Kalendár
  «   Október   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

meniny má Vendelín


Zmluvy

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dokumenty 1 - 100 / 132
Prvá strana Predošlá strana 1 2 Ďalšia strana Posledná strana
r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↑
dátum
účinnosti
1. zmluva   Dohoda o ukončení zmluvy 0,00 09.08.2021 10.08.2021
2. zmluva   Mandátna zmluva 4116,00 25.06.2021 26.06.2021
3. zmluva KZ003/2021 Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 4 0,00 07.05.2021 08.05.2021
4. zmluva KZ003/2021 Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 3 0,00 07.05.2021 08.05.2021
5. zmluva KZ003/2021 Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 2 0,00 07.05.2021 08.05.2021
6. zmluva KZ003/2021 Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 1 0,00 07.05.2021 08.05.2021
7. zmluva 145/2021 Kúpna zmluva č. predávajúceho: KZ003/2021 167916,00 07.05.2021 08.05.2021
8. zmluva 12/2021 ZMLUVA ODCHYT TÚLAVÝCH PSOV 0,00 01.05.2021 02.05.2021
9. zmluva 1/2021/MA Mandátna zmluva 300,00 28.04.2021 29.04.2021
10. zmluva 2/2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2/2021 2000,00 20.04.2021 21.04.2021
11. zmluva 1190000631 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštát. zdr.zariadeni 120,00 13.04.2021 13.04.2021
12. zmluva 1/2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2021 7000,00 12.04.2021 13.04.2021
13. zmluva 2/2021/DI Zmluva o dielo č. 2/2021/DI 90926,29 19.03.2021 20.03.2021
14. zmluva 1/2021/DI Zmluva o dielo 0,00 01.03.2021 02.03.2021
15. zmluva 1190000630 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštát. zdr.zariadeni 80,00 23.02.2021 24.02.2021
16. zmluva   Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti na COVID 19 80,00 22.01.2021 23.01.2021
17. zmluva   Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 0,00 06.01.2021 07.01.2021
18. zmluva 20/35/012/105 Dohoda uzatvorená podľa § 12 0,00 23.12.2020 24.12.2020
19. zmluva 20/35/010/145 Dohoda uzatvorená podľa § 10 0,00 23.12.2020 24.12.2020
20. zmluva   Zmluva o poskytovaní právnych služieb na rok 2021 0,00 20.12.2020 21.12.2020
21. zmluva   Zmluva o výpožičke tabletov a SIM kariet k SODB 2021 0,00 11.12.2020 12.12.2020
22. zmluva 1/2020/NZ Nájomná zmluva 0,00 30.11.2020 01.12.2020
23. zmluva 1/2020 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 1440,00 23.11.2020 24.11.2020
24. zmluva 1/2020/MA Mandátna zmluva 300,00 14.09.2020 15.09.2020
25. zmluva 2/2020/DI Zmluva o budúcej zmluve o dielo č. 2/2020/DI 0,00 11.09.2020 12.09.2020
26. zmluva 1/2020/PS Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2020/PS 0,00 11.09.2020 12.09.2020
27. zmluva 1/2020/NZ Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 11.09.2020 12.09.2020
28. zmluva 1/2020/DI Zmluva o dielo č. 1/2020/DI 0,00 11.09.2020 12.09.2020
29. zmluva   Zmluva o poskytovaní právnych služieb 0,00 09.09.2020 10.09.2020
30. zmluva 2/2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2000,00 14.07.2020 15.07.2020
31. zmluva 1/2020/ZD Zmluva o dielo 13193,28 05.06.2020 06.06.2020
32. zmluva OAKZ-Z-310031AA76 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 164370,26 28.05.2020 29.05.2020
33. zmluva 0935/VSD/2020 Zmluva o výpožičke podperných bodov NN vedenia 0,00 19.05.2020 20.05.2020
34. zmluva 3/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie SCVČ Laura 150,00 27.02.2020 28.02.2020
35. zmluva 1/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce 1/2020 7000,00 07.02.2020 08.02.2020
36. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo GDPR 27,50 23.01.2020 24.01.2020
37. zmluva   Zmluva o budúcej zmluve o výpožičke podperných bodov NN vedenia 0,00 20.01.2020 21.01.2020
38. zmluva   Zmluva o dodaní tovarov "Wifi pre teba" 15000,00 19.01.2020 20.01.2020
39. zmluva   Zámenná zmluva 0,00 11.12.2019 12.12.2019
40. zmluva   Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment 990,00 28.11.2019 28.11.2019
41. zmluva 1-KS/2019 Zmluva o dielo 19911,00 26.11.2019 26.11.2019
42. zmluva   Zmluva o dielo - obstarávateľská činnosť 500,00 14.11.2019 15.11.2019
43. zmluva   Dohoda o výkone konciliačných, facilitačných a negociačných služieb 160,00 11.11.2019 12.11.2019
44. zmluva 1/2019/MO Mandátna zmluva 400,00 07.11.2019 08.11.2019
45. zmluva   Zmluva o poskytnutí NFP "Wifi pre teba" 14250,00 06.11.2019 06.11.2019
46. zmluva   Príkazná zmluva 400,00 28.10.2019 29.10.2019
47. zmluva   Zmluva o spolupráci pri zbere textilu 0,00 24.10.2019 25.10.2019
48. zmluva   Zmluva o dielo vyhotovenie PD kanalizácia a vodovod 2800,00 16.10.2019 17.10.2019
49. zmluva 2/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Modra nad Cirochou v roku 2019 2700,00 08.07.2019 09.07.2019
50. zmluva 1/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Modra nad Cirochou v roku 2019 3000,00 08.07.2019 09.07.2019
51. zmluva   Kúpno-predajná zmluva 50,24 11.06.2019 12.06.2019
52. zmluva 5/2019 Mandátna zmluva 0,00 31.05.2019 01.06.2019
53. zmluva   Zmluva o dielo 750,00 09.05.2019 10.05.2019
54. zmluva   Zmluva o dielo 637,00 09.05.2019 10.05.2019
55. zmluva   Kúpno-predajná zmluva 1500,00 20.08.2018 21.08.2018
56. zmluva 1/2018 Dodatok 1/20018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 0,00 07.08.2018 08.08.2018
57. zmluva   Zmluva o dielo 30998,51 18.07.2018 19.07.2018
58. zmluva   Dodatok č. 1 k Zmluve VSE 0,00 20.03.2018 20.03.2018
59. zmluva   Zmluva o dielo - PD Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice 3500,00 20.09.2017 20.09.2017
60. zmluva   Zmluva o dielo - vypracovanie PHSR 499,00 19.04.2017 19.04.2017
61. zmluva 86/POD-ZD2-58/16 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 5000,00 28.10.2016 29.10.2016
62. zmluva   Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR 4900,00 20.09.2016 21.09.2016
63. zmluva   Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o poskytnutie finanč. príspevku z Programu cezhraničnej spolup 1080,00 20.09.2016 21.09.2016
64. zmluva   Zmluva o dielo - "Rekonštrukcia strechy ZŠ Modra nad Cirochou" 67935,60 20.09.2016 21.09.2016
65. zmluva 01/04/2016 Zmluva o dielo 0,00 26.07.2016 27.07.2016
66. zmluva   Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi občanov 0,00 07.06.2016 07.06.2016
67. zmluva   Zmluva o dielo 550,00 26.05.2016 26.05.2016
68. zmluva 01/MO/2016 Zmluva o dielo 5263,75 24.05.2016 24.05.2016
69. zmluva 1891/3030/2015 El. sieť Modra nad Cirochou 5501,20 13.05.2016 13.05.2016
70. zmluva 26463 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 2000,00 01.04.2016 01.04.2016
71. zmluva 4/2016 Kúpna zmluva pani Hančarová 4405,42 26.02.2016 26.02.2016
72. zmluva 3/2016 Kúpna zmluva pán Ontkoc 3846,50 12.02.2016 12.02.2016
73. zmluva 2/2016 Kúpna zmluva pán Mitrík 1416,14 10.02.2016 10.02.2016
74. zmluva 1/2016 Kúpna zmluva pani Sokyrová 709,64 10.02.2016 10.02.2016
75. zmluva   Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-070/2015 0,00 08.01.2016 08.01.2016
76. zmluva   Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu 0,00 08.01.2016 08.01.2016
77. zmluva   Dohoda o zabezpečí podmienok vykonávania aktivačnej činnosti 0,00 05.01.2016 05.01.2016
78. zmluva   Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 0,00 05.01.2016 05.01.2016
79. zmluva   Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov 0,00 10.12.2015 10.12.2015
80. zmluva   Kupna zmluva - p. Zvalčaková 1814,92 04.11.2015 04.11.2015
81. zmluva RL07/2015 Zmluva o poskytovaní služieb 35607,84 15.10.2015 16.10.2015
82. zmluva 01/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 1500,00 30.09.2015 30.09.2015
83. zmluva   Zmluva o pripojení k inform. systému 0,00 27.08.2015 27.08.2015
84. zmluva   odstupenie od zmluvy 0,00 13.07.2015 13.07.2015
85. zmluva   Zmluva o poskytnutí technickej služby 0,00 10.07.2015 10.07.2015
86. zmluva   Zmluva o dielo Bezpečnostný projekt 100,00 09.07.2015 09.07.2015
87. zmluva 4410013380 Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová2cast 539,95 03.07.2015 03.07.2015
88. zmluva   Zmluva o dielo Vypracovanie zmien a doplnkov UPN-O 7500,00 30.06.2015 30.06.2015
89. zmluva 05/TU/15 Zmluva o dielo Voniarsky potok 1316376,13 29.06.2015 29.06.2015
90. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 III.časť 0,00 29.05.2015 29.05.2015
91. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 II.časť 0,00 30.04.2015 30.04.2015
92. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 0,00 30.04.2015 30.04.2015
93. zmluva   zmluva o poskytnutí služby 1680,00 19.03.2015 19.03.2015
94. zmluva   Zmluva o dielo 8953,14 11.02.2015 11.02.2015
95. zmluva   Kúpna zmluva 744,18 22.10.2014 22.10.2014
96. zmluva č.293/2014/ORHC Zmluva o poskytnutie dotácie z PSK 1800,00 11.08.2014 11.08.2014
97. zmluva   Komunálna poisťovňa, a.s. 13,00 11.03.2014 11.03.2014
98. zmluva   kúpna zmluva 1580,00 04.02.2014 04.02.2014
99. zmluva   Zmluva o dielo 0,00 09.01.2014 09.01.2014
100. zmluva ZOP/2013/273-BZ Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 0,00 09.10.2013 09.10.2013
Dokumenty 1 - 100 / 132
Prvá strana Predošlá strana 1 2 Ďalšia strana Posledná strana

Počet návštev od 17.01.2012: 522183
Počet návštev dnes: 515