Slovenská verzia » Aktuality « späť

Aktuality

Čerstvé informácie zo života v našej obci…

« späť

Články 1 - 10 / 76

Farské listy Najsvätejšia Trojica_B

Farské listy na stiahnutie

dátum aktualizácie: 26.05.2024 | počet zobrazení: 24

Deň rodiny 2024

Pozývame všetkých na Deň rodiny , ktorý sa uskutoční 1.6.2024 na našom futbalovom ihrisku

dátum aktualizácie: 22.05.2024 | počet zobrazení: 519

Odvolanie mimoriadnej situácie v súvislosti so zemetrasením

dátum aktualizácie: 16.05.2024 | počet zobrazení: 549

Ako sme stavali máj v roku 2024

dátum aktualizácie: 06.05.2024 | počet zobrazení: 2 167

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025

dátum aktualizácie: 05.05.2024 | počet zobrazení: 953

Rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti na rok 2024

Rozhodnutia si môžete prevziať na obecnom úrade

dátum aktualizácie: 02.05.2024 | počet zobrazení: 923

Opatrenia k ochrane lesov pre rok 2024

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE OCHRANY LESOV PRED POŽIARMI

dátum aktualizácie: 20.03.2024 | počet zobrazení: 2 957

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Modra nad Cirochou“

Strategický dokument „Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Modra nad Cirochou“je uverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR https://www.enviroportal.sk/…d-cirochou-1

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín na obecnom úrade.

Vyvesené: 15. 03. 2024

dátum aktualizácie: 15.03.2024 | počet zobrazení: 3 006

Zmena úradných hodín od 15. marca 2024

dátum aktualizácie: 10.03.2024 | počet zobrazení: 4 353

Zberné miesto v obci

Zberné miesto v obci je otvorené každú sobotu od 13.00 – 14.00 h a počas pracovných dní pondelok – štvrtok od 8.00 – 16.00 h a v piatok od 8.00 – 12.00 h. Na zberné miesto môžete priviezť odpad veľkokapacitný (ako napr. nábytok). Na zberné miesto nepatria plasty, sklo, elektroodpad, papier, rôzny komunálny odpad – tieto zložky odpadu sa zbierajú z každej domácnosti podľa Harmonogramu zberu odpadu, ktorý dostala každá domácnosť na začiatku roka. Nový zberný dvor bude uvedený do prevádzky po schválení Prevádzkového poriadku, o čom budete informovaní.

dátum aktualizácie: 08.03.2024 | počet zobrazení: 2 731

Články 1 - 10 / 76

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5550915
Počet návštev dnes: 725
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou