Slovenská verzia » Samospráva » Zasadnutia obecného zastupiteľstva » Uznesenia OZ zo dňa 27.05.2011 « späť

Uznesenia OZ zo dňa 27.05.2011

dátum aktualizácie: 02.04.2012 | počet zobrazení: 28 231

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 27.05.2011

Uznesenie č. 25/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
určuje

  1. Ing. Harakaľa Ľubomíra za zapisovateľa zápisnice,
  2. Ing. Simča Michala a Ing. Bončíkovú Zuzanu za overovateľov zápisnice.

prítomní: 5
hlasovali za: 5
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 26/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
volí za členov návrhovej komisie Ing. Hančara Jána a Ing. Simča Michala.

prítomní: 5
hlasovali za: 5
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 27/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Modre nad Cirochou.

prítomní: 5
hlasovali za: 5
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 28/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
berie na vedomie správu audítora o výsledkoch overenia správnosti a úplnosti riadnej účtovnej závierky spracovanej obcou Modra nad Cirochou k 31.12.2010. Sprá­vu vypracovala Ing. Moskaľová Drahomíra, SKAU č. 489.

Uznesenie č. 29/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce.

Uznesenie č. 30/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje záverečný účet obce Modra nad Cirochou za rok 2010 predložený starostom obce.

prítomní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 31/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
berie na vedomie správu o výsledkoch následnej finančnej kontroly obce Modra nad Cirochou v 1. polroku 2011.

Uznesenie č. 32/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje ako podmienky predaja obecného osobného motorové vozidla:

  1. najvyššiu cenu,
  2. v prípade, že nebude predložená žiadna ponuka, auto bude zošrotované.

prítomní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 33/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje používanie osobného motorového vozidla HE-346AI a účtovanie nákladov v súvislosti s používaní vozidla pre potreby obce podľa platnej legislatívy.

prítomní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 34/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje začať prípravné práce pre projekt vodnej nádrže.

prítomní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 35/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje realizáciu geodetických prác a majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod vodnou nádržou.

prítomní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 36/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje výmenu kotla na základe ponuky ekonomicky najvýhodnejšieho riešenia.

prítomní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 37/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
Region%C3%A1lny+­%C3%BArad+verej­n%C3%A9ho+zdra­votn%C3%ADctva±+de%C5%­88+otvoren%C3%BDch+­dver%C3%ADatoč­ne schvaľuje príspevok pre matky detí narodených od 01.05.2010 vo výške 100 €.

prítomní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 38/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje realizáciu priekopy na konci ulice Kolč, po odsúhlasení dotknutých občanov a geodetickom zameraní.

prítomní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 39/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje zorganizovanie „Dňa detí“.

prítomní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 40/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2011.

prítomní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0


V Modre nad Cirochou, dňa 27.05.2011

Ing. Hančar Jozef
starosta obce

« späť

Kalendár
  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Dušana


Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5605601
Počet návštev dnes: 759
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou