Slovenská verzia » Obecný úrad » Ako vybaviť » Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad « späť

Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad

dátum aktualizácie: 23.01.2024 | počet zobrazení: 8 162

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa platného VZN 2/2023

Sadzby poplatku

1. Obec Modra nad Cirochou stanovuje:

 1. sadzbu poplatku 0,050 EUR za osobu a kalendárny deň,
 2. sadzbu poplatku 0,015 EUR za kilogram drobného stavebného odpadu bez škodlivín,
 3. 4 Eur/rok tým, ktorí v obci vlastnia chalupu (rodinný dom slúžiaci na víkendový

pobyt, resp. rekreáciu). 2. U právnických osôb a podnikateľov sa určuje výška poplatku 95 EUR/110–120 l nádoba na kalendárny rok.

Zníženie a odpustenie poplatku

1. Obec ustanovuje zníženie poplatku o 50 % poplatníkovi, ktorým je:

 1. študent (s výnimkou denne dochádzajúcich),
 2. pracujúca alebo prechodne ubytovaná osoba mimo územia obce (s výnimkou denne

dochádzajúcich); (doložiť doklady preukazujúce nárok na zníženie, napr. potvrdenie od zamestnávateľa alebo pracovnú zmluvu, potvrdenie o pobyte),

 1. ak sa poplatník viac ako 90 dní nezdržiava na území obce (doloží o tom dôveryhodné

potvrdenie, pracovná zmluva, pracovné povolenie),

 1. držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľ preukazu

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (doloží preukaz fyzickej osoby).

2. Správca dane od poplatku oslobodí:

 1. osoby, ktoré sa dlhodobo (viac ako 330 dní v roku) zdržiavajú v zahraničí (je potrebné

doložiť doklady preukazujúce nárok na oslobodenie napr. pracovné povolenie, povolenie k pobytu, víza, čestné prehlásenie),

 1. osamelo žijúca osoba staršia ako 70 rokov,
 2. osoba umiestnená v sociálnom zariadení viac ako 90 dní (potvrdenie o umiestnení),
 3. osoba vo výkone trestu (potvrdenie o výkone trestu).

Žiadosť o zníženie poplatku za TKO DOC (formát DOC, veľkosť 36,0 kB)

Žiadosť o zníženie poplatku za TKO PDF (formát PDF, veľkosť 149,6 kB)

« späť

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5513341
Počet návštev dnes: 727
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou