Povinne zverejňované dokumenty « späť

Povinne zverejňované dokumenty

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dokumenty 1 - 100 / 773

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti ↓
1. faktúra fa č.149/2010 CBS spol, s.r.o. 332,25 26.11.2010 26.11.2010
2. zmluva   Zmluva o vykonávaní činnosti technika PO a technika BOZP 30,00 30.12.2010 30.12.2010
3. faktúra 09/2011 Dexia banka Slovensko a.s. 39,50 30.12.2010 30.12.2010
4. faktúra   FURA s.r.o. 14,28 31.12.2010 31.12.2010
5. faktúra 05/2011 FURA s.r.o. 391,71 31.12.2010 31.12.2010
6. faktúra 11/2011 FURA s.r.o. 90,44 31.12.2010 31.12.2010
7. zmluva 323250/PO1726 Zamestnávateľská zmluva - ING Tatry Sympatia, d d s, a.s. 0,00 01.01.2011 01.01.2011
8. faktúra   Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 398,00 01.01.2011 01.01.2011
9. faktúra 01/2011 Ing. Jozef Kováč 33,19 02.01.2011 02.01.2011
10. faktúra 02/2011 Slovak Telekom, a.s. 56,43 03.01.2011 03.01.2011
11. faktúra 08/2011 Východoslovenská energetika a.s. 238,30 05.01.2011 05.01.2011
12. faktúra 07/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31,44 07.01.2011 07.01.2011
13. faktúra 10/2011 Orange Slovensko, a.s. 109,54 11.01.2011 11.01.2011
14. faktúra 06/2011 Websupport, s.r.o. 93,96 13.01.2011 13.01.2011
15. faktúra 14/2011 Východoslovenská energetika a.s. 764,00 25.01.2011 25.01.2011
16. faktúra 15/2011 IFOSoft v.o.s. 47,28 26.01.2011 26.01.2011
17. faktúra 13/2011 FURA s.r.o. 67,32 31.01.2011 31.01.2011
18. faktúra 16/2011 SAMNET - informačný systém samosprávy 32,86 31.01.2011 31.01.2011
19. faktúra 18/2011 FURA s.r.o. 440,45 31.01.2011 31.01.2011
20. faktúra   Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 386,00 01.02.2011 01.02.2011
21. faktúra 17/2011 Slovak Telekom, a.s. 46,53 04.02.2011 04.02.2011
22. faktúra 19/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 86,78 04.02.2011 04.02.2011
23. faktúra 20/2011 Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ 131,85 08.02.2011 08.02.2011
24. faktúra 21/2011 Orange Slovensko, a.s. 103,00 09.02.2011 09.02.2011
25. faktúra 22/2011 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 745,96 23.02.2011 23.02.2011
26. faktúra 27/2011 Ing. Ján Rusinko - GEODET 200,00 23.02.2011 23.02.2011
27. faktúra 23/2011 AUDIT Consult CD, s.r.o. 780,00 25.02.2011 25.02.2011
28. faktúra 28/2011 FURA s.r.o. 443,34 28.02.2011 28.02.2011
29. faktúra 24/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 364,00 01.03.2011 01.03.2011
30. faktúra 26/2011 Slovak Telekom, a.s. 39,69 03.03.2011 03.03.2011
31. faktúra 29/2011 Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ 146,95 09.03.2011 09.03.2011
32. faktúra 31/2011 IFOSoft v.o.s. 166,56 10.03.2011 10.03.2011
33. faktúra 30/2011 IFOSoft v.o.s. 58,80 14.03.2011 14.03.2011
34. faktúra 32/2011 Orange Slovensko, a.s. 116,44 15.03.2011 15.03.2011
35. faktúra 33/2011 IFOSoft v.o.s. 59,40 17.03.2011 17.03.2011
36. faktúra 35/2011 FURA s.r.o. 136,80 23.03.2011 23.03.2011
37. faktúra 36/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 7,45 30.03.2011 30.03.2011
38. faktúra 38/2011 FURA s.r.o. 442,01 31.03.2011 31.03.2011
39. faktúra 40/2011 IFOSoft v.o.s. 71,92 31.03.2011 31.03.2011
40. faktúra 41/2011 DXa, s.r.o. 238,45 31.03.2011 31.03.2011
41. faktúra 49/2011 FURA s.r.o. 14,40 31.03.2011 31.03.2011
42. faktúra   Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 200,00 01.04.2011 01.04.2011
43. faktúra 39/2011 Milan Harvilik 90,00 01.04.2011 01.04.2011
44. faktúra 45/2011 Slovak Telekom, a.s. 87,04 03.04.2011 03.04.2011
45. faktúra 43/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 68,53 07.04.2011 07.04.2011
46. faktúra 42/2011 Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ 181,94 08.04.2011 08.04.2011
47. faktúra 44/2011 Spoločný obecný úrad PTIČIE 103,60 09.04.2011 09.04.2011
48. faktúra 46/2011 Orange Slovensko, a.s. 105,41 15.04.2011 15.04.2011
49. faktúra 47/2011 Obec Belá nad Cirochou 131,95 15.04.2011 15.04.2011
50. zmluva A12/42/24/11 Zmluva o dielo - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice 0,00 19.04.2011 19.04.2011
51. faktúra 48/2011 Margita Vajsová POLYGRAFIA 20,00 20.04.2011 20.04.2011
52. faktúra 50/2011 Danka Tkáčová DM - SERVIS 34,00 26.04.2011 26.04.2011
53. zmluva 08/§50j/2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti 0,00 05.05.2011 05.05.2011
54. zmluva 08/§50j/2011 Dodatok č. 1 k Dohode č. 08/§50j/2011 0,00 08.06.2011 08.06.2011
55. zmluva   Nájomná zmluva - Andrej Harakaľ 1,00 04.01.2012 04.01.2012
56. zmluva   Zmluva o poskytovaní konzultačných činností a služieb 2200,00 01.02.2012 01.02.2012
57. zmluva   Zmluva o úprave vzájomných záväzkových vzťahov 248,90 01.02.2012 01.02.2012
58. faktúra 144/2011 Fura s.r.o 446,29 21.03.2012 21.03.2012
59. faktúra 147/2011 T-com 40,21 21.03.2012 21.03.2012
60. zmluva   Nájomná zmluva - Jolana Petríková 1,00 03.04.2012 03.04.2012
61. zmluva   Zmluva o predaji pozemku 439,60 27.04.2012 27.04.2012
62. zmluva   Cedačná zmluva 0,00 29.05.2012 29.05.2012
63. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo č. A12/42/10/12 0,00 14.06.2012 14.06.2012
64. zmluva   Dohoda o zriadení chráneného pracoviska 0,00 12.09.2012 12.09.2012
65. zmluva   zmluva o dielo zhotovenia zámeru 0,00 23.10.2012 01.10.2012
66. zmluva   zmluva o dielo zhotovenia zámeru 2 0,00 23.10.2012 01.10.2012
67. zmluva   Dohoda č.13/XX/2013/§54 o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XX,, 0,00 05.03.2013 05.03.2013
68. faktúra fa č. 03/2013 T - com 41,35 08.03.2013 08.03.2013
69. faktúra fa č. 1/2013 DHZ 94,30 08.03.2013 08.03.2013
70. faktúra fa č.02/2013 Faktúra za zemný plyn 316,00 08.03.2013 08.03.2013
71. faktúra fa č.04/2013 Gabriel Zahorčák KARLO 531,16 08.03.2013 08.03.2013
72. faktúra fa č.07/2013 Faktúra Alfa Print s.r.o. 38,76 08.03.2013 08.03.2013
73. faktúra fa č.08/2013 PORADCA s.r.o. 24,40 08.03.2013 08.03.2013
74. faktúra fa č.1/2013 ARDSYSTEM s.r.o. 119,88 08.03.2013 08.03.2013
75. faktúra fa č.11/2013 Vihorlat PRESS s.r.o. 24,00 08.03.2013 08.03.2013
76. faktúra fa č.177-78/2012 Fúra s.r.o. 471,14 08.03.2013 08.03.2013
77. faktúra fa č.179/2012 PRIMA banka s.r.o. 39,96 08.03.2013 08.03.2013
78. faktúra fa č.180/2012 Faktúra za ELEKTRINU 307,32 08.03.2013 08.03.2013
79. faktúra fa č.9/2013 ORANGE s.r.o. 73,26 08.03.2013 08.03.2013
80. faktúra   ORANGE s.r.o. 71,87 11.03.2013 11.03.2013
81. faktúra fa č. 17/2013 Faktúra za ELEKTRINU 524,00 11.03.2013 11.03.2013
82. faktúra fa č. 24/2013 Obecný úrad Ptičie 154,35 11.03.2013 11.03.2013
83. faktúra fa č.13/2013 BRAPA BUILDING COMPANY s.r.o. 2400,00 11.03.2013 11.03.2013
84. faktúra fa č.14/2013 AGROLUK s.r.o. 78,00 11.03.2013 11.03.2013
85. faktúra fa č.18/2013 T - com 45,02 11.03.2013 11.03.2013
86. faktúra fa č.19/2013 Faktúra za zemný plyn 316,00 11.03.2013 11.03.2013
87. faktúra fa č.20/2013 Skolska jedalen pri ZS a MS 151,42 11.03.2013 11.03.2013
88. faktúra fa č.27/2013 MVS s.r.o. 120,00 11.03.2013 11.03.2013
89. faktúra fa č.04/2012 EXCO - HN s.r.o. 100,00 12.03.2013 12.03.2013
90. faktúra fa č.07/2012 Gabriel Zahorčák KARLO 205,92 12.03.2013 12.03.2013
91. faktúra fa č.08/2012 IFOsoft v.o.s. 58,20 12.03.2013 12.03.2013
92. faktúra fa č.10/2012 PhDr Blažej Slabý, CSc - project management 1200,00 12.03.2013 12.03.2013
93. faktúra fa č.11/2012 ARDSYSTEM s.r.o. 295,75 12.03.2013 12.03.2013
94. faktúra fa č.13/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 12.03.2013 12.03.2013
95. faktúra fa č.14/2012 FURA s.r.o. 673,64 12.03.2013 12.03.2013
96. faktúra fa č.145/2011 ORANGE s.r.o. 85,84 12.03.2013 12.03.2013
97. faktúra fa č.146/2011 Dexia banka Slovensko a.s. 39,96 12.03.2013 12.03.2013
98. faktúra fa č.148/2011 Faktúra za ELEKTRINU 411,06 12.03.2013 12.03.2013
99. faktúra fa č.15/2012 Obec Belá nad Cirochou 258,99 12.03.2013 12.03.2013
100. faktúra fa č.16/2012 T - com 51,66 12.03.2013 12.03.2013
Dokumenty 1 - 100 / 773

Kalendár
  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5547252
Počet návštev dnes: 689
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou