Slovenská verzia » Obecný úrad » Ako vybaviť » Osvedčovanie podpisov na listinách a osvedčovanie listín « späť

Osvedčovanie podpisov na listinách a osvedčovanie listín

dátum aktualizácie: 27.08.2018 | počet zobrazení: 36 227

Osvedčovanie podpisov na listinách

Osvedčovanie podpisu fyzickej osoby, ktorej podpis sa osvedčuje, sa vykonáva osobne pred osobou vykonávajúcou osvedčenie:

 • v miestnosti úradu
 • na inom vhodnom mieste – ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti.

Potrebné doklady:

 • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis
 • fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom

Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený.

Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné sa obrátiť na notársky úrad.

Poplatok je 2,00 Eur za každý podpis.

Osvedčovanie listín

Listiny sa osvedčujú len na obecnom úrade. Osvedčujúci orgán zodpovedá len za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom listiny. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Úrad nevykonáva osvedčovanie listín:

 • určených na úradne použitie v cudzine
 • občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov
 • popisných a geodetických informácií z katastra nehnuteľností
 • u ktorých sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou
 • máp a geometrických plánov
 • napísaných v inom ako v štátnom jazyku (nevzťahuje sa to na listiny napísané v českom jazyku)

Potrebné doklady:

 • originál listiny
 • fotokópia listiny
 • občiansky preukaz

Poplatok je 2,00 Eur za každú stranu.

« späť

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5553725
Počet návštev dnes: 377
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou