Zmluvy

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dokumenty 1 - 100 / 143

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↑
dátum
účinnosti
1. zmluva   Zmluva o nájme pozemku_Packeta s.r.o. 0,00 28.03.2022 29.03.2022
2. zmluva   Zmluva o nájme pozemku 0,00 28.03.2022 29.03.2022
3. zmluva 1/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2500,00 01.03.2022 02.03.2022
4. zmluva 2/2022 Zmluva o dielo 4560,00 28.02.2022 01.03.2022
5. zmluva 3/2022 Kúpna zmluva Priložky 3 0,00 16.02.2022 17.02.2022
6. zmluva 2/2021 Kúpna zmluva Priložky 2 0,00 16.02.2022 17.02.2022
7. zmluva 1/2021 Kúpna zmluva Priložky 1 0,00 16.02.2022 17.02.2022
8. zmluva 21/35/010/117 Dohoda uzatvorená podľa § 10 o pomoci v hmotnej núdzi 0,00 13.12.2021 14.12.2021
9. zmluva   Dodatok č.1 k mandátnej zmluve "Projektový manažér - externý" 0,00 09.11.2021 10.11.2021
10. zmluva   Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Modra nad Cirochou 14992,80 02.11.2021 03.11.2021
11. zmluva   Dohoda o ukončení zmluvy 0,00 09.08.2021 10.08.2021
12. zmluva   Mandátna zmluva 4116,00 25.06.2021 26.06.2021
13. zmluva KZ003/2021 Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 4 0,00 07.05.2021 08.05.2021
14. zmluva KZ003/2021 Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 3 0,00 07.05.2021 08.05.2021
15. zmluva KZ003/2021 Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 2 0,00 07.05.2021 08.05.2021
16. zmluva KZ003/2021 Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 1 0,00 07.05.2021 08.05.2021
17. zmluva 145/2021 Kúpna zmluva č. predávajúceho: KZ003/2021 167916,00 07.05.2021 08.05.2021
18. zmluva 12/2021 ZMLUVA ODCHYT TÚLAVÝCH PSOV 0,00 01.05.2021 02.05.2021
19. zmluva 1/2021/MA Mandátna zmluva 300,00 28.04.2021 29.04.2021
20. zmluva 2/2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2/2021 2000,00 20.04.2021 21.04.2021
21. zmluva 1190000631 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštát. zdr.zariadeni 120,00 13.04.2021 13.04.2021
22. zmluva 1/2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2021 7000,00 12.04.2021 13.04.2021
23. zmluva 2/2021/DI Zmluva o dielo č. 2/2021/DI 90926,29 19.03.2021 20.03.2021
24. zmluva 1/2021/DI Zmluva o dielo 0,00 01.03.2021 02.03.2021
25. zmluva 1190000630 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštát. zdr.zariadeni 80,00 23.02.2021 24.02.2021
26. zmluva   Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti na COVID 19 80,00 22.01.2021 23.01.2021
27. zmluva   Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 0,00 06.01.2021 07.01.2021
28. zmluva 20/35/012/105 Dohoda uzatvorená podľa § 12 0,00 23.12.2020 24.12.2020
29. zmluva 20/35/010/145 Dohoda uzatvorená podľa § 10 0,00 23.12.2020 24.12.2020
30. zmluva   Zmluva o poskytovaní právnych služieb na rok 2021 0,00 20.12.2020 21.12.2020
31. zmluva   Zmluva o výpožičke tabletov a SIM kariet k SODB 2021 0,00 11.12.2020 12.12.2020
32. zmluva 1/2020/NZ Nájomná zmluva 0,00 30.11.2020 01.12.2020
33. zmluva 1/2020 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 1440,00 23.11.2020 24.11.2020
34. zmluva 1/2020/MA Mandátna zmluva 300,00 14.09.2020 15.09.2020
35. zmluva 2/2020/DI Zmluva o budúcej zmluve o dielo č. 2/2020/DI 0,00 11.09.2020 12.09.2020
36. zmluva 1/2020/PS Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2020/PS 0,00 11.09.2020 12.09.2020
37. zmluva 1/2020/NZ Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 11.09.2020 12.09.2020
38. zmluva 1/2020/DI Zmluva o dielo č. 1/2020/DI 0,00 11.09.2020 12.09.2020
39. zmluva   Zmluva o poskytovaní právnych služieb 0,00 09.09.2020 10.09.2020
40. zmluva 2/2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2000,00 14.07.2020 15.07.2020
41. zmluva 1/2020/ZD Zmluva o dielo 13193,28 05.06.2020 06.06.2020
42. zmluva OAKZ-Z-310031AA76 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 164370,26 28.05.2020 29.05.2020
43. zmluva 0935/VSD/2020 Zmluva o výpožičke podperných bodov NN vedenia 0,00 19.05.2020 20.05.2020
44. zmluva 3/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie SCVČ Laura 150,00 27.02.2020 28.02.2020
45. zmluva 1/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce 1/2020 7000,00 07.02.2020 08.02.2020
46. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo GDPR 27,50 23.01.2020 24.01.2020
47. zmluva   Zmluva o budúcej zmluve o výpožičke podperných bodov NN vedenia 0,00 20.01.2020 21.01.2020
48. zmluva   Zmluva o dodaní tovarov "Wifi pre teba" 15000,00 19.01.2020 20.01.2020
49. zmluva   Zámenná zmluva 0,00 11.12.2019 12.12.2019
50. zmluva   Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment 990,00 28.11.2019 28.11.2019
51. zmluva 1-KS/2019 Zmluva o dielo 19911,00 26.11.2019 26.11.2019
52. zmluva   Zmluva o dielo - obstarávateľská činnosť 500,00 14.11.2019 15.11.2019
53. zmluva   Dohoda o výkone konciliačných, facilitačných a negociačných služieb 160,00 11.11.2019 12.11.2019
54. zmluva 1/2019/MO Mandátna zmluva 400,00 07.11.2019 08.11.2019
55. zmluva   Zmluva o poskytnutí NFP "Wifi pre teba" 14250,00 06.11.2019 06.11.2019
56. zmluva   Príkazná zmluva 400,00 28.10.2019 29.10.2019
57. zmluva   Zmluva o spolupráci pri zbere textilu 0,00 24.10.2019 25.10.2019
58. zmluva   Zmluva o dielo vyhotovenie PD kanalizácia a vodovod 2800,00 16.10.2019 17.10.2019
59. zmluva 2/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Modra nad Cirochou v roku 2019 2700,00 08.07.2019 09.07.2019
60. zmluva 1/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Modra nad Cirochou v roku 2019 3000,00 08.07.2019 09.07.2019
61. zmluva   Kúpno-predajná zmluva 50,24 11.06.2019 12.06.2019
62. zmluva 5/2019 Mandátna zmluva 0,00 31.05.2019 01.06.2019
63. zmluva   Zmluva o dielo 750,00 09.05.2019 10.05.2019
64. zmluva   Zmluva o dielo 637,00 09.05.2019 10.05.2019
65. zmluva   Kúpno-predajná zmluva 1500,00 20.08.2018 21.08.2018
66. zmluva 1/2018 Dodatok 1/20018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 0,00 07.08.2018 08.08.2018
67. zmluva   Zmluva o dielo 30998,51 18.07.2018 19.07.2018
68. zmluva   Dodatok č. 1 k Zmluve VSE 0,00 20.03.2018 20.03.2018
69. zmluva   Zmluva o dielo - PD Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice 3500,00 20.09.2017 20.09.2017
70. zmluva   Zmluva o dielo - vypracovanie PHSR 499,00 19.04.2017 19.04.2017
71. zmluva 86/POD-ZD2-58/16 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 5000,00 28.10.2016 29.10.2016
72. zmluva   Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR 4900,00 20.09.2016 21.09.2016
73. zmluva   Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o poskytnutie finanč. príspevku z Programu cezhraničnej spolup 1080,00 20.09.2016 21.09.2016
74. zmluva   Zmluva o dielo - "Rekonštrukcia strechy ZŠ Modra nad Cirochou" 67935,60 20.09.2016 21.09.2016
75. zmluva 01/04/2016 Zmluva o dielo 0,00 26.07.2016 27.07.2016
76. zmluva   Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi občanov 0,00 07.06.2016 07.06.2016
77. zmluva   Zmluva o dielo 550,00 26.05.2016 26.05.2016
78. zmluva 01/MO/2016 Zmluva o dielo 5263,75 24.05.2016 24.05.2016
79. zmluva 1891/3030/2015 El. sieť Modra nad Cirochou 5501,20 13.05.2016 13.05.2016
80. zmluva 26463 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 2000,00 01.04.2016 01.04.2016
81. zmluva 4/2016 Kúpna zmluva pani Hančarová 4405,42 26.02.2016 26.02.2016
82. zmluva 3/2016 Kúpna zmluva pán Ontkoc 3846,50 12.02.2016 12.02.2016
83. zmluva 2/2016 Kúpna zmluva pán Mitrík 1416,14 10.02.2016 10.02.2016
84. zmluva 1/2016 Kúpna zmluva pani Sokyrová 709,64 10.02.2016 10.02.2016
85. zmluva   Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-070/2015 0,00 08.01.2016 08.01.2016
86. zmluva   Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu 0,00 08.01.2016 08.01.2016
87. zmluva   Dohoda o zabezpečí podmienok vykonávania aktivačnej činnosti 0,00 05.01.2016 05.01.2016
88. zmluva   Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 0,00 05.01.2016 05.01.2016
89. zmluva   Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov 0,00 10.12.2015 10.12.2015
90. zmluva   Kupna zmluva - p. Zvalčaková 1814,92 04.11.2015 04.11.2015
91. zmluva RL07/2015 Zmluva o poskytovaní služieb 35607,84 15.10.2015 16.10.2015
92. zmluva 01/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 1500,00 30.09.2015 30.09.2015
93. zmluva   Zmluva o pripojení k inform. systému 0,00 27.08.2015 27.08.2015
94. zmluva   odstupenie od zmluvy 0,00 13.07.2015 13.07.2015
95. zmluva   Zmluva o poskytnutí technickej služby 0,00 10.07.2015 10.07.2015
96. zmluva   Zmluva o dielo Bezpečnostný projekt 100,00 09.07.2015 09.07.2015
97. zmluva 4410013380 Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová2cast 539,95 03.07.2015 03.07.2015
98. zmluva 4410013380 Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová1 539,95 03.07.2015 03.07.2015
99. zmluva   Zmluva o dielo Vypracovanie zmien a doplnkov UPN-O 7500,00 30.06.2015 30.06.2015
100. zmluva 05/TU/15 Zmluva o dielo Voniarsky potok 1316376,13 29.06.2015 29.06.2015
Dokumenty 1 - 100 / 143

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 4989774
Počet návštev dnes: 304
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou