Kalendár
  «   August   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

meniny má Jerguš


« späť
Transparentná obec » Obecný úrad

Obecný úrad

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dokumenty 1 - 100 / 718
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana Posledná strana
r. typ číslo názov suma [€] ↓ dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
1. zmluva   Cedačná zmluva 0,00 29.05.2012 29.05.2012
2. zmluva   Darovacia zmluva 0,00 08.08.2013 08.08.2013
3. zmluva   Dodatok č. 1 k Zmluve VSE 0,00 20.03.2018 20.03.2018
4. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 0,00 30.04.2015 30.04.2015
5. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 II.časť 0,00 30.04.2015 30.04.2015
6. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 III.časť 0,00 29.05.2015 29.05.2015
7. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo č. A12/42/10/12 0,00 14.06.2012 14.06.2012
8. zmluva   Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu 0,00 08.01.2016 08.01.2016
9. zmluva   Dohoda č.13/XX/2013/§54 o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XX,, 0,00 05.03.2013 05.03.2013
10. zmluva   Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 0,00 05.01.2016 05.01.2016
11. zmluva   Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov 0,00 10.12.2015 10.12.2015
12. zmluva   Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 0,00 19.07.2013 19.07.2013
13. zmluva   Dohoda o zabezpečí podmienok vykonávania aktivačnej činnosti 0,00 05.01.2016 05.01.2016
14. zmluva   Dohoda o zriadení chráneného pracoviska 0,00 12.09.2012 12.09.2012
15. zmluva   Mandátna zmluva 0,00 19.07.2013 19.07.2013
16. zmluva   Nájomná zmluva 0,00 16.04.2013 16.04.2013
17. zmluva   Nájomná zmluva 2 0,00 16.04.2013 16.04.2013
18. zmluva   odstupenie od zmluvy 0,00 13.07.2015 13.07.2015
19. zmluva   Zámenná zmluva 0,00 11.12.2019 12.12.2019
20. zmluva   Zmluva o budúcej zmluve o výpožičke podperných bodov NN vedenia 0,00 20.01.2020 21.01.2020
21. zmluva   Zmluva o dielo 0,00 09.01.2014 09.01.2014
22. zmluva   zmluva o dielo zhotovenia zámeru 0,00 23.10.2012 01.10.2012
23. zmluva   zmluva o dielo zhotovenia zámeru 2 0,00 23.10.2012 01.10.2012
24. zmluva   Zmluva o nájme dopravného prostriedku 0,00 19.04.2013 19.04.2013
25. zmluva   Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 0,00 19.04.2013 19.04.2013
26. zmluva   Zmluva o poskytnutí technickej služby 0,00 10.07.2015 10.07.2015
27. zmluva   Zmluva o poskytovaní právnych služieb 0,00 09.09.2020 10.09.2020
28. zmluva   Zmluva o poskytovaní právnych služieb na rok 2021 0,00 20.12.2020 21.12.2020
29. zmluva   Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 0,00 06.01.2021 07.01.2021
30. zmluva   Zmluva o pripojení k inform. systému 0,00 27.08.2015 27.08.2015
31. zmluva   Zmluva o spolupráci pri zbere textilu 0,00 24.10.2019 25.10.2019
32. zmluva   Zmluva o terminovanom úvere 0,00 19.07.2013 19.07.2013
33. zmluva   Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-070/2015 0,00 08.01.2016 08.01.2016
34. zmluva   Zmluva o výpožičke tabletov a SIM kariet k SODB 2021 0,00 11.12.2020 12.12.2020
35. zmluva   Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi občanov 0,00 07.06.2016 07.06.2016
36. zmluva 01/04/2016 Zmluva o dielo 0,00 26.07.2016 27.07.2016
37. zmluva 08/§50j/2011 Dodatok č. 1 k Dohode č. 08/§50j/2011 0,00 08.06.2011 08.06.2011
38. zmluva 08/§50j/2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti 0,00 05.05.2011 05.05.2011
39. zmluva 0935/VSD/2020 Zmluva o výpožičke podperných bodov NN vedenia 0,00 19.05.2020 20.05.2020
40. zmluva 097/2.1 MP/2013 Predmet podpory NFP 0,00 23.05.2013 23.05.2013
41. zmluva 097/2.1 MP/2013 VZP k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 0,00 23.05.2013 23.05.2013
42. zmluva 1/2018 Dodatok 1/20018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 0,00 07.08.2018 08.08.2018
43. zmluva 1/2020/DI Zmluva o dielo č. 1/2020/DI 0,00 11.09.2020 12.09.2020
44. zmluva 1/2020/NZ Nájomná zmluva 0,00 30.11.2020 01.12.2020
45. zmluva 1/2020/NZ Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 11.09.2020 12.09.2020
46. zmluva 1/2020/PS Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2020/PS 0,00 11.09.2020 12.09.2020
47. zmluva 1/2021/DI Zmluva o dielo 0,00 01.03.2021 02.03.2021
48. zmluva 12/2021 ZMLUVA ODCHYT TÚLAVÝCH PSOV 0,00 01.05.2021 02.05.2021
49. zmluva 2/2020/DI Zmluva o budúcej zmluve o dielo č. 2/2020/DI 0,00 11.09.2020 12.09.2020
50. zmluva 20/35/010/145 Dohoda uzatvorená podľa § 10 0,00 23.12.2020 24.12.2020
51. zmluva 20/35/012/105 Dohoda uzatvorená podľa § 12 0,00 23.12.2020 24.12.2020
52. zmluva 213/2013 Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností 0,00 22.03.2013 22.03.2013
53. zmluva 323250/PO1726 Zamestnávateľská zmluva - ING Tatry Sympatia, d d s, a.s. 0,00 01.01.2011 01.01.2011
54. zmluva 5/2019 Mandátna zmluva 0,00 31.05.2019 01.06.2019
55. zmluva A12/42/24/11 Zmluva o dielo - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice 0,00 19.04.2011 19.04.2011
56. zmluva č.01/2013 Zámená zmluva 0,00 11.06.2013 11.06.2013
57. zmluva č.1/2013 CVČ Zmluva o poskytnutí z dotácie rozpočtu obce Modra nad Cirochou 0,00 08.04.2013 08.04.2013
58. zmluva KZ003/2021 Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 1 0,00 07.05.2021 08.05.2021
59. zmluva KZ003/2021 Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 2 0,00 07.05.2021 08.05.2021
60. zmluva KZ003/2021 Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 3 0,00 07.05.2021 08.05.2021
61. zmluva KZ003/2021 Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 4 0,00 07.05.2021 08.05.2021
62. zmluva ZOP/2013/273-BZ Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 0,00 09.10.2013 09.10.2013
63. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 1-2019 0,00 31.01.2019 31.01.2019
64. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 2-2019 0,00 01.03.2019 01.03.2019
65. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 3-2019 0,00 03.04.2019 03.04.2019
66. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 4-2019 0,00 02.05.2019 02.05.2019
67. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 5-2019 0,00 03.06.2019 03.06.2019
68. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 6-2019 0,00 01.07.2019 01.07.2019
69. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 7-2019 0,00 01.08.2019 01.08.2019
70. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 8-2019 0,00 05.09.2019 05.09.2019
71. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 9-2019 0,00 30.09.2019 30.09.2019
72. objednávka 1/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-1 0,00 09.02.2020 09.02.2020
73. objednávka 1/2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-1 0,00 10.02.2021 10.02.2021
74. objednávka 10 Zoznam odoslaných objednávok 10-2019 0,00 03.11.2019 03.11.2019
75. objednávka 11 Zoznam odoslaných objednávok 11-2019 0,00 02.12.2019 02.12.2019
76. objednávka 12 Zoznam odoslaných objednávok 12-2019 0,00 07.01.2020 07.01.2020
77. objednávka 12/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-12 0,00 10.01.2021 10.01.2021
78. objednávka 2/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-2 0,00 01.03.2020 01.03.2020
79. objednávka 2/2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-2 0,00 15.03.2021 15.03.2021
80. objednávka 2020-10 Zoznam odoslaných objednávok 2020-10 0,00 06.11.2020 06.11.2020
81. objednávka 2020-11 Zoznam odoslaných objednávok 2020-11 0,00 10.12.2020 10.12.2020
82. objednávka 2020-5 Zoznam odoslaných objednávok 2020-5 0,00 05.06.2020 05.06.2020
83. objednávka 3/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-3 0,00 08.04.2020 08.04.2020
84. objednávka 3/2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-3 0,00 07.04.2021 07.04.2021
85. objednávka 4/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-4 0,00 02.05.2020 02.05.2020
86. objednávka 4/2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-4 0,00 08.05.2021 08.05.2021
87. objednávka 5-2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-5 0,00 10.06.2021 10.06.2021
88. objednávka 6/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-6 0,00 14.07.2020 14.07.2020
89. objednávka 7/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-7 0,00 03.08.2020 03.08.2020
90. objednávka 8/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-8 0,00 13.09.2020 13.09.2020
91. objednávka 9/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-9 0,00 01.10.2020 01.10.2020
92. faktúra   faktúry 2015 II.časť 0,00 15.01.2016 15.01.2016
93. faktúra   faktúry, objednávky 2015 0,00 17.06.2015 17.06.2015
94. faktúra   faktúry, objednávky zmluvy 2014 0,00 25.05.2015 25.05.2015
95. faktúra   Zoznam došlých faktúr 01_2017 0,00 21.02.2017 21.02.2017
96. faktúra   Zoznam došlých faktúr 01_2018 0,00 02.02.2018 02.02.2018
97. faktúra   Zoznam došlých faktúr 01/2016 0,00 01.02.2016 01.02.2016
98. faktúra   Zoznam došlých faktúr 02_2017 0,00 01.03.2017 01.03.2017
99. faktúra   Zoznam došlých faktúr 02-2018 0,00 14.08.2018 14.08.2018
100. faktúra   Zoznam došlých faktúr 02/2016 0,00 01.03.2016 01.03.2016
Dokumenty 1 - 100 / 718
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana Posledná strana

Počet návštev od 17.01.2012: 477312
Počet návštev dnes: 562