Kalendár
  «   Júl   »  
  «   2022   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

« späť
Transparentná obec » Obecný úrad

Obecný úrad

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↓
dátum
účinnosti
501. faktúra fa č.90/2014 Vychodoslovenská distribučná, a.s. 1652,23 09.07.2014 09.07.2014
502. faktúra fa č.91/2014 ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 156,24 09.07.2014 09.07.2014
503. faktúra fa č.92/2014 DXa, s.r.o. 31,14 09.07.2014 09.07.2014
504. faktúra fa č.93/2014 Faktúra za vodné a stočné 48,73 09.07.2014 09.07.2014
505. faktúra fa č.94/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 43,13 09.07.2014 09.07.2014
506. faktúra fa č.95/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 166,80 09.07.2014 09.07.2014
507. faktúra fa č.96/2014 Vychodoslovenská distribučná, a.s. 1652,23 09.07.2014 09.07.2014
508. faktúra fa č.97/2014 Vychodoslovenská distribučná, a.s. 1512,00 09.07.2014 09.07.2014
509. faktúra fa č.98/2014 Remi plus, spol. s.r.o. 208,09 09.07.2014 09.07.2014
510. faktúra fa č.99/2014 FURA s.r.o. 440,65 09.07.2014 09.07.2014
511. zmluva č.293/2014/ORHC Zmluva o poskytnutie dotácie z PSK 1800,00 11.08.2014 11.08.2014
512. faktúra DFA č.2/2014 Faktúra za zemný plyn 273,68 20.08.2014 20.08.2014
513. faktúra fa č.103/2014 Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. 54,40 20.08.2014 20.08.2014
514. faktúra fa č.104/2014 Soft-Tech, s.r.o. 32,88 20.08.2014 20.08.2014
515. faktúra fa č.105/2014 audit consult CD, s.r.o. 624,00 20.08.2014 20.08.2014
516. faktúra fa č.106/2014 Národné informačné stredisko Slov. republiky a.s. 132,00 20.08.2014 20.08.2014
517. faktúra fa č.107/2014 ORANGE Slovensko a.s. 75,58 20.08.2014 20.08.2014
518. faktúra fa č.108/2014 Slovak Telekom a.s. 6,00 20.08.2014 20.08.2014
519. faktúra fa č.109/2014 FURA s.r.o. 14,40 20.08.2014 20.08.2014
520. faktúra fa č.110/2014 RHEA SK., s.r.o. 91,00 20.08.2014 20.08.2014
521. faktúra fa č.111/2014 Dušan Paško Podvihorlatkská tlačiareň 99,60 20.08.2014 20.08.2014
522. faktúra fa č.112/2014 IFOsoft v.o.s. 20,28 20.08.2014 20.08.2014
523. faktúra fa č.113/2014 FURA s.r.o. 120,00 20.08.2014 20.08.2014
524. faktúra fa č.114/2014 FURA s.r.o. 441,72 20.08.2014 20.08.2014
525. faktúra fa č.115/2014 Slovak Telekom a.s. 31,38 20.08.2014 20.08.2014
526. zmluva   Kúpna zmluva 744,18 22.10.2014 22.10.2014
527. zmluva   Zmluva o dielo 8953,14 11.02.2015 11.02.2015
528. zmluva   zmluva o poskytnutí služby 1680,00 19.03.2015 19.03.2015
529. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 0,00 30.04.2015 30.04.2015
530. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 II.časť 0,00 30.04.2015 30.04.2015
531. faktúra   faktúry, objednávky zmluvy 2014 0,00 25.05.2015 25.05.2015
532. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 III.časť 0,00 29.05.2015 29.05.2015
533. faktúra   faktúry, objednávky 2015 0,00 17.06.2015 17.06.2015
534. zmluva 05/TU/15 Zmluva o dielo Voniarsky potok 1316376,13 29.06.2015 29.06.2015
535. zmluva   Zmluva o dielo Vypracovanie zmien a doplnkov UPN-O 7500,00 30.06.2015 30.06.2015
536. zmluva 4410013380 Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová2cast 539,95 03.07.2015 03.07.2015
537. zmluva   Zmluva o dielo Bezpečnostný projekt 100,00 09.07.2015 09.07.2015
538. zmluva   Zmluva o poskytnutí technickej služby 0,00 10.07.2015 10.07.2015
539. zmluva   odstupenie od zmluvy 0,00 13.07.2015 13.07.2015
540. zmluva   Zmluva o pripojení k inform. systému 0,00 27.08.2015 27.08.2015
541. zmluva 01/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 1500,00 30.09.2015 30.09.2015
542. zmluva RL07/2015 Zmluva o poskytovaní služieb 35607,84 15.10.2015 16.10.2015
543. zmluva   Kupna zmluva - p. Zvalčaková 1814,92 04.11.2015 04.11.2015
544. zmluva   Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov 0,00 10.12.2015 10.12.2015
545. faktúra   Zoznam došlých faktúr 08/2015 - 12/2015 0,00 03.01.2016 03.01.2016
546. zmluva   Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 0,00 05.01.2016 05.01.2016
547. zmluva   Dohoda o zabezpečí podmienok vykonávania aktivačnej činnosti 0,00 05.01.2016 05.01.2016
548. zmluva   Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu 0,00 08.01.2016 08.01.2016
549. zmluva   Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-070/2015 0,00 08.01.2016 08.01.2016
550. faktúra   faktúry 2015 II.časť 0,00 15.01.2016 15.01.2016
551. faktúra   Zoznam došlých faktúr 01/2016 0,00 01.02.2016 01.02.2016
552. zmluva 1/2016 Kúpna zmluva pani Sokyrová 709,64 10.02.2016 10.02.2016
553. zmluva 2/2016 Kúpna zmluva pán Mitrík 1416,14 10.02.2016 10.02.2016
554. zmluva 3/2016 Kúpna zmluva pán Ontkoc 3846,50 12.02.2016 12.02.2016
555. zmluva 4/2016 Kúpna zmluva pani Hančarová 4405,42 26.02.2016 26.02.2016
556. faktúra   Zoznam došlých faktúr 02/2016 0,00 01.03.2016 01.03.2016
557. zmluva 26463 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 2000,00 01.04.2016 01.04.2016
558. faktúra   Zoznam došlých faktúr 03/2016 0,00 01.04.2016 01.04.2016
559. faktúra   Zoznam došlých faktúr 04/2016 0,00 01.05.2016 01.05.2016
560. zmluva 1891/3030/2015 El. sieť Modra nad Cirochou 5501,20 13.05.2016 13.05.2016
561. zmluva 01/MO/2016 Zmluva o dielo 5263,75 24.05.2016 24.05.2016
562. zmluva   Zmluva o dielo 550,00 26.05.2016 26.05.2016
563. faktúra   Zoznam došlých faktúr 05/2016 0,00 01.06.2016 01.06.2016
564. zmluva   Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi občanov 0,00 07.06.2016 07.06.2016
565. faktúra   Zoznam došlých faktúr 06/2016 0,00 04.07.2016 04.07.2016
566. zmluva 01/04/2016 Zmluva o dielo 0,00 26.07.2016 27.07.2016
567. faktúra   Zoznam došlých faktúr 07/2016 0,00 01.08.2016 01.08.2016
568. faktúra   Zoznam došlých faktúr 08/2016 0,00 07.09.2016 07.09.2016
569. zmluva   Zmluva o dielo - "Rekonštrukcia strechy ZŠ Modra nad Cirochou" 67935,60 20.09.2016 21.09.2016
570. zmluva   Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o poskytnutie finanč. príspevku z Programu cezhraničnej spolup 1080,00 20.09.2016 21.09.2016
571. zmluva   Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR 4900,00 20.09.2016 21.09.2016
572. faktúra   Zoznam došlých faktúr 09/2016 0,00 30.09.2016 30.09.2016
573. zmluva 86/POD-ZD2-58/16 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 5000,00 28.10.2016 29.10.2016
574. faktúra   Zoznam došlých faktúr 10/2016 0,00 02.11.2016 02.11.2016
575. faktúra   Zoznam došlých faktúr 01_2017 0,00 21.02.2017 21.02.2017
576. faktúra   Zoznam došlých faktúr 11_2016 0,00 21.02.2017 21.02.2017
577. faktúra   Zoznam došlých faktúr 12_2016 0,00 21.02.2017 21.02.2017
578. faktúra   Zoznam došlých faktúr 02_2017 0,00 01.03.2017 01.03.2017
579. faktúra   Zoznam došlých faktúr 03_2017 0,00 11.04.2017 11.04.2017
580. zmluva   Zmluva o dielo - vypracovanie PHSR 499,00 19.04.2017 19.04.2017
581. faktúra   Zoznam došlých faktúr 04_2017 0,00 04.05.2017 04.05.2017
582. faktúra   Zoznam došlých faktúr 05_2017 0,00 01.06.2017 01.06.2017
583. faktúra   Zoznam došlých faktúr 06_2017 0,00 03.07.2017 03.07.2017
584. faktúra   Zoznam došlých faktúr 07_2017 0,00 05.09.2017 05.09.2017
585. faktúra   Zoznam došlých faktúr 08_2017 0,00 05.09.2017 05.09.2017
586. zmluva   Zmluva o dielo - PD Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice 3500,00 20.09.2017 20.09.2017
587. faktúra   Zoznam došlých faktúr 09/2017 0,00 02.11.2017 02.11.2017
588. faktúra   Zoznam došlých faktúr 10/2017 0,00 02.11.2017 02.11.2017
589. faktúra   Zoznam došlých faktúr 11_2017 0,00 03.12.2017 03.12.2017
590. faktúra   Zoznam došlých faktúr 12_2017 0,00 18.01.2018 18.01.2018
591. faktúra   Zoznam došlých faktúr 01_2018 0,00 02.02.2018 02.02.2018
592. zmluva   Dodatok č. 1 k Zmluve VSE 0,00 20.03.2018 20.03.2018
593. faktúra   Zoznam došlých faktúr 04_2018 0,00 02.05.2018 02.05.2018
594. faktúra   Zoznam došlých faktúr 05-2018 0,00 12.06.2018 12.06.2018
595. zmluva   Zmluva o dielo 30998,51 18.07.2018 19.07.2018
596. faktúra   Zoznam došlých faktúr 07-2018 0,00 01.08.2018 01.08.2018
597. zmluva 1/2018 Dodatok 1/20018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 0,00 07.08.2018 08.08.2018
598. faktúra   Zoznam došlých faktúr 02-2018 0,00 14.08.2018 14.08.2018
599. faktúra   Zoznam došlých faktúr 03-2018 0,00 14.08.2018 14.08.2018
600. faktúra   Zoznam došlých faktúr 06-2018 0,00 14.08.2018 14.08.2018

Počet návštev od 17.01.2012: 620560
Počet návštev dnes: 98