Slovenská verzia » Život v obci » Školstvo » Školský klub detí « späť

Školský klub detí

dátum aktualizácie: 27.09.2013 | počet zobrazení: 26 401

Školský klub detí ako školské zariadenie je súčasťou základnej školy. Mnohí rodičia poznajú školský klub skôr pod názvom družina. Školský klub detí (ďalej len „ŠKD“) zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania. Umiestnenie detí v školskom klube nie je povinné, no žiaci tu majú možnosť zmysluplne využívať svoj voľný čas.

Školský klub detí v Modre nad Cirochou predstavuje miesto odpočinku, zábavy, ale aj zodpovednej prípravy na vyučovanie. Deti tu môžu vykonávať rôznorodé aktivity prispôsobené podmienkam školy a primerané veku dieťaťa.

Každý deň v ŠKD vyzerá nasledovne:

1. Príprava na obed, obed
2. Odpočinková činnosť: voľný program, hry na koberci s hračkami, sledovanie rozprávok, čítanie kníh…
3. Rekreačná činnosť: pobyt vonku, preliezačky, šmýkačky, hojdačky, resp. pobyt v telocvični
4. Záujmová činnosť, ktorá sa organizuje podľa vopred vytvoreného plánu na daný týždeň.

Prevádzka ŠKD je zabezpečená denne v čase od skončenia vyučovania do 15.00 hodiny.

« späť

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5398558
Počet návštev dnes: 1018
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou