Kalendár
  «   Marec   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Kazimír


Zmluvy

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dokumenty 1 - 100 / 117
Prvá strana Predošlá strana 1 2 Ďalšia strana Posledná strana
r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↑
dátum
účinnosti
1. zmluva   Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti na COVID 19 80,00 22.01.2021 23.01.2021
2. zmluva   Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 0,00 06.01.2021 07.01.2021
3. zmluva 20/35/012/105 Dohoda uzatvorená podľa § 12 0,00 23.12.2020 24.12.2020
4. zmluva 20/35/010/145 Dohoda uzatvorená podľa § 10 0,00 23.12.2020 24.12.2020
5. zmluva   Zmluva o poskytovaní právnych služieb na rok 2021 0,00 20.12.2020 21.12.2020
6. zmluva   Zmluva o výpožičke tabletov a SIM kariet k SODB 2021 0,00 11.12.2020 12.12.2020
7. zmluva 1/2020/NZ Nájomná zmluva 0,00 30.11.2020 01.12.2020
8. zmluva 1/2020 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 1440,00 23.11.2020 24.11.2020
9. zmluva 1/2020/MA Mandátna zmluva 300,00 14.09.2020 15.09.2020
10. zmluva 2/2020/DI Zmluva o budúcej zmluve o dielo č. 2/2020/DI 0,00 11.09.2020 12.09.2020
11. zmluva 1/2020/PS Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2020/PS 0,00 11.09.2020 12.09.2020
12. zmluva 1/2020/NZ Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 11.09.2020 12.09.2020
13. zmluva 1/2020/DI Zmluva o dielo č. 1/2020/DI 0,00 11.09.2020 12.09.2020
14. zmluva   Zmluva o poskytovaní právnych služieb 0,00 09.09.2020 10.09.2020
15. zmluva 2/2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2000,00 14.07.2020 15.07.2020
16. zmluva 1/2020/ZD Zmluva o dielo 13193,28 05.06.2020 06.06.2020
17. zmluva OAKZ-Z-310031AA76 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 164370,26 28.05.2020 29.05.2020
18. zmluva 0935/VSD/2020 Zmluva o výpožičke podperných bodov NN vedenia 0,00 19.05.2020 20.05.2020
19. zmluva 3/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie SCVČ Laura 150,00 27.02.2020 28.02.2020
20. zmluva 1/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce 1/2020 7000,00 07.02.2020 08.02.2020
21. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo GDPR 27,50 23.01.2020 24.01.2020
22. zmluva   Zmluva o budúcej zmluve o výpožičke podperných bodov NN vedenia 0,00 20.01.2020 21.01.2020
23. zmluva   Zmluva o dodaní tovarov "Wifi pre teba" 15000,00 19.01.2020 20.01.2020
24. zmluva   Zámenná zmluva 0,00 11.12.2019 12.12.2019
25. zmluva   Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment 990,00 28.11.2019 28.11.2019
26. zmluva 1-KS/2019 Zmluva o dielo 19911,00 26.11.2019 26.11.2019
27. zmluva   Zmluva o dielo - obstarávateľská činnosť 500,00 14.11.2019 15.11.2019
28. zmluva   Dohoda o výkone konciliačných, facilitačných a negociačných služieb 160,00 11.11.2019 12.11.2019
29. zmluva 1/2019/MO Mandátna zmluva 400,00 07.11.2019 08.11.2019
30. zmluva   Zmluva o poskytnutí NFP "Wifi pre teba" 14250,00 06.11.2019 06.11.2019
31. zmluva   Príkazná zmluva 400,00 28.10.2019 29.10.2019
32. zmluva   Zmluva o spolupráci pri zbere textilu 0,00 24.10.2019 25.10.2019
33. zmluva   Zmluva o dielo vyhotovenie PD kanalizácia a vodovod 2800,00 16.10.2019 17.10.2019
34. zmluva 2/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Modra nad Cirochou v roku 2019 2700,00 08.07.2019 09.07.2019
35. zmluva 1/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Modra nad Cirochou v roku 2019 3000,00 08.07.2019 09.07.2019
36. zmluva   Kúpno-predajná zmluva 50,24 11.06.2019 12.06.2019
37. zmluva 5/2019 Mandátna zmluva 0,00 31.05.2019 01.06.2019
38. zmluva   Zmluva o dielo 750,00 09.05.2019 10.05.2019
39. zmluva   Zmluva o dielo 637,00 09.05.2019 10.05.2019
40. zmluva   Kúpno-predajná zmluva 1500,00 20.08.2018 21.08.2018
41. zmluva 1/2018 Dodatok 1/20018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 0,00 07.08.2018 08.08.2018
42. zmluva   Zmluva o dielo 30998,51 18.07.2018 19.07.2018
43. zmluva   Dodatok č. 1 k Zmluve VSE 0,00 20.03.2018 20.03.2018
44. zmluva   Zmluva o dielo - PD Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice 3500,00 20.09.2017 20.09.2017
45. zmluva   Zmluva o dielo - vypracovanie PHSR 499,00 19.04.2017 19.04.2017
46. zmluva 86/POD-ZD2-58/16 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 5000,00 28.10.2016 29.10.2016
47. zmluva   Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR 4900,00 20.09.2016 21.09.2016
48. zmluva   Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o poskytnutie finanč. príspevku z Programu cezhraničnej spolup 1080,00 20.09.2016 21.09.2016
49. zmluva   Zmluva o dielo - "Rekonštrukcia strechy ZŠ Modra nad Cirochou" 67935,60 20.09.2016 21.09.2016
50. zmluva 01/04/2016 Zmluva o dielo 0,00 26.07.2016 27.07.2016
51. zmluva   Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi občanov 0,00 07.06.2016 07.06.2016
52. zmluva   Zmluva o dielo 550,00 26.05.2016 26.05.2016
53. zmluva 01/MO/2016 Zmluva o dielo 5263,75 24.05.2016 24.05.2016
54. zmluva 1891/3030/2015 El. sieť Modra nad Cirochou 5501,20 13.05.2016 13.05.2016
55. zmluva 26463 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 2000,00 01.04.2016 01.04.2016
56. zmluva 4/2016 Kúpna zmluva pani Hančarová 4405,42 26.02.2016 26.02.2016
57. zmluva 3/2016 Kúpna zmluva pán Ontkoc 3846,50 12.02.2016 12.02.2016
58. zmluva 2/2016 Kúpna zmluva pán Mitrík 1416,14 10.02.2016 10.02.2016
59. zmluva 1/2016 Kúpna zmluva pani Sokyrová 709,64 10.02.2016 10.02.2016
60. zmluva   Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-070/2015 0,00 08.01.2016 08.01.2016
61. zmluva   Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu 0,00 08.01.2016 08.01.2016
62. zmluva   Dohoda o zabezpečí podmienok vykonávania aktivačnej činnosti 0,00 05.01.2016 05.01.2016
63. zmluva   Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 0,00 05.01.2016 05.01.2016
64. zmluva   Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov 0,00 10.12.2015 10.12.2015
65. zmluva   Kupna zmluva - p. Zvalčaková 1814,92 04.11.2015 04.11.2015
66. zmluva RL07/2015 Zmluva o poskytovaní služieb 35607,84 15.10.2015 16.10.2015
67. zmluva 01/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 1500,00 30.09.2015 30.09.2015
68. zmluva   Zmluva o pripojení k inform. systému 0,00 27.08.2015 27.08.2015
69. zmluva   odstupenie od zmluvy 0,00 13.07.2015 13.07.2015
70. zmluva   Zmluva o poskytnutí technickej služby 0,00 10.07.2015 10.07.2015
71. zmluva   Zmluva o dielo Bezpečnostný projekt 100,00 09.07.2015 09.07.2015
72. zmluva 4410013380 Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová2cast 539,95 03.07.2015 03.07.2015
73. zmluva   Zmluva o dielo Vypracovanie zmien a doplnkov UPN-O 7500,00 30.06.2015 30.06.2015
74. zmluva 05/TU/15 Zmluva o dielo Voniarsky potok 1316376,13 29.06.2015 29.06.2015
75. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 III.časť 0,00 29.05.2015 29.05.2015
76. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 II.časť 0,00 30.04.2015 30.04.2015
77. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 0,00 30.04.2015 30.04.2015
78. zmluva   zmluva o poskytnutí služby 1680,00 19.03.2015 19.03.2015
79. zmluva   Zmluva o dielo 8953,14 11.02.2015 11.02.2015
80. zmluva   Kúpna zmluva 744,18 22.10.2014 22.10.2014
81. zmluva č.293/2014/ORHC Zmluva o poskytnutie dotácie z PSK 1800,00 11.08.2014 11.08.2014
82. zmluva   Komunálna poisťovňa, a.s. 13,00 11.03.2014 11.03.2014
83. zmluva   kúpna zmluva 1580,00 04.02.2014 04.02.2014
84. zmluva   Zmluva o dielo 0,00 09.01.2014 09.01.2014
85. zmluva ZOP/2013/273-BZ Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 0,00 09.10.2013 09.10.2013
86. zmluva   Darovacia zmluva 0,00 08.08.2013 08.08.2013
87. zmluva   Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 13554,18 29.07.2013 29.07.2013
88. zmluva   Zmluva o terminovanom úvere 0,00 19.07.2013 19.07.2013
89. zmluva   Mandátna zmluva 0,00 19.07.2013 19.07.2013
90. zmluva   Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 0,00 19.07.2013 19.07.2013
91. zmluva   Zmluva o dielo 9628,00 24.06.2013 24.06.2013
92. zmluva č.01/2013 Zámená zmluva 0,00 11.06.2013 11.06.2013
93. zmluva 097/2.1 MP/2013 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2262253,18 23.05.2013 23.05.2013
94. zmluva 097/2.1 MP/2013 VZP k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 0,00 23.05.2013 23.05.2013
95. zmluva 097/2.1 MP/2013 Predmet podpory NFP 0,00 23.05.2013 23.05.2013
96. zmluva   Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 0,00 19.04.2013 19.04.2013
97. zmluva   Zmluva o nájme dopravného prostriedku 0,00 19.04.2013 19.04.2013
98. zmluva   Nájomná zmluva 2 0,00 16.04.2013 16.04.2013
99. zmluva   Nájomná zmluva 0,00 16.04.2013 16.04.2013
100. zmluva č.1/2013 CVČ Zmluva o poskytnutí z dotácie rozpočtu obce Modra nad Cirochou 0,00 08.04.2013 08.04.2013
Dokumenty 1 - 100 / 117
Prvá strana Predošlá strana 1 2 Ďalšia strana Posledná strana

Počet návštev od 17.01.2012: 395872
Počet návštev dnes: 337