Povinne zverejňované dokumenty « späť

Povinne zverejňované dokumenty

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dokumenty 1 - 100 / 773

r. typ číslo názov ↓ suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
1. faktúra fa č.70/2012 Agáta Gajdošová 33,00 13.03.2013 13.03.2013
2. faktúra fa č.137/2013 AGROLUK s.r.o. 72,00 08.10.2013 08.10.2013
3. faktúra fa č.14/2013 AGROLUK s.r.o. 78,00 11.03.2013 11.03.2013
4. faktúra fa č.18/2014 AGROLUK s.r.o. 172,80 12.03.2014 12.03.2014
5. faktúra fa č.40/2013 AGROLUK s.r.o. 111,60 26.04.2013 26.04.2013
6. faktúra fa č.56/2013 AGROLUK s.r.o. 111,60 16.05.2013 16.05.2013
7. faktúra fa č.69/2012 Andrej Jakubov 55,00 13.03.2013 13.03.2013
8. faktúra fa č.1/2013 ARDSYSTEM s.r.o. 119,88 08.03.2013 08.03.2013
9. faktúra fa č.11/2012 ARDSYSTEM s.r.o. 295,75 12.03.2013 12.03.2013
10. faktúra fa č.3/2014 ARDSYSTÉM, s.r.o. 119,88 12.02.2014 12.02.2014
11. faktúra fa č.107/2013 ASING s.r.o. 7377,60 21.08.2013 21.08.2013
12. faktúra fa č.108/2013 ASING s.r.o. 1113,60 21.08.2013 21.08.2013
13. faktúra fa č.119/2013 AUDIT Consult CD s.r.o. 624,00 05.09.2013 05.09.2013
14. faktúra fa č.72/2012 AUDIT Consult CD s.r.o. 624,00 14.03.2013 14.03.2013
15. faktúra 23/2011 AUDIT Consult CD, s.r.o. 780,00 25.02.2011 25.02.2011
16. faktúra fa č.105/2014 audit consult CD, s.r.o. 624,00 20.08.2014 20.08.2014
17. faktúra fa č.76/2014 Bison sportswear - Radek Slatinský 397,58 09.07.2014 09.07.2014
18. faktúra fa č.13/2013 BRAPA BUILDING COMPANY s.r.o. 2400,00 11.03.2013 11.03.2013
19. faktúra fa č.149/2010 CBS spol, s.r.o. 332,25 26.11.2010 26.11.2010
20. faktúra fa č.166/2012 CBS spol. s.r.o. 419,04 15.03.2013 15.03.2013
21. zmluva   Cedačná zmluva 0,00 29.05.2012 29.05.2012
22. faktúra fa č.136/2013 Daniel Ferjak - DANI 398,00 08.10.2013 08.10.2013
23. faktúra fa č.51/2014 Daniel Orendáč 525,00 26.05.2014 26.05.2014
24. faktúra 50/2011 Danka Tkáčová DM - SERVIS 34,00 26.04.2011 26.04.2011
25. faktúra fa č.25/2012 Danka Tkáčová DM - SERVIS 34,00 12.03.2013 12.03.2013
26. zmluva   Darovacia zmluva 0,00 08.08.2013 08.08.2013
27. faktúra 09/2011 Dexia banka Slovensko a.s. 39,50 30.12.2010 30.12.2010
28. faktúra fa č.146/2011 Dexia banka Slovensko a.s. 39,96 12.03.2013 12.03.2013
29. faktúra fa č. 1/2013 DHZ 94,30 08.03.2013 08.03.2013
30. zmluva   Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Modra nad Cirochou 14992,80 02.11.2021 03.11.2021
31. zmluva 1/2018 Dodatok 1/20018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 0,00 07.08.2018 08.08.2018
32. zmluva 08/§50j/2011 Dodatok č. 1 k Dohode č. 08/§50j/2011 0,00 08.06.2011 08.06.2011
33. zmluva   Dodatok č. 1 k Zmluve VSE 0,00 20.03.2018 20.03.2018
34. zmluva   Dodatok č.1 k mandátnej zmluve "Projektový manažér - externý" 0,00 09.11.2021 10.11.2021
35. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 0,00 30.04.2015 30.04.2015
36. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 II.časť 0,00 30.04.2015 30.04.2015
37. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 III.časť 0,00 29.05.2015 29.05.2015
38. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo č. A12/42/10/12 0,00 14.06.2012 14.06.2012
39. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo GDPR 27,50 23.01.2020 24.01.2020
40. zmluva   Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu 0,00 08.01.2016 08.01.2016
41. zmluva   Dohoda č.13/XX/2013/§54 o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XX,, 0,00 05.03.2013 05.03.2013
42. zmluva   Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 0,00 05.01.2016 05.01.2016
43. zmluva   Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 13554,18 29.07.2013 29.07.2013
44. zmluva 08/§50j/2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti 0,00 05.05.2011 05.05.2011
45. zmluva   Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov 0,00 10.12.2015 10.12.2015
46. zmluva   Dohoda o ukončení zmluvy 0,00 09.08.2021 10.08.2021
47. zmluva   Dohoda o výkone konciliačných, facilitačných a negociačných služieb 160,00 11.11.2019 12.11.2019
48. zmluva   Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 0,00 19.07.2013 19.07.2013
49. zmluva   Dohoda o zabezpečí podmienok vykonávania aktivačnej činnosti 0,00 05.01.2016 05.01.2016
50. zmluva   Dohoda o zriadení chráneného pracoviska 0,00 12.09.2012 12.09.2012
51. zmluva 20/35/010/145 Dohoda uzatvorená podľa § 10 0,00 23.12.2020 24.12.2020
52. zmluva 21/35/010/117 Dohoda uzatvorená podľa § 10 o pomoci v hmotnej núdzi 0,00 13.12.2021 14.12.2021
53. zmluva 20/35/012/105 Dohoda uzatvorená podľa § 12 0,00 23.12.2020 24.12.2020
54. faktúra fa č.111/2014 Dušan Paško Podvihorlatkská tlačiareň 99,60 20.08.2014 20.08.2014
55. faktúra fa č.7/2014 Dušan Paško, Podvihorlatská tlačiareň 21,60 12.02.2014 12.02.2014
56. faktúra fa č.59/2013 DXa s.r.o. 64,26 16.05.2013 16.05.2013
57. faktúra fa č.72/2012 DXa s.r.o. 53,52 12.03.2013 12.03.2013
58. faktúra 41/2011 DXa, s.r.o. 238,45 31.03.2011 31.03.2011
59. faktúra fa č.58/2014 DXa, s.r.o. 59,82 26.05.2014 26.05.2014
60. faktúra fa č.92/2014 DXa, s.r.o. 31,14 09.07.2014 09.07.2014
61. zmluva 1891/3030/2015 El. sieť Modra nad Cirochou 5501,20 13.05.2016 13.05.2016
62. faktúra fa č.109/2013 EUROGASTROP s.r.o. 499,67 21.08.2013 21.08.2013
63. faktúra fa č.04/2012 EXCO - HN s.r.o. 100,00 12.03.2013 12.03.2013
64. faktúra fa č.07/2013 Faktúra Alfa Print s.r.o. 38,76 08.03.2013 08.03.2013
65. faktúra fa č.171/2013 Faktúra COOP JEDNOTA Humenné 2000,00 13.12.2013 13.12.2013
66. faktúra fa č.183/2013 Faktúra COOP JEDNOTA Humenné 50,00 14.01.2014 14.01.2014
67. faktúra fa č.44/2012 Faktúra DHZ 93,84 12.03.2013 12.03.2013
68. faktúra fa č. 17/2013 Faktúra za ELEKTRINU 524,00 11.03.2013 11.03.2013
69. faktúra fa č.107/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 14.03.2013 14.03.2013
70. faktúra fa č.111/2013 Faktúra za ELEKTRINU 50,70 05.09.2013 05.09.2013
71. faktúra fa č.115/2013 Faktúra za ELEKTRINU 524,00 05.09.2013 05.09.2013
72. faktúra fa č.117/2012 Faktúra za ELEKTRINU 51,94 14.03.2013 14.03.2013
73. faktúra fa č.13/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 12.03.2013 12.03.2013
74. faktúra fa č.148/2011 Faktúra za ELEKTRINU 411,06 12.03.2013 12.03.2013
75. faktúra fa č.148/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 15.03.2013 15.03.2013
76. faktúra fa č.162/2013 Faktúra za elektrinu 524,00 13.12.2013 13.12.2013
77. faktúra fa č.180/2012 Faktúra za ELEKTRINU 307,32 08.03.2013 08.03.2013
78. faktúra fa č.199/2013 Faktúra za elektrinu 285,00 03.02.2014 03.02.2014
79. faktúra fa č.60/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 13.03.2013 13.03.2013
80. faktúra fa č.63/2014 Faktúra za elektrinu 567,00 19.06.2014 19.06.2014
81. faktúra fa č.64/2013 Faktúra za ELEKTRINU 524,00 14.06.2013 14.06.2013
82. faktúra fa č.9/2014 Faktúra za elektrinu 567,00 12.03.2014 12.03.2014
83. faktúra fa č.109/2012 Faktúra za pripojenie OM 45,30 14.03.2013 14.03.2013
84. faktúra fa č.128/2012 Faktúra za vodné a stočné 112,01 14.03.2013 14.03.2013
85. faktúra fa č.130/2012 Faktúra za vodné a stočné 12,28 15.03.2013 15.03.2013
86. faktúra fa č.173/2012 Faktúra za vodné a stočné 107,40 15.03.2013 15.03.2013
87. faktúra fa č.189/2013 Faktúra za vodné a stočné 155,63 14.01.2014 14.01.2014
88. faktúra fa č.39/2014 Faktúra za vodné a stočné 117,90 11.04.2014 11.04.2014
89. faktúra fa č.40/2014 Faktúra za vodné a stočné 18,86 11.04.2014 11.04.2014
90. faktúra fa č.42/2013 Faktúra za vodné a stočné 123,54 26.04.2013 26.04.2013
91. faktúra fa č.43/2012 Faktúra za vodné a stočné 114,29 12.03.2013 12.03.2013
92. faktúra fa č.88/2014 Faktúra za vodné a stočné 31,44 09.07.2014 09.07.2014
93. faktúra fa č.90/2012 Faktúra za vodné a stočné 67,52 14.03.2013 14.03.2013
94. faktúra fa č.93/2013 Faktúra za vodné a stočné 124,19 08.07.2013 08.07.2013
95. faktúra fa č.93/2014 Faktúra za vodné a stočné 48,73 09.07.2014 09.07.2014
96. faktúra DFA č.2/2014 Faktúra za zemný plyn 273,68 20.08.2014 20.08.2014
97. faktúra fa č.02/2013 Faktúra za zemný plyn 316,00 08.03.2013 08.03.2013
98. faktúra fa č.1/2014 Faktúra za zemný plyn 293,00 12.02.2014 12.02.2014
99. faktúra fa č.103/2012 Faktúra za zemný plyn 829,32 14.03.2013 14.03.2013
100. faktúra fa č.11/2014 Faktúra za zemný plyn 293,00 12.03.2014 12.03.2014
Dokumenty 1 - 100 / 773

Kalendár
  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5547252
Počet návštev dnes: 689
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou