Povinne zverejňované dokumenty « späť

Povinne zverejňované dokumenty

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dokumenty 1 - 100 / 775

r. typ číslo názov suma [€] ↓ dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
1. zmluva   Cedačná zmluva 0,00 29.05.2012 29.05.2012
2. zmluva   Darovacia zmluva 0,00 08.08.2013 08.08.2013
3. zmluva   Dodatok č. 1 k Zmluve VSE 0,00 20.03.2018 20.03.2018
4. zmluva   Dodatok č.1 k mandátnej zmluve "Projektový manažér - externý" 0,00 09.11.2021 10.11.2021
5. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 0,00 30.04.2015 30.04.2015
6. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 II.časť 0,00 30.04.2015 30.04.2015
7. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 III.časť 0,00 29.05.2015 29.05.2015
8. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo č. A12/42/10/12 0,00 14.06.2012 14.06.2012
9. zmluva   Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu 0,00 08.01.2016 08.01.2016
10. zmluva   Dohoda č.13/XX/2013/§54 o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XX,, 0,00 05.03.2013 05.03.2013
11. zmluva   Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 0,00 05.01.2016 05.01.2016
12. zmluva   Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov 0,00 10.12.2015 10.12.2015
13. zmluva   Dohoda o ukončení zmluvy 0,00 09.08.2021 10.08.2021
14. zmluva   Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 0,00 19.07.2013 19.07.2013
15. zmluva   Dohoda o zabezpečí podmienok vykonávania aktivačnej činnosti 0,00 05.01.2016 05.01.2016
16. zmluva   Dohoda o zriadení chráneného pracoviska 0,00 12.09.2012 12.09.2012
17. zmluva   Mandátna zmluva 0,00 19.07.2013 19.07.2013
18. zmluva   Nájomná zmluva 0,00 16.04.2013 16.04.2013
19. zmluva   Nájomná zmluva 2 0,00 16.04.2013 16.04.2013
20. zmluva   odstupenie od zmluvy 0,00 13.07.2015 13.07.2015
21. zmluva   Zámenná zmluva 0,00 11.12.2019 12.12.2019
22. zmluva   Zmluva o budúcej zmluve o výpožičke podperných bodov NN vedenia 0,00 20.01.2020 21.01.2020
23. zmluva   Zmluva o dielo 0,00 09.01.2014 09.01.2014
24. zmluva   zmluva o dielo zhotovenia zámeru 0,00 23.10.2012 01.10.2012
25. zmluva   zmluva o dielo zhotovenia zámeru 2 0,00 23.10.2012 01.10.2012
26. zmluva   Zmluva o nájme dopravného prostriedku 0,00 19.04.2013 19.04.2013
27. zmluva   Zmluva o nájme pozemku 0,00 28.03.2022 29.03.2022
28. zmluva   Zmluva o nájme pozemku_Packeta s.r.o. 0,00 28.03.2022 29.03.2022
29. zmluva   Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 0,00 19.04.2013 19.04.2013
30. zmluva   Zmluva o poskytnutí technickej služby 0,00 10.07.2015 10.07.2015
31. zmluva   Zmluva o poskytovaní právnych služieb 0,00 09.09.2020 10.09.2020
32. zmluva   Zmluva o poskytovaní právnych služieb na rok 2021 0,00 20.12.2020 21.12.2020
33. zmluva   Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 0,00 06.01.2021 07.01.2021
34. zmluva   Zmluva o pripojení k inform. systému 0,00 27.08.2015 27.08.2015
35. zmluva   Zmluva o spolupráci pri zbere textilu 0,00 24.10.2019 25.10.2019
36. zmluva   Zmluva o terminovanom úvere 0,00 19.07.2013 19.07.2013
37. zmluva   Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-070/2015 0,00 08.01.2016 08.01.2016
38. zmluva   Zmluva o výpožičke tabletov a SIM kariet k SODB 2021 0,00 11.12.2020 12.12.2020
39. zmluva   Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi občanov 0,00 07.06.2016 07.06.2016
40. zmluva 01/04/2016 Zmluva o dielo 0,00 26.07.2016 27.07.2016
41. zmluva 08/§50j/2011 Dodatok č. 1 k Dohode č. 08/§50j/2011 0,00 08.06.2011 08.06.2011
42. zmluva 08/§50j/2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti 0,00 05.05.2011 05.05.2011
43. zmluva 0935/VSD/2020 Zmluva o výpožičke podperných bodov NN vedenia 0,00 19.05.2020 20.05.2020
44. zmluva 097/2.1 MP/2013 Predmet podpory NFP 0,00 23.05.2013 23.05.2013
45. zmluva 097/2.1 MP/2013 VZP k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 0,00 23.05.2013 23.05.2013
46. zmluva 1/2018 Dodatok 1/20018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 0,00 07.08.2018 08.08.2018
47. zmluva 1/2020/DI Zmluva o dielo č. 1/2020/DI 0,00 11.09.2020 12.09.2020
48. zmluva 1/2020/NZ Nájomná zmluva 0,00 30.11.2020 01.12.2020
49. zmluva 1/2020/NZ Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 11.09.2020 12.09.2020
50. zmluva 1/2020/PS Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2020/PS 0,00 11.09.2020 12.09.2020
51. zmluva 1/2021 Kúpna zmluva Priložky 1 0,00 16.02.2022 17.02.2022
52. zmluva 1/2021/DI Zmluva o dielo 0,00 01.03.2021 02.03.2021
53. zmluva 12/2021 ZMLUVA ODCHYT TÚLAVÝCH PSOV 0,00 01.05.2021 02.05.2021
54. zmluva 2/2020/DI Zmluva o budúcej zmluve o dielo č. 2/2020/DI 0,00 11.09.2020 12.09.2020
55. zmluva 2/2021 Kúpna zmluva Priložky 2 0,00 16.02.2022 17.02.2022
56. zmluva 20/35/010/145 Dohoda uzatvorená podľa § 10 0,00 23.12.2020 24.12.2020
57. zmluva 20/35/012/105 Dohoda uzatvorená podľa § 12 0,00 23.12.2020 24.12.2020
58. zmluva 21/35/010/117 Dohoda uzatvorená podľa § 10 o pomoci v hmotnej núdzi 0,00 13.12.2021 14.12.2021
59. zmluva 213/2013 Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností 0,00 22.03.2013 22.03.2013
60. zmluva 3/2022 Kúpna zmluva Priložky 3 0,00 16.02.2022 17.02.2022
61. zmluva 323250/PO1726 Zamestnávateľská zmluva - ING Tatry Sympatia, d d s, a.s. 0,00 01.01.2011 01.01.2011
62. zmluva 5/2019 Mandátna zmluva 0,00 31.05.2019 01.06.2019
63. zmluva A12/42/24/11 Zmluva o dielo - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice 0,00 19.04.2011 19.04.2011
64. zmluva č.01/2013 Zámená zmluva 0,00 11.06.2013 11.06.2013
65. zmluva č.1/2013 CVČ Zmluva o poskytnutí z dotácie rozpočtu obce Modra nad Cirochou 0,00 08.04.2013 08.04.2013
66. zmluva KZ003/2021 Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 1 0,00 07.05.2021 08.05.2021
67. zmluva KZ003/2021 Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 2 0,00 07.05.2021 08.05.2021
68. zmluva KZ003/2021 Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 3 0,00 07.05.2021 08.05.2021
69. zmluva KZ003/2021 Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 4 0,00 07.05.2021 08.05.2021
70. zmluva ZOP/2013/273-BZ Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 0,00 09.10.2013 09.10.2013
71. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 1-2019 0,00 31.01.2019 31.01.2019
72. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 2-2019 0,00 01.03.2019 01.03.2019
73. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 3-2019 0,00 03.04.2019 03.04.2019
74. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 4-2019 0,00 02.05.2019 02.05.2019
75. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 5-2019 0,00 03.06.2019 03.06.2019
76. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 6-2019 0,00 01.07.2019 01.07.2019
77. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 7-2019 0,00 01.08.2019 01.08.2019
78. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 8-2019 0,00 05.09.2019 05.09.2019
79. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 9-2019 0,00 30.09.2019 30.09.2019
80. objednávka 1-2022 Zoznam odoslaných objednávok 2022-1 0,00 07.02.2022 07.02.2022
81. objednávka 1/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-1 0,00 09.02.2020 09.02.2020
82. objednávka 1/2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-1 0,00 10.02.2021 10.02.2021
83. objednávka 10 Zoznam odoslaných objednávok 10-2019 0,00 03.11.2019 03.11.2019
84. objednávka 10/2021 Zoznam odoslaných objednávok 0,00 10.11.2021 10.11.2021
85. objednávka 11 Zoznam odoslaných objednávok 11-2019 0,00 02.12.2019 02.12.2019
86. objednávka 11/2023 Zoznam odoslaných objednávok 11/2023 0,00 07.12.2023 07.12.2023
87. objednávka 12 Zoznam odoslaných objednávok 12-2019 0,00 07.01.2020 07.01.2020
88. objednávka 12/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-12 0,00 10.01.2021 10.01.2021
89. objednávka 2/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-2 0,00 01.03.2020 01.03.2020
90. objednávka 2/2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-2 0,00 15.03.2021 15.03.2021
91. objednávka 2/2022 Zoznam odoslaných objednávok 2022-2 0,00 08.03.2022 08.03.2022
92. objednávka 2020-10 Zoznam odoslaných objednávok 2020-10 0,00 06.11.2020 06.11.2020
93. objednávka 2020-11 Zoznam odoslaných objednávok 2020-11 0,00 10.12.2020 10.12.2020
94. objednávka 2020-5 Zoznam odoslaných objednávok 2020-5 0,00 05.06.2020 05.06.2020
95. objednávka 3/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-3 0,00 08.04.2020 08.04.2020
96. objednávka 3/2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-3 0,00 07.04.2021 07.04.2021
97. objednávka 4/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-4 0,00 02.05.2020 02.05.2020
98. objednávka 4/2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-4 0,00 08.05.2021 08.05.2021
99. objednávka 5-2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-5 0,00 10.06.2021 10.06.2021
100. objednávka 6-2021 Zoznam odoslaných objednávok 2021-6 0,00 09.07.2021 09.07.2021
Dokumenty 1 - 100 / 775

Kalendár
  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Dušana


Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5605605
Počet návštev dnes: 763
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou