Kalendár
  «   Október   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

meniny má Vendelín


« späť
Transparentná obec » Obecný úrad

Obecný úrad

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dokumenty 1 - 100 / 724
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana Posledná strana
r. typ číslo ↓ názov suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
1. zmluva   Cedačná zmluva 0,00 29.05.2012 29.05.2012
2. zmluva   Darovacia zmluva 0,00 08.08.2013 08.08.2013
3. zmluva   Dodatok č. 1 k Zmluve VSE 0,00 20.03.2018 20.03.2018
4. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 0,00 30.04.2015 30.04.2015
5. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 II.časť 0,00 30.04.2015 30.04.2015
6. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 III.časť 0,00 29.05.2015 29.05.2015
7. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo č. A12/42/10/12 0,00 14.06.2012 14.06.2012
8. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo GDPR 27,50 23.01.2020 24.01.2020
9. zmluva   Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu 0,00 08.01.2016 08.01.2016
10. zmluva   Dohoda č.13/XX/2013/§54 o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XX,, 0,00 05.03.2013 05.03.2013
11. zmluva   Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 0,00 05.01.2016 05.01.2016
12. zmluva   Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 13554,18 29.07.2013 29.07.2013
13. zmluva   Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov 0,00 10.12.2015 10.12.2015
14. zmluva   Dohoda o ukončení zmluvy 0,00 09.08.2021 10.08.2021
15. zmluva   Dohoda o výkone konciliačných, facilitačných a negociačných služieb 160,00 11.11.2019 12.11.2019
16. zmluva   Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 0,00 19.07.2013 19.07.2013
17. zmluva   Dohoda o zabezpečí podmienok vykonávania aktivačnej činnosti 0,00 05.01.2016 05.01.2016
18. zmluva   Dohoda o zriadení chráneného pracoviska 0,00 12.09.2012 12.09.2012
19. zmluva   Komunálna poisťovňa, a.s. 13,00 11.03.2014 11.03.2014
20. zmluva   Kúpna zmluva 744,18 22.10.2014 22.10.2014
21. zmluva   kúpna zmluva 1580,00 04.02.2014 04.02.2014
22. zmluva   Kupna zmluva - p. Zvalčaková 1814,92 04.11.2015 04.11.2015
23. zmluva   Kúpno-predajná zmluva 50,24 11.06.2019 12.06.2019
24. zmluva   Kúpno-predajná zmluva 1500,00 20.08.2018 21.08.2018
25. zmluva   Mandátna zmluva 0,00 19.07.2013 19.07.2013
26. zmluva   Mandátna zmluva 4116,00 25.06.2021 26.06.2021
27. zmluva   Nájomná zmluva 0,00 16.04.2013 16.04.2013
28. zmluva   Nájomná zmluva - Andrej Harakaľ 1,00 04.01.2012 04.01.2012
29. zmluva   Nájomná zmluva - Jolana Petríková 1,00 03.04.2012 03.04.2012
30. zmluva   Nájomná zmluva 2 0,00 16.04.2013 16.04.2013
31. zmluva   odstupenie od zmluvy 0,00 13.07.2015 13.07.2015
32. zmluva   Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti na COVID 19 80,00 22.01.2021 23.01.2021
33. zmluva   Príkazná zmluva 400,00 28.10.2019 29.10.2019
34. zmluva   Zámenná zmluva 0,00 11.12.2019 12.12.2019
35. zmluva   Zmluva o budúcej zmluve o výpožičke podperných bodov NN vedenia 0,00 20.01.2020 21.01.2020
36. zmluva   Zmluva o dielo 0,00 09.01.2014 09.01.2014
37. zmluva   Zmluva o dielo 550,00 26.05.2016 26.05.2016
38. zmluva   Zmluva o dielo 637,00 09.05.2019 10.05.2019
39. zmluva   Zmluva o dielo 750,00 09.05.2019 10.05.2019
40. zmluva   Zmluva o dielo 8953,14 11.02.2015 11.02.2015
41. zmluva   Zmluva o dielo 9628,00 24.06.2013 24.06.2013
42. zmluva   Zmluva o dielo 30998,51 18.07.2018 19.07.2018
43. zmluva   Zmluva o dielo - vypracovanie PHSR 499,00 19.04.2017 19.04.2017
44. zmluva   Zmluva o dielo - "Rekonštrukcia strechy ZŠ Modra nad Cirochou" 67935,60 20.09.2016 21.09.2016
45. zmluva   Zmluva o dielo - obstarávateľská činnosť 500,00 14.11.2019 15.11.2019
46. zmluva   Zmluva o dielo - PD Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice 3500,00 20.09.2017 20.09.2017
47. zmluva   Zmluva o dielo Bezpečnostný projekt 100,00 09.07.2015 09.07.2015
48. zmluva   Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o poskytnutie finanč. príspevku z Programu cezhraničnej spolup 1080,00 20.09.2016 21.09.2016
49. zmluva   Zmluva o dielo vyhotovenie PD kanalizácia a vodovod 2800,00 16.10.2019 17.10.2019
50. zmluva   Zmluva o dielo Vypracovanie zmien a doplnkov UPN-O 7500,00 30.06.2015 30.06.2015
51. zmluva   zmluva o dielo zhotovenia zámeru 0,00 23.10.2012 01.10.2012
52. zmluva   zmluva o dielo zhotovenia zámeru 2 0,00 23.10.2012 01.10.2012
53. zmluva   Zmluva o dodaní tovarov "Wifi pre teba" 15000,00 19.01.2020 20.01.2020
54. zmluva   Zmluva o nájme dopravného prostriedku 0,00 19.04.2013 19.04.2013
55. zmluva   Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 0,00 19.04.2013 19.04.2013
56. zmluva   Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR 4900,00 20.09.2016 21.09.2016
57. zmluva   Zmluva o poskytnutí NFP "Wifi pre teba" 14250,00 06.11.2019 06.11.2019
58. zmluva   zmluva o poskytnutí služby 1680,00 19.03.2015 19.03.2015
59. zmluva   Zmluva o poskytnutí technickej služby 0,00 10.07.2015 10.07.2015
60. zmluva   Zmluva o poskytovaní konzultačných činností a služieb 2200,00 01.02.2012 01.02.2012
61. zmluva   Zmluva o poskytovaní právnych služieb 0,00 09.09.2020 10.09.2020
62. zmluva   Zmluva o poskytovaní právnych služieb na rok 2021 0,00 20.12.2020 21.12.2020
63. zmluva   Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment 990,00 28.11.2019 28.11.2019
64. zmluva   Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 0,00 06.01.2021 07.01.2021
65. zmluva   Zmluva o predaji pozemku 439,60 27.04.2012 27.04.2012
66. zmluva   Zmluva o pripojení k inform. systému 0,00 27.08.2015 27.08.2015
67. zmluva   Zmluva o spolupráci pri zbere textilu 0,00 24.10.2019 25.10.2019
68. zmluva   Zmluva o terminovanom úvere 0,00 19.07.2013 19.07.2013
69. zmluva   Zmluva o úprave vzájomných záväzkových vzťahov 248,90 01.02.2012 01.02.2012
70. zmluva   Zmluva o vykonávaní činnosti technika PO a technika BOZP 30,00 30.12.2010 30.12.2010
71. zmluva   Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-070/2015 0,00 08.01.2016 08.01.2016
72. zmluva   Zmluva o výpožičke tabletov a SIM kariet k SODB 2021 0,00 11.12.2020 12.12.2020
73. zmluva   Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi občanov 0,00 07.06.2016 07.06.2016
74. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 1-2019 0,00 31.01.2019 31.01.2019
75. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 2-2019 0,00 01.03.2019 01.03.2019
76. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 3-2019 0,00 03.04.2019 03.04.2019
77. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 4-2019 0,00 02.05.2019 02.05.2019
78. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 5-2019 0,00 03.06.2019 03.06.2019
79. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 6-2019 0,00 01.07.2019 01.07.2019
80. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 7-2019 0,00 01.08.2019 01.08.2019
81. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 8-2019 0,00 05.09.2019 05.09.2019
82. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 9-2019 0,00 30.09.2019 30.09.2019
83. faktúra   faktúry 2015 II.časť 0,00 15.01.2016 15.01.2016
84. faktúra   faktúry, objednávky 2015 0,00 17.06.2015 17.06.2015
85. faktúra   faktúry, objednávky zmluvy 2014 0,00 25.05.2015 25.05.2015
86. faktúra   FURA s.r.o. 14,28 31.12.2010 31.12.2010
87. faktúra   ORANGE s.r.o. 71,87 11.03.2013 11.03.2013
88. faktúra   Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 200,00 01.04.2011 01.04.2011
89. faktúra   Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 386,00 01.02.2011 01.02.2011
90. faktúra   Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 398,00 01.01.2011 01.01.2011
91. faktúra   Zoznam došlých faktúr 01_2017 0,00 21.02.2017 21.02.2017
92. faktúra   Zoznam došlých faktúr 01_2018 0,00 02.02.2018 02.02.2018
93. faktúra   Zoznam došlých faktúr 01/2016 0,00 01.02.2016 01.02.2016
94. faktúra   Zoznam došlých faktúr 02_2017 0,00 01.03.2017 01.03.2017
95. faktúra   Zoznam došlých faktúr 02-2018 0,00 14.08.2018 14.08.2018
96. faktúra   Zoznam došlých faktúr 02/2016 0,00 01.03.2016 01.03.2016
97. faktúra   Zoznam došlých faktúr 03_2017 0,00 11.04.2017 11.04.2017
98. faktúra   Zoznam došlých faktúr 03-2018 0,00 14.08.2018 14.08.2018
99. faktúra   Zoznam došlých faktúr 03/2016 0,00 01.04.2016 01.04.2016
100. faktúra   Zoznam došlých faktúr 04_2017 0,00 04.05.2017 04.05.2017
Dokumenty 1 - 100 / 724
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana Posledná strana

Počet návštev od 17.01.2012: 522190
Počet návštev dnes: 522