoznam došlých faktúr 1/2021 0,00 10.02.2021 10.02.2021
697. zmluva 1190000630 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštát. zdr.zariadeni 80,00 23.02.2021 24.02.2021
698. zmluva 1/2021/DI Zmluva o dielo 0,00 01.03.2021 02.03.2021
699. objednávka 2/2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-2 0,00 15.03.2021 15.03.2021
700. faktúra 2/2021 Zoznam došlých faktúr 2/2021 0,00 15.03.2021 15.03.2021

Počet návštev od 17.01.2012: 573115
Počet návštev dnes: 480