Slovenská verzia » Aktuality « späť

Aktuality

Čerstvé informácie zo života v našej obci…

« späť

Opatrenia k ochrane lesov pre rok 2024

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE OCHRANY LESOV PRED POŽIARMI

dátum aktualizácie: 20.03.2024 | počet zobrazení: 3 692

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Modra nad Cirochou“

Strategický dokument „Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Modra nad Cirochou“je uverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR https://www.enviroportal.sk/…d-cirochou-1

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín na obecnom úrade.

Vyvesené: 15. 03. 2024

dátum aktualizácie: 15.03.2024 | počet zobrazení: 3 621

Zberné miesto v obci

Zberné miesto v obci je otvorené každú sobotu od 13.00 – 14.00 h a počas pracovných dní pondelok – štvrtok od 8.00 – 16.00 h a v piatok od 8.00 – 12.00 h. Na zberné miesto môžete priviezť odpad veľkokapacitný (ako napr. nábytok). Na zberné miesto nepatria plasty, sklo, elektroodpad, papier, rôzny komunálny odpad – tieto zložky odpadu sa zbierajú z každej domácnosti podľa Harmonogramu zberu odpadu, ktorý dostala každá domácnosť na začiatku roka. Nový zberný dvor bude uvedený do prevádzky po schválení Prevádzkového poriadku, o čom budete informovaní.

dátum aktualizácie: 08.03.2024 | počet zobrazení: 3 329

Oznámenie o začatí prerokovania

Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Modra nad Cirochou je zverejnené na webovom sídle obce v záložke „Úradná tabuľa“.

https://www.modranadcirochou.sk/…ad-Cirochou/

dátum aktualizácie: 04.03.2024 | počet zobrazení: 3 318

Nové dôležité informácie o výluke

V dôsledku výlukových prác bude zavedená náhradná autobusová doprava (NAD) na uvedených úsekoch

dátum aktualizácie: 27.02.2024 | počet zobrazení: 5 537

Parlament mladých

Obec Modra nad Cirochou v spolupráci s Parlamentom mladých hľadá priestory na zriadenie posilňovne.

dátum aktualizácie: 12.04.2024 | počet zobrazení: 4 665

Fašiangové hody 2024

Ochutnávka zabíjačkových špecialít je už neodmysliteľnou súčasťou našej obce…

dátum aktualizácie: 13.02.2024 | počet zobrazení: 18 009

Mládež obce Modra nad Cirochou

Mládež obce Modra nad Cirochou sleduje záujmy mladých v našej obci…

dátum aktualizácie: 10.01.2024 | počet zobrazení: 6 625

Žiadosť o znovuzavedenie zastávky Modra nad Cirochou č. 47

Obec Modra nad Cirochou požiadala o znovuzavedenie zastávky Modra n/C. č. 47......

dátum aktualizácie: 05.12.2023 | počet zobrazení: 8 098

Zemetrasenie na Slovensku

Informácie ohľadom jednorázovej finančnej výpomoci…

dátum aktualizácie: 10.10.2023 | počet zobrazení: 10 918

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5571481
Počet návštev dnes: 752
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou