Slovenská verzia » Aktuality » Zberné miesto v obci « späť

Zberné miesto v obci

Zberné miesto v obci je otvorené každú sobotu od 13.00 – 14.00 h a počas pracovných dní pondelok – štvrtok od 8.00 – 16.00 h a v piatok od 8.00 – 12.00 h. Na zberné miesto môžete priviezť odpad veľkokapacitný (ako napr. nábytok). Na zberné miesto nepatria plasty, sklo, elektroodpad, papier, rôzny komunálny odpad – tieto zložky odpadu sa zbierajú z každej domácnosti podľa Harmonogramu zberu odpadu, ktorý dostala každá domácnosť na začiatku roka. Nový zberný dvor bude uvedený do prevádzky po schválení Prevádzkového poriadku, o čom budete informovaní.

« späť

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5513346
Počet návštev dnes: 732
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou